מתנדבים: אנחנו ממלאים את תפקידי הממשלה
הגדל

רוב המתנדבים סבורים כי הם עסוקים בפעילות שאמורה להיות באחריות הממשלה, כך עולה מסקר שביצעה מינה צמח עבור המועצה הלאומית להתנדבות. מן הסקר עולה כי 60 אחוזים מהמתנדבים סבורים כי עוסקים בתפקידים שהממשלה הייתה אמורה למלא, ו-70 אחוזים מהם סבורים כי העובדה שהם עושים זאת מסירה מהממשלה את האחריות לעשייה. זו עלייה ביחס לסקר שנערך בשנת 2004, שבה סברו רק 57 אחוזים מהמתנדבים כי פעילותם מסירה מהממשלה את האחריות.

מן הסקר עולה עוד כי מספר המתנדבים בישראל נמצא בירידה. בשנת 2000 היו 26% מן הציבור מעורבים בפעילות התנדבותית כלשהי, ואילו בשנת 2006 ירד השיעור הזה ל-16% בלבד. את הירידה אפשר להסביר בעזרת מספר מגמות שאפיינו את השנים האחרונות:

  1. התנערות הממשלה ממחויבותה לפיתוח קידום וטיפוח ההתנדבות ברמה הציבורית והתקציבית.
  2. בשנת 2000 הפסיק משרד ראש הממשלה לתקצב את המועצה הלאומית להתנדבות; ארגון שהוקם על-ידי ממשלת ישראל במטרה לפתח, לקדם ולטפח את הפעילות ההתנדבותית בישראל.
  3. הפרטה וצמצום של השירותים החברתיים והעברת חלק ניכר מהסמכויות למגזר השלישי מטילים עומס יתר על המגזר השלישי ומקשים עליו להפעיל מתנדבים.

לפי נתוני הסקר, כיום מתנדבים יותר אנשים בגילאי 51+, ואין הבדל בין שיעור הנשים המתנדבות והגברים המתנדבים. כמו כן מתברר כי ממוצע ההשכלה של המתנדבים גבוה יותר . כמו כן, עלה שיעור המתנדבים במגזר העסקי מ16%ב-2004 ל-21% כיום, משום שהמגזר העסקי מעמיד תשתיות כספיות, ארגוניות ומנהליות לפעילות ההתנדבותית של עובדיו.

 בסך הכל, אנשים מרוצים מארגוני ההתנדבות. 46% מכלל האוכלוסייה סבורים כי ארגוני ההתנדבות משרתים במידה רבה את המטרות שלשמן הוקמו ו-55% מהמתנדבים כיום סבורים כך. שביעות רצון זו עולה באופן משמעותי כאשר שואלים מתנדבים לגבי הארגון שבמסגרתו הם פועלים, שם עולה שיעור שביעות הרצון ל-85%.

 לממצאי הסקר המלא בפורטל התנדבות בישראל לחצו כאן

לצפייה במצגת המתארת את תוצאות הסקר לחצו כאן

עבור לתוכן העמוד