לקט מאמרים על הפעלת מתנדבים במצבי חרום
מאמרים מאת קטלין קונרוי בנושא התנדבות בשעת חירום. אסונות המוניים ועתות חירום הם, למרבה האירוניה, גם שעותיהם היפות ביותר של המתנדבים

אסונות המוניים ועתות חירום הם, למרבה האירוניה, גם שעותיהם היפות ביותר של המתנדבים. פרץ ההיחלצות לעשייה התנדבותית מגוונת כפי שאנו עדים לו בימים אלו וכפי שזכור לנו מאירועי חירום קודמים בארץ וגם מרחבי העולם, זוכה להוקרה רבה כביטוי ללכידות חברתית ולתחושת אחווה אנושית. התנדבות מונעת, בין היתר, מהשאיפה "לעשות משהו" ו"להיות בעניינים" כאמצעי להתגברות על חרדה ותחושות של איבוד שליטה. הרצון לעשות ולתרום מעלה סוגיות חשובות המתייחסות להפעלה מושכלת של מתנדבים, תיעול הרצון הטוב למשימות הולמות, דרכי בחירה ומיון בעת משבר ושמירת המתנדבים בארגון גם בחלוף שלב האסון הראשוני.

להלן סיכומי מאמרים מתוך הספרות המקצועית שנדרשה לסוגיות אלו:

 טיפול במתנדבים/ קטלין קונרוי

 נכתב עבור:

Volunteer Leadership Magazine, Points of Light Foundation & Volunteer Center National Network  

במאמרה עוסקת קונרוי בדרכי הניהול של מאות ואלפי המתנדבים המבקשים לעשות למען שכניהםשנפגעו באסון המוני. לטענתה, אין לדחות מתנדבים אלא לעשות את המרב לתעל את רצונם לסייע לזולתם. לשם כך צריך לעבוד ע"פ תכנית.

 1.      לרשום את פרטיו האישיים של כל מתנדב שכן הוא מייצג את הארגון בו הוא מתנדב. יש לבדוק את כשירותו למשימה שתוטל עליו. למשל אם עליו לנהוג, יש לבדוק אם רישיון הנהיגה שלו תקף. יש למשל להשיג הסכמת הורים להעסקת בני נוער וכד'.

2.      יש לערוך תכנית השתלמות קצרת- טווח למתנדבים, תוך עשיית שימוש מרבי בחומרי עזר חזותיים וכן יש למנות מלווים ומדריכים ותיקים לצוותות חדשים.

3.      יש להפעיל את המתנדבים החדשים במהירות כדי למנוע מצבי תסכול הנובעים מחוסר מעש. על חסר ניסיונם ניתן להתגבר באמצעות הרכבת צוותות מעורבים. אם מספר המתנדבים עולה על הצורך בהם, ניתן אולי להטיל עליהם עבודות שאינן דורשות מיומנות וכן להפנות אותם לארגוני סיוע אחרים.

4.      ניטור מצבי לחץ ואפיסת כוחות. כאשר מתנדבים מעבידים עצמם ללא הרף ומגיעים למצב של אפיסת כוחות או מצויים עת ארוכה במצבי לחץ, יש להעביר אותם לעיסוקים אחרים. רצוי, במידת האפשר, להקצות למתנדבים תפקידים ההולמים את כישוריהם ולהיות נכונים להפנותם לארגוני סיוע אחרים בהם יוכלו לעשות שימוש בכישוריהם.

טיפול בתרומות:

בתקופות אסון מוצפים הארגונים גם בתרומות של טובין, כמו ביגוד מזון וכד'. מחד, לא ניתן להבטיח התאמת הטובין לצרכים המתעוררים, ומאידך טובין מעוררים קשיי אחסון, מיון וכד'. יש לפיכך לעודד מתן תרומות כספיות המאפשרות רכישת הטובין המתאימים. מוצע לנצל קשרים עם נציגים של אמצעי התקשורת כדי שהם ישכנעו את הציבור המבקש לסייע, לתרום כסף במקום טובין.

 

 --------------------------------------------- 

היענות מתנדבים לשלב ראשון אחר - אסון/ קטלין קונרוי

נכתב עבור:

Volunteer Leadership Magazine, Points of Light Foundation & Volunteer Center National Network  

במאמר זה דנה קונרו בניהול מתנדבים עם סיום מצב הדחיפות הראשוני המלווה את האסון, והכניסה לשלב ההתארגנות של שיקום ההרס. בשלב זה התמיכה המתמשכת של מתנדבים מחויבים לעניין ותרומות כספיות, חיוניות לכינון סדר מתוך התוהו ובוהו שהאסון חולל. יש לפיכך, לנקוט באסטרטגיות לשמירת מתנדבים ותרומות.

 שמירת מתנדבים:

·        כאשר רושמים מתנדבים המגיעים לראשונה לארגון בעקבות האסון, יש לציין גם את כל האמצעים ליצירת קשר עמם (דואר אלקטרוני, פלאפון וכו').

·        הקצאת תפקידים מועילים להתגברות על האסון ומשמעותיים למתנדבים, יבטיחו המשכיות פעילותם בארגון. יש לבטא הכרה והערכה למאמציהם של מתנדבים לעתים קרובות.

·        עם חלוף הסכנה, יש לכנס את המתנדבים באופן קבוצתי לדיווח על הנעשה ולעודד אותם לדבר על התנסויותיהם. באופן זה ניתן לחזק אותם פסיכולוגית להמשיך במאמציהם להענקת סיוע.

 איסוף תרומות:

אנשים יטו לתרום גם לאחר תקופת החירום הראשונית אם הם ידעו עד כמה עוזרת תרומתם לשיפור המצב. יש לנצל את ביטאוני הארגון, ואפילו להוציא מהדורה מיוחדת בה יודה ארגון למתנדבים באופן פורמאלי אך בדברים היוצאים מן הלב על פועלם. יש לשלב סיפורים אישיים בפרסומים שכן גישה זו עדיפה על דיווח סטטיסטי. בגישה זו יש כדי לעודד את הקוראים לתרום את חלקם במאמץ הסיוע - אם בהתנדבות פעילה ואם בגיוס תרומות. תרומות ניתן לגייס גם בקרב קהילות אחרות ובכך גם להדגיש תחושות של סולידאריות ואחווה. יש לציין תמיד שתרומות כספיות יוקדשו במלואן לעזרת נפגעי האסון.

 

אתר הבית: http://www.pointsoflight.org/resources/volunteerresource/

עבור לתוכן העמוד