ארגוני ההתנדבות
הגדל

שנות האלפיים מאופיינות בהתרחבות ניכרת של פעילות ארגוני ההתנדבות בישראל במיגוון רחב של נושאים חברתיים, סביבתיים ותרבותיים. ארגוני ההתנדבות מספקים שירותי בריאות וסעד, חינוך ושיקום, פנאי ותרבות, ומעורבים בפעילויות סנגור, שדולה, עזרה הדדית והנעת תנועות חברתיות. הפעילות ההתנדבותית במסגרות ציבוריות - הן ממשלתיות והן של השלטון המקומי - זוכה להכרה הולכת וגדלה, כאמצעי למתן שירותי אנוש שאין בידי הממשלה לממנם.

בישראל פעילים כ-15,000 ארגוני מתנדבים, חלקם ארגונים קהילתיים ושכונתיים, ואחרים - ארגונים ארציים, כמו "יד שרה", "לתת", "זק"א", "התנועה לאיכות השלטון", "אנוש", "מד"א" , "טופז", "המשמר האזרחי" ועוד אלפים רבים.
 
ארגוני ההתנדבות פועלים באמצעות יחידים ומכוח התנדבותם; של אזרחים המקבלים על עצמם להשקיע, זמן, ידע, ואף כסף באופן מודע ורצוני, ושלא על מנת לקבל תגמול חומרי כל שהוא. אחד מתוך חמישה ישראלים פעיל בארגון התנדבותי, וכמחציתם מעורבים כ-4-5 שעות בשבוע בפעילותם ההתנדבותית.

ההתנדבות
הפעילות ההתנדבותית הינה התובנה האנושית האוניברסלית של "אני קיים משום שהאחר קיים". היא אותה הנכונות, הכמיהה, הערגה להיות עם האחר, עבור האחר, בשל האחר; מתוך הכרה בסיסית שגבולות חיינו נמתחים הרחק מעבר לצרכים המיידיים והממשיים לממון, למעמד ולהשפעה. ההתנדבות היא המרחב החברתי שבו נפגשים ארבעת ערכי היסוד של קיום האנושי; חסד ואמת, צדק ושלום, או כדברי המשורר בתהלים פ"ה, י"א:  "חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו".

המתנדבים
מנחשון בן עמינדב ועד אלברט שוויצר, ממשה מונטיפיורי ועד אמא תרזה,  מחסידי אומות העולם ועד המתנדבים למען קורבנות רצח העם בדארפור, מסמלת ההתנדבות את הברית הנצחית שבין הבורא לברואיו, ברית שאיננה תלויה בדבר; כנאמר בבראשית ט, טז: "והייתה הקשת בענן; וראיתיה לזכור ברית עולם בין אלוהים ובין כל-נפש חיה בכל-בשר אשר על-הארץ". הברית החתומה בין כל הברואים באשר הם לא הבדל דת, גזע מין ואמונה; ברית המקשרת כחוט השני את האחווה, הרעות והמחויבות ההדדית שבין בני אדם לבני אדם, ובין האדם לטבע ולסביבה. כך עושים המתנדבים למען החולים והנכים, למען העשוקים והנדכאים, למען הרעבים והמעונים, למען הנופים והאגמים, למען שימור חיות הבר, למען הגנה על זכויות האדם.

ההתנדבות ומשמעויותיה האוניברסליות
הצהרת ההתנדבות האוניברסלית, שנחתמה על-ידי כל אומות העולם בפתח המילניום השלישי, נותנת ביטוי לעולמיות ולהומניות שיש בפעולה ההתנדבותית, ולהיותה ערך מערכי היסוד הראויים ביותר של התרבות האנושית. ההצהרה פותחת בקביעה כי "ההתנדבות הינה אבן הפינה בבניין החברה האזרחית. היא משקפת ומאירה את השאיפות הנאצלות ביותר של המין האנושי, את הכמיהה לשלום, לחירות, לשוויון הזדמנויות, לביטחון וצדק לכל בני אדם".  פתיחת המאה ה-21 בהצהרה זו מסמלת סימן-דרך חשוב בהתפתחותה ובעיצובה של ההתנדבות כערך אנושי, חברתי וכלכלי מוביל, וכתנאי הכרחי לפועלה של חברה אזרחית מעורבת ואיכפתית, השתולה על פלגי מים של ממשל דמוקרטי אחראי, ראוי וסולידרי, והעושה למען זכויות חברתיות, זכויות אדם ולמען צדק חברתי של הציבור כולו. 

עבור לתוכן העמוד