הגדרות להתנדבות

"המנהיג הוא מנהל, מתכנן, מעצב המדיניות, מקור הידע המידע והמיומנויות, הוא הקובע את מבנה הארגון.." מתוך דבריו של ד"ר אהרון יורק בכינוס השנתי של מכון לרקרא עוד >>
מה מביא כל כך הרבה אנשים לתרום מזמנם וממרצם עבור אחרים? הערכים העומדים מאחורי ההתנדבות יכולים להסביר זאתקרא עוד >>
התנדבות היא תופעה אנושית כלל עולמית. המתנדבים במדינות ובחברות השונות פועלים למען מטרות מגוונות ומתוך מניעים שוניםקרא עוד >>
"ההתנדבות הינה אבן הפינה בבנין החברה האזרחית. היא משקפת ומאירה את השאיפות הנאצלות ביותר של המין האנושי"קרא עוד >>
עולם ההתנדבות בישראל הפך זה מכבר לאוקיאנוס אדיר של פעילויות, בעיות, קשיים והתלבטויות. לפי התחזיות עומד עולם ההתנדבות בישראל להשתנות מקצה לקצה בתוך שנים אחדות.קרא עוד >>
לאור התרחבות הפעילות ההתנדבותית בישראל ובעולם להלן מסמך הכולל את מאפייני הפעילות ההתנדבותית בישראל, כפי שהוצגו בועדת הכנסת.קרא עוד >>
מחקר אודות התנדבות ברשת "הפוך על הפוך" הפועלת בעמותת "עלם" למען נוער בסיכון. מסקנתו המרכזית של המחקר היא כי ההתנדבות "עובדת": למתנדבים נמצא מקום חשוב במרכזים ותרומתם נתפסת כחיונית וייחודיתקרא עוד >>
הרצון להתנדב מקנן אצל מרבית המתנדבים זמן רב לפני שהם ניגשים לצעדים פרקטים. לעיתים, הרצון להתנדב קיים שנים וישנה גם החלטה פנימית היכן להתנדב, אולם הביצוע מסיבות שונות מתבושש.

קרא עוד >>
המתנדבים של היום הם צעירים ומשכילים, המקדישים לפחות שעתיים בשבוע לפעילות התנדבות כך עולה מניתוח מאפייני 5,000 מתנדבים, באמצעות עמותת "רוח טובה", המחברת בין מתנדבים לארגונים המחפשים מתנדבים

קרא עוד >>
עבור לתוכן העמוד