התמדה ונשירה של מתנדבים
הגדל

פורסם לראשונה בכתב העת - "חברה ורווחה".

"אחת ולתמיד": התמדה ונשירה של מתנדבות במרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית.

"נשירת מתנדבים יכולה לגבות מחיר כבד מארגון המבוסס על התנדבות. תופעה זו נחקרה בספרות המקצועית, והמסקנה הרווחת היא כי מתנדבים נושרים בעיקר בשל שינוי בנסיבות חיים.

מחקר זה ניסה לעמוד מקרוב על ההקשרים המורכבים יותר של התמדה ונשירה. לשם כך רואיינו בראיונות עומק חצי מובנים 12 מתנדבות במרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית בירושלים: שש מתמידות ושש נושרות. ניתוח תוכן הראיונות העלה כי התמדה ונשירה במרכז היו קשורות לחוויה שונה של המתנדבות. חוויתה של מתנדבת מתמידה היתה כרוכה בתהליך סוציאליזציה מוצלח, במידת הזדהות גבוהה עם המרכז, ערכיו ומטרותיו, וברמת מחויבות גבוהה. חוויתה של מתנדבת נושרת, לעומת זאת, היתה כרוכה בתהליך סוציאליזציה פחות מוצלח, בתחושות רגשיות שליליות הכרוכות בפעילות ההתנדבותית, בקושי לבקש תמיכה ובתפיסת העזיבה כדבר לגיטימי."

עבור לתוכן העמוד