ההתנדבות ומאפייניה
מה מביא כל כך הרבה אנשים לתרום מזמנם וממרצם עבור אחרים? הערכים העומדים מאחורי ההתנדבות יכולים להסביר זאת

מתוך אתר '50 פלוס' - לחצו כאן לפרסום המקורי

מי אמר שהישראלי חושב קודם כל על עצמו? בישראל רשומים למעלה מ-20,000 ארגונים התנדבותיים, כש-1,500 ארגונים חדשים קמים בארץ מדי שנה. אז מה בעצם מביא כל כך הרבה אנשים לתרום מזמנם וממרצם עבור אחרים?
 
הערך היהודי

בבסיס המסורת היהודית עומד עיקרון העזרה לזולת כערך עליון. בכל הדורות שמה הקהילה היהודית דגש מיוחד על התמיכה ביתום, האלמנה והגר, כאחד הביטויים הנעלים לאמרה: "ואהבת לרעך כמוך". גם "מתן בסתר", "לינת צדקה", ומנהגי "הכנסת כלה" רווחו בכל קהילות ישראל בגולה, אשר אופיינו ביחסי גומלין המושתתים על עזרה הדדית ופעילות התנדבותית מסועפת.

הערך התרבותי

"אחד המדדים לבריאותה של החברה, היא המידה שבה לוקח האדם את האחריות לגורל שכניו", קבע חוקר ומדען אמריקני בשם טורץ. חברות נאורות מבחינה חברתית מדרגות את הדאגה לרמתן המוסרית במקום גבוה במיוחד בסדר העדיפויות הלאומי. דאגה זו מוצאת את ביטויה ברמת החשיבות הגבוהה שחברות אלו מיחסות לטיפול באוכלוסיות חלשות ונזקקות, חשיבות שאינה נופלת מזו המיוחסת להישגים כלכליים וטכנולוגיים.
אחד המדדים לרמתה המוסרית של חברה הוא מספר הארגונים ההתנדבותיים הפועלים בה. הפעילות ההתנדבותית מעידה על מעורבות האזרחים בקביעת רמת השירותים במדינה ובאיכותם. האזרחים שלוקחים חלק פעיל במערכת הזו מפחיתים את תלותם במוסדות השלטוניים, ומגבירים את אחריותם לקביעת נורמות חברתיות מוסריות חדשות, המשפרות את פני החברה. כך, למשל, הוקם גוף לשיטור קהילתי אשר פועל בהתנדבות לצד המשטרה. בעוד שהמשטרה עוסקת בעיקר בפושע, השיטור הקהילתי לוקח על עצמו את הדאגה לקורבנות, ומספק להם הכוונה באשר להמשך ההתמודדות עם תוצאות האירוע הטראומטי.
מתנדבים רבים מצליחים להנהיג תהליכים חברתיים של ממש, תוך כדי הסבת תשומת הלב הציבורית לנושאים בוערים. כך, פעילות התנדבותית בתחום שיקום השכונות הביאה להתעוררות המודעות לנושא. גם פעילות פרטית וציבורית בקרב קשישים במצוקה הובילה לכיסוי תקשורתי נרחב, שהשפיע על יחסן של הרשויות המקומיות לתופעה.

הערך המדיני

לחברה הישראלית ניסיון התנדבותי רב במשברים בטחוניים ובקליטת עליה. בעיתות של משבר בטחוני, כאשר מדינת ישראל מוצאת את עצמה במצבי חרום, נוצרת אווירת התגייסות המונית, ורבים אכן נוטלים חלק פעיל בניסיונות להרמת המורל, הן בקרב הקו הראשון של הלוחמים והן בקרב אוכלוסיית העורף.
גם קליטת עליה היא מפעל מדיני חשוב. עם שלם מתגייס פעם אחר פעם לקליטת המוני עולים בפרקי זמן קצרים. אלמלא היו לוקחים חלק בפרויקט לאומי זה מפעלים התנדבותיים כה רבים, ספק אם משאביה הכלכליים והאנושיים של המדינה היו יכולים להספיק למשימה.

הערך האישי

הדינמיות הרבה שמאפיינת את החיים המודרניים מחייבת אותנו להסתגל לקצב מהיר של שינויים ולחצים במסגרות שונות בכלל, ובמקומות העבודה בפרט. תוצאה ישירה של כך היא שרבים אינם מצליחים לחוש סיפוק ומימוש במערכת התובענית הזו, וצרכיהם הפסיכולוגיים הבסיסיים ביותר נדחקים לקרן זוית.
את עיקר שעות היום אנו מעבירים בעבודה, מה שמוביל לתוצאה הבלתי נמנעת של שחיקה הולכת ומצטברת. ביטויי האלטרואיזם שבעבודת ההתנדבות, יכולים בהחלט להוות את הצד שמנגד ולענות על רבים מאותם צרכים רגשיים פסיכולוגיים החסרים כל כך.
אנשים רבים יכולים להביא עימם לעבודת ההתנדבות דווקא יכולות ניהוליות שאינן באות לידי ביטוי במקום העבודה שלהם, ולמצוא את עצמם מנהלים פרויקטים בסדרי גודל משמעותיים. הם יכולים אפילו למצוא במסגרות האלו דרך לפתח קריירה רחבה יותר.
גם החיים לאחר הפרישה מהעבודה יכולים לקבל משמעות נפלאה עם ההתנדבות. אדם שמסיים את הפרק הקרייריסטי בחייו, מתחיל בתהליך של חיפוש אחרי מערכת אלטרנטיבית שבאמצעותה יוכל לשמר את הדברים המרכזיים שאפיינו את סגנון חייו הקודם. ההתנדבות יכולה לשמש כמערכת הזו.

עבור לתוכן העמוד