האינטרנט בשימוש ארגונים התנדבותיים
הגדל

לאינטרנט ישנם יישומים חשובים רבים עבור ארגוני התנדבות, כגון: כלי להעלאת מודעות בציבור לנושאים שונים, מקור להשפעה ולעיצוב דעות, משאב מידע, ערוץ לגיוס כספים וערוץ להתנדבות. מטרת מחקר זה לבחון עד כמה מלכ"רים מאמצים את השימוש באינטרנט, ולבחון את גישות מנהלי ארגונים אלו כלפי הכלי.

הקדמה

השימוש באינטרנט בקרב ארגונים הולך וגובר. נראה שארגונים עיסקיים וממשלתיים משתמשים באינטרנט ככלי עבודה חשוב, אך נראה שמלכ"רים נמצאים בפיגור של כחמש שנים. עם זאת, לאיטרנט ישנם יישומים חשובים רבים עבור מלכ"רים, כגון: כלי להעלאת מודעות בציבור לנושאים שונים, מקור להשפעה ולעיצוב דעות, משאב מידע, ערוץ לגיוס כספים וערוץ להתנדבות. עבור מלכ"רים, המתמודדים על משאבים בסביבה מאוד תחרותית, האינטרנט הופך להיות כלי חיוני.


בעוד ידע רב מתחיל להצבר אודות שימוש של הסקטור הפרטי באינטרנט, מעט מאוד ידע קיים על שימושם של מלכ"רים באינטרנט. מטרת מחקר זה לבחון עד כמה מלכ"רים מאמצים את השימוש באינטרנט, ולבחון את גישות מנהלי ארגונים אלו כלפי הכלי. המחקר נערך בפורטוגל על מלכ"רים מקומים בלבד. מאחר ושיעורי השימוש באינטרנט בפורטוגל בשוק הפרטי דומים לאלו של שאר אירופה המרבית, ניתן להניח כי ניתן להסיק ממחקר זה גם להתנהגות מלכ"רים במדינות דומות לה בשיעורים הכלליים של השימוש באינטרנט.

הידע הקיים אודות מלכ"רים והשימוש שלהם באינטרנט, המאפיין המרכזי של מלכ"רים הינו שמטרותיו נסובות מסביב למתן שירותים בעלי ערך חברתי גבוה. זאת לעומת ארגונים פרטיים שמטרתם להרוויח כסף. יש לציין שהגדרות אלו מטשטשות בשנים האחרונות, כאשר ארגונים פרטיים מבינים את הערך של תרומה לקהילה, בעוד מלכ"רים נאלצים להתחרות על משאבים.


כמו כן, נראה שמספר בעלי העניין במלכ"רים הולך וגובר וביניהם, המדינה, אנשים פרטיים, חברות פרטיות וארגונים דומים.  לאור זאת, לאינטרנט עשוי להיות תפקיד מרכזי בפרסום המלכ"ר, בהעלאת מודעות הציבור לעשייה שלו וביצירת ערוצים נוספים לגיוס כספים.

בסקטור הפרטי אנו רואים כי האינטרנט משרת מטרות אלו ועוד: קידום מכירות או שירותים, ערוץ הפצה ומכירה, קיצור חלונות הזדמנויות בהגעה לשוק, שירות וקשר עם לקוחות, מיתוג והעלאת מודעות למותג, למידה ארגונית, ונגישות למסות אדירות של משתמשים בעלויות נמוכות.

לעומת זאת, החסמים אשר זוהו בסקטור הפרטי לשימוש באינטרנט (בעיקר בארגונים קטנים) הינם: חוסר נגישות לתשתית טכנולוגית ועלויות גבוהות של הקמת התשתיות, חוסר אמונה במסגרות חוקיות ורגולטוריות, איומים נתפסים על אבטחת המידע וחוסר יכולת לתהאים תהליכים עסקיים לטכנולוגיה החדשה.

סביר להניח שנושאים אלו יהוו חסמים גם בקרב המלכ"רים: עלות חומרה, תוכנה ותשתיות רשת, ידע נמוך בשימוש במחשב, העדר תמיכה טכנית שוטפת, הסתייגות של צוות המתנדבים ללמוד להשתמש בטכנולוגיה ותחלופה גבוהה של מתנדבים.

למרות החסמים, היתרונות שמלכ"רים עשויים להפיק מהאינטרנט הינם עצומים. מחקר זה נועד לבדוק את המידה בה מלכ"רים אימצו את השימוש באינטרנט, ומהם היתרונות והחסרונות בשימוש באינטרנט הנתפסים בעיני מנהלי מלכ"רים.

ממצאים

נבדקו 300 מלכ"רים בפורטוגל העוסקים בתחומים כגון תרבות ופנאי, שירותים חברתיים, איכות הסביבה, שירותי בריאות ופעילות בינלאומית. רוב הארגונים הינם קטנים עם פחות מ-20 מועסקים.
במחקר היה שילוב של שאלונים כמותיים כמו גם איכותיים, בהם מנהלים נדרשו לציין עמדותיהם כלפי שימוש באינטרנט.

הממצא הראשון במחקר האמפירי מראה שאימוץ השימוש באינטרנט נמוך יחסית בקרב מלכ"רים לעומת ארגונים למטרות רווח בפורטוגל. יתכן שניתן להסביר זאת בכך שעובדים אשר פונים למלכ"רים מעדיפים עבודה פנים מול פנים עם אנשים אחרים, ולא רואים בעבודה על המחשב כעבודה באמת.

סוגי המלכ"רים אשר נטו יותר לאמץ את השימוש באינטרנט היו מתחום איכות הסביבה ואיכות השילטון, פיתוח יחסים בינלאומיים ושירותי בריאות. הפחות מאמצים היו ארגונים המספקים שירותי פנאי ושירותי רווחה.

השאלה הבאה בחנה את היתרונות הנתפסים של האינטרנט בקרב מנהלי מלכ"רים. נמצא שהיתרונות המרכזיים הינם היכולת ליצור קשר עם גופים וארגונים אחרים, תרומת האינטרנט לדימוי הציבורי של הארגון וחיסכון במשאבים. למרבה הפלא היכולת למשוך מקורות מימון לארגון לא נתפסה כיתרון מרכזי.

ממצאים אלה תומכים בממצאי מחקרים קודמים המראים כי ככל שמנהלי מלכ"רים תוספים את האינטרנט כבעל יתרונות לארגון, כך יטה הארגון לאמץ יותר את השימוש באינטרנט.

מנגד נמצא כי מנהלי מלכ"רים אשר תופסים את השימוש באינטרנט כבעל חסמים עבור הארגון, גם נוטים פחות לאמץ את השימוש בו. בין החסמים העיקריים הנתפסים הם עלות הכנת תשתיות לשימוש באינטרנט וחוסר ידע ומיומנויות שימוש בכלי.

מסקנות

נראה כי מלכ"רים בפורטוגל נמצאים בשלב מוקדם של "מהפיכת המידע" ואינם מנצלים עד תום את יתרונות האינטרנט. עם זאת נראה כי האינטרנט הופך יותר ויותר לכלי חשוב ליצירת קשרים ותקשורת בין מלכ"רים, והרבה מהארגונים אשר השתתפו במחקר הביעו את נכונתם לאמץ את השימוש באינטרנט במהלך השנה הקרובה. ככל שמנהלי ארגונים אלה יתפסו את היתרונות אשר בשימוש באירנטרנט, ויבינו כי ניתן להתגבר בקלות יחסית על החסמים, כך תעלה הסבירות לאימוץ השימוש בכלי.

The Benefits and Barriers Associated with the Use of the Internet Withinthe Nonprofit Sector
By Jose Carlos Pinho & Isabel Maria Macedo
Journal of Nonprofit & Public Sect
or Marketing, Vol. 16
, 2006

תורגם ונערך על ידי שלי ויצפלד

עבור לתוכן העמוד