מודל ניהול אפקטיבי של מתנדבים
הגדל

המודל מתבסס על שתי הנחות יסוד:

1. ארגון מתנדבים קיים כדי לעזור ולקדם רעיון.

2. מתנדב מצטרף לארגון כדי לספק צורך אישי.

ארגון מתנדבים יוכל לקדם מטרותיו במידה ויתנהל במקצועיות כאשר התפוקות וההישגים בראש מעיניו. הארגון נעזר במתנדבים המאמינים בחזון ובמטרות ארגון ורוצים לקחת חלק במשימה החשובה.

עפ"י תאוריות הנעה שונות, ניתן להניח שרוב המתנדבים מחפשים נוסף על קידום המטרה של הארגון גם סיפוק צרכים אישיים: צרכים חברתיים, שייכות הזדהות ואהבה, כבוד והערכה ומימוש עצמי. לכל אדם צורך דומיננטי חזק יותר בנקודת זמן נתונה.

הארגון, לצורך קידום הרעיון שלשמו קם, זקוק לאנשים מקצועיים, מחויבים למטרות ולערכים ומתמידים לאורך זמן.

ניהול אפקטיבי של מתנדבים מתבסס על ראיה בו זמנית של צרכי הארגון וצרכי המתנדב. המנהל ישקיע, כל הזמן, גם בפן המקצועי של המתנדב, גם בסיפוק צרכי המתנדב וגם בתרבות הארגונית שמטמיעה נורמות התנהגות וערכים שחשובים לארגון. התוצאה תהיה מתנדב שבע-רצון, בעל מוטיבציה גבוהה, מזוהה עם הארגון ומחויב לו ופועל בצורה מקצועית.

 

עבור לתוכן העמוד