מנהל מתנדבים - דמותו של מקצוע

בעשור האחרון אנו עדים לעלייה משמעותית בממדי ההתנדבות בארץ ובעולם, בעיקר מאז שנת 2001, שנת ההתנדבות הבינלאומית. ההתנדבות על כל תחומיה ואופניה, החל מנתינה ושירותים פילנטרופיים וכלה באקטיביזם חברתי, הופכת כיום לתנועה גלובלית, אשר מביאה עימה אנרגיות ומחוייבויות מחודשות להזדמנויות ולצרכים הגלובליים.

 

רוח ההתנדבות הולכת ומתעצמת ברמה הבינלאומית, הלאומית והמקומית, והופכת להיות חלק משמעותי בפתרונות לבעיות דחופות שאנו נתקלים בהם בחיי היום יום. ברמה הבינלאומית המתנדבים מסייעים לקדם ולהשיג מטרות חברתיות שונות, לבנות קהילות מחודשות לאחר עיתות מלחמה ואסונות, וברמת הקהילה המקומית תורמים רבות לשיפור איכות חיינו.לאור התרחבות ההתנדבות בעולם, עלה הצורך במנהיגות חזקה ובניהול המתנדבים. צורך זה מקבל יותר ויותר הכרה היום כתפקיד מקצועי לכל דבר.

 

מחלקת העבודה בארה"ב מגדירה במילון הכותרות המקצועיות שלה את מנהלי המתנדבים כמנהלים מקצועיים. זהו תחום שהולך ומתפתח במהלך 30 השנים האחרונות לאור העלייה בהיקף ההתנדבות בעולם. בהצהרה האוניברסאלית בתחום ניהול המתנדבים, שחוברה בשנת 2001, נכתב כי מנהלי התנדבות מקדמים שינוי, פותרים בעיות ועונים על צרכים אנושיים באמצעות גיוס וניהול מתנדבים על מנת להשיג את ההשפעה הגדולה ביותר על האדם בפרט ועל החברה בכללותה. אלו הם האנשים אשר יעצבו את חזון ההתנדבות, את המשימות המשותפות, יתאמו בין הכישורים ההתנדבותיים לבין המשימות השונות, ידריכו ויכווינו להצלחה וליצירת מנהיגות ויכולות ניהוליות בתחום ההתנדבות. כך מתבסס כיום תחום ניהול המתנדבים כמקצוע לכל דבר.

 

מאמר זה יעסוק בתיאור תפקידו של מנהל המתנדבים בהתבסס על מילון הכותרות המקצועיות של משרד העבודה האמריקאי (Dot Dictionary of Occupational Titles Job Description ).

 

מקצוע ניהול מתנדבים דורש ממנהל ההתנדבות להיות בעל ידע וכישורים, החיוניים לאפקטיביות של תחום הניהול כגון יכולת מנהיגות, כריזמה, רגישות, גמישות, אומץ לב, והיכולת לעבוד בסביבה מעורפלת ואי בהירה. להבדיל ממנהל רגיל, על מנהל המתנדבים להבין את ההשפעה הרבה שיש לו על חייהם של אחרים: המתנדבים עצמם, ואלה שמשתמשים בשירותי ההתנדבות.

 

ראשית כל על מנהל המתנדבים לתפקד כמתאם. לפי ההגדרה המילונית זהו אדם המתאם תוכניות שירותי התנדבות של יחידים או קבוצות בארגונים, המעורבים בפעילויות רווחהופעילויות ציבוריות וחברתיות.

למתאם המתנדבים מספר תפקידים:

 1. עבודה שוטפת עם המנהלים ועם הצוות בכדי לקבוע את הצרכים הארגוניים עבור שירותי ההתנדבות ותוכניות לגיוס מתנדבים.
 2. מראיין, מסנן ומכוון מועמדים ליחידות המתאימות.
 3. מכוון ומכשיר מתנדבים בטרם שובצו ליחידות.
 4. מארגן הכשרות במקום העבודה, אחראי על פיקוח המתנדבים והערכתם.
 5. פותר בעיות כוח אדם.
 6. משמש כמקשר בין המנהלה, הסגל והמתנדבים.
 7. מכין ספרי הדרכה ודואג לעדכונם ושימורם.
 8. מרצה בפני קבוצות עניין על תפקיד הפעילות ההתנדבותית.
 9. מפרסם איגרת מידע (newsletter), ומכין כתבות חדשותיות עבור כלי התקשורת.
 10. מתחזק את תיקי כוח האדם.
 11. מכין דוחות סטטיסטיים על היקף וערך שירותי ההתנדבות.

נוסף על כך על מנהל המתנדבים לתפקד כמפקח. לפי ההגדרה המילונית תפקידו לפקח על המתנדבים ופעילותם, ולתרגם פעולות אלו לפרויקטים בארגונים השונים כדי לחזק ולהרחיב פעולות ציבוריות ופרטיות.

למפקח שירותי ההתנדבות מספר תפקידים:

1.מגייס מרואיינים ומסווג את המועמדים לעבודה ההתנדבותית.

2.מכשיר מתנדבים ומפקח עליהם במשימות השונות אליהן שובצו.

3.מיידע את המתנדבים על המדיניות, ההליכים והסטנדרטים של שירותי ההתנדבות.

4.סוקר ובוחן את הפעילויות בכדי להעריך את ביצוע העבודה.

5.מתייעץ עם המתנדבים בכדי לפתור בעיות בהן הם נתקלים ומעודד את שיתוף הפעולה ביניהם.

6.משתתף בתוכניות של הכרה ציבורית.

7.מפקח על המתנדבים העוסקים בהכנה ובשמירה על הרשומות של תוכניות שירותי ההתנדבות, הצרכים והתרומות.

8.מבצע פעולות התנדבותיות בתחומי הוראה, ענישה, רפואה, עבודה סוציאלית וכדומה.

9.מפתח, מארגן ומכוון פעילויות ותוכניות מיוחדות של סוכנויות התנדבותיות או מחלקות מסוימות בתוך הארגונים השונים.

 

ההצהרה האוניברסאלית בתחום ההתנדבות קוראת למנהלי ההתנדבות לפעול למען השפעתה הרבה של ההתנדבות על אדם והחברה. על מנת שלהתנדבות תהיה השפעה כזו, ועל מנת שתהיה כוללנית ככל שניתן, יש לתכנן אותה, להקצות לה את המשאבים הנחוצים ולנהל אותה באפקטיביות. זו המחויבות של מנהלי המתנדבים.

 

עבור לתוכן העמוד