עבודה עם מתנדבים הנחלצים לעשייה בעת אסון

Working with disaster response volunteers

Linda l. Graff

תוקצר ע"י דרור סימקין -  המכון לניהול התנדבות, יד שרה

קיים צורך גדול במתנדבים בשעת חירום בארגונים כמו הצלב האדום ובארצנו למשל, ארגונים כמו מגן דוד אדום וזק"א. השאלה הגדולה היא כמובן מה לעשות במספר הגדול של מתנדבים בימות רגיעה. אנה פאוור מהצלב האדום האמריקאי, מציעה לנצל עתות אלו להשתלמויות ולהדמיה של מצבי חירום ע"מ לשמור על רמת הנעה גבוהה של המתנדבים. כאשר מגייסים או קולטים מתנדבים בעתות חירום, נדרשים לעיתים "לעגל פינות" ולהימנע משיטות בחירה מדוקדקות של המתנדבים. עם זאת, גם במצבים אלו יש להימנע מהפעלת מתנדבים בלתי מתאימים. המדובר במתנדבים בלתי מיומנים וחסרי כישורים, מתנדבים בלתי אמינים, מתנדבים שאינם מכבדים גבולות, שאינם סרים לפיקוח או ממלאים אחר הוראות ומתנדבים בעלי תעוזה "שמתים" להיות גיבורים.

 להלן כמה רעיונות להפעלת מתנדבים לשעת חירום:

1.      יש להכין תכנית מגירה לשעת חירום ולתרגל אותה.

2.      יש לכלול בתכנית המקיפה תכנית לניהול מתנדבים. היינו: להקצות כוח אדם מיומן לניהול ותיאום של מעורבות מתנדבים, ובמידה ומדובר במעורבות רבה של מתנדבים, יש לגייס, ע"פ הסכמים מראש, מפעילי מתנדבים מארגונים אחרים. רצוי לקיים פגישה חד שנתית של מפעילים. יש להבטיח שבתכנית המקיפה, קיים סעיף תקציבי לנושא של ניהול המתנדבים וכן לדאוג למיקום הולם לשם ריכוז הפעילויות הקשורות במתנדבים, כגון גיוס, ארגון, הצבה וכו'. יש לכלול עקרונות של ניהול מתנדבים בתכנית ההכשרה של ראשי צוותות ומנהלים בארגון כדי שבשעת משבר הם יוכלו ליטול חלק באחריות להפעלת מתנדבים.

3.      יש להכין מראש טופס דרישות תפקידים שיאפשר זיהוי מהיר של מיומנויות וכישורים של מתנדבים ע"מ לבצע גיוס ותהליכי מיון הולמים.

4.      אם קיים צפי שלגבי מתנדבים מסוימים יהא צורך בהפעלת שיטות מיון ובחירה מורכבות, רצוי להסכים מראש עם ארגונים אחרים המפעילים באופן שגרתי כוח אדם כזה, שניתן יהיה "לשאול" אותו כוח אדם לשעת חירום. יש להבטיח שאותם מתנדבים ש"יושאלו", ידעו על כך. יש לעדכן את רשימת השמות שלהם באופן שוטף וכן לקבוע ולעדכן ערוצי תקשורת לזימונם.

5.      יש להיות מוכנים לדחות מתנדבים בעלי כוונות טובות העושים את העבודה ע"פ דרכם ולא ע"פ המקובל בארגון.

בזמן חירום יש להפעיל מדיניות של "אפס" סובלנות לביצועים לא תקניים. המתנדבים חייבים להיות מודעים למדיניות זו. הסכם כתוב שעיקרו נכונות לכבד גבולות, לעבוד בשיתוף פעולה ולבצע הוראות, צריך להיות מובן ע"י המתנדב ולשאת את חתימת ידו. מדיניות זו תיושם ותגובה ע"י ראשי צוותות של מתנדבים שיוכשרו בעתות רגיעה למשימות אלו.

עבור לתוכן העמוד