מדריך למתנדב המבוגר: התנדבות כהזדמנות
הגדל

פתיחה
מעשה ההתנדבות הוא ביטוי מקורי ליפה ברוח האדם בן החורין, עשייתו, על פי בחירה אישית וללא תמורה ישירה, להיטיב ולהשיג יעדים אנושיים. ההתנדבות יונקת ממיטב המסורת היהודית והמקורות התרבותיים של החברה בישראל.  היא מהווה ערך מערבי  היסוד של  ישראל ומשמשת כח מניע להוויתה הדמוקרטית.


סקרים ומחקרים בארץ ובחו"ל מצביעים כי רק 32% מהאוכלוסייה המבוזרת עוסקים בהתנדבות.
בקרב אלה שאינם מתנדבים מקובל להסביר זאת בטענה כי לא היתה פניה אישית אליהם, או שהמשימה המוצעת לא היתה ברורה ולא היתה מאתגרת. כאן אנו פונים אליך אישית:

במדריך למתנדב המבוגר שלפניך, תמצא תשובות לשאלות רבות המעסיקות אותך, כמי שמתחיל לפסוע בנתיב בהתנדבות, ואם לאחר שתעיין במשרים עדיין יישארו לך שאלות שנותרו ללא מענה – אנא פנה אלינו ונשתדל לענות על כל שאלותיך.

 ש: למה להתנדב?
ת: הסיבות רבות ושונות בהתאם למיגוון הערכים וסגנונות החיים של כל אדם. מתנדבים רבים מעידים כי ההתנדבות מביאה להם סיפוק, וממלאת תפקיד חשוב בחייהם. "מאז התחלתי להתנדב הפכתי לאדם הרבה יותר מאושר.... ההתנדבות הופכת את השעות הפנויות לשעות משמעותיות בחיים, המשולבות בהרבה תוכן והנאה... גיליתי דבר מפליא... כשאני נותנת מעצמי לאחר - אני מאושרת יותר ממנו ... ככל שנותנים יותר - מקבלים יותר, והרבה יותר". (דברי מתנדבת מתוך "מתנדבים מספרים" חוברת ‏21, ספטמבר ‏1997, המוסד לביטוח לאומי/שירות הייעוץ לקשיש ולגמלאי).


ההתנדבות עשויה להוות הזדמנות להכנסת שינויים בחייך, אולי הזדמנות להשפיע על סביבתך, לעסוק, וללמוד תחום חדש ושונה, לעתים אף להגשים משאלה, אולי להצטרף לארגון קיים (ראה רשימה) או לקדם נושא חדש. ההתנדבות עשויה להרחיב את המעגל החברתי שלך ואנו מקווים שהיא תעניק לך סיפוק אישי והערכה, תוך תרומה לחברה ולמדינה. גם אם התנדבת בעבר, ותחום ההתנדבות מוכר לך, עדיין תוכל למצוא במדריך מידע , שירחיב את העניין והידע שלך בעשייתך ההתנדבותית.

ש: מדוע להתנדב דווקא בגיל זה?
ת: מבוגרים רבים מוצאים עצמם פנויים ממחויבות לעבודה בשכר. פנאי זה מאפשר יצירת משמעויות ותכנים חדשים, שלא תמיד נתלוו להתנסויות חייו הקודמות. התנדבות היא ביטוי של אזרחות פעילה, שהיא אחד מעקרונות החברה הדמוקרטית. לאדם המבוגר פעילות התנדבותית היא עוד דרך להמשך מעורבות חברתית והיא גם עשויה להוות הזדמנות לפתיחת קריירה שנייה או אף שלישית. בעבודה ההתנדבותית יש לאדם הזדמנות לממש יכולת שלעתים היא חבויה אצלו.) היא משלבת מרכיבים של פנאי, בחירה, הנאה, יחד עם מרכיבים מעולם העבודה, המעניקים מסגרת מסודרת להישגיות ולתוצאות. כל אלה מהווים תנאי חיוני לאיכות חייהם של מבוגרים - "זיקנה יוצרת" לפי ההגדרות בספרות הגרונטולוגית. מחקרים מצביעים על ההיבטים החיוביים של ההתנדבות בחיי האדם המבוגר: ההתנדבות עשויה לשמש אתגר לצמיחת האני ולפיתוח מיומנויות
חדשות, שבכוחן לבלום פסיביות ושקיעה. השתלבות במסגרת התנדבותית עשויה לפצות על אובדן תפקידים משמעותיים, במעגל העבודה או במערכת המשפחתית. פעילות התנדבותית עשויה לספק תחושות של זהות והשתייכות, המגבירות את הערך העצמי. ההתנדבות מאפשרת יצירת התחברויות חדשות. היחשפות למערכת יחסים חדשה היא אתגר, למידה והזדמנות להתפתחות
אישית. 

הייחוד במתנדבים מבוגרים
גילו של האדם המבוגר ונסיון חייו, מרחיבים את יכולתה של החברה שבה אנו חיים למלא את תפקידיה ולהפוך את סביבתנו למקום טוב יותר. יש לו למתנדב יכולת רבה יותר להתמודד עם מצבי לחץ ואי ודאות. תכופות מצאנו, כי דווקא בשעת חירום הצליחו המתנדבים המבוגרים להמשיך במשימתם, מתוך חוסן ואמונה, שמקורם בנסיון חייהם. עבודתם של מתנדבים מבוגרים מתאפיינת בהתמדה, דבקות, במטרה והזדהות עם צרכי המערכת, לקוחותיה וצרכניה. יתרונותיו של המתנדב המבוגר למעסיקו הפוטנציאלי הם בכמה מישורים:

 • ניסיון - לנסיון החיים העשיר יש משמעות, המתורגמת לידע מצטבר של דרכי התמודדות ומיומנויות במציאת פתרונות אפשריים ויישומם. 
 • מיגוון - קבלת מתנדב לשורות ארגון מאפשרת לו פעילות בטווח רחב יותר של תחומי עיסוק וידע, שמהם ישאב מענים לצרכיו. 
 • פנאי - לאדם המבוגר זמן פנוי, יותר מאשר לכל פלח אוכלוסיה אחר. 
 • כמות - ככל שעולה מספרם של האנשים המבוגרים פנוים, כן גדלה האוכלוסייה הפוטנציאלית להתנדבות מקרבם. עובדה זו מאפשרת לארגונים שבחרו לשלב מתנדבים בפעילותם, לפתח לשם כך מסלולי עבודה ותחומי פעולה. אפשר לומר שהתנדבות מבוגרים יתרון כפול לה: היא מעניקה סיפוק למתנדב וזוכה במתנדב בעל יכולות איכותיות. זוהי עסקה שהכל נשכרים ממנה.

כיום מגלים יותר ויותר מוסדות ציבור וארגוני מתנדבים את היתרונות הייחודיים של המתנדב המבוגר. המוסדות והארגונים אוהבים מתנדבים מבוגרים, כי הם נחשבים לעובדים מתמידים ומסורים ובעלי ענין במסגרת פעילות קבועה. המתנדב המבוגר מוסיף למוסד בשלות מתוך ניסיון חיים ויכולת להתמודד עם מצבי חירום. המתנדב המבוגר מאפשר למוסד לגוון ולהרחיב את שירותיו. שילוב מתנדבים בפעילות הארגון היא פעולה מורכבת, המחייבת שילוב בין העובדים השכירים למתנדבים. לעתים אין הצוותים בארגוני ההתנדבות השונים מודעים לחשיבותם של המתנדבים המבוגרים לארגונם. יש גם דעות קדומות לגבי יכולתם של מתנדבים אלה לתרום לארגון. אדם הרואה עצמו מועמד פוטנציאלי להתנדבות, צריך להבין רגשות אלה, להכיר בהם ולדעת להתמודד אתם. חשד קל מסוג זה עשוי לפוג בקלות על-ידי בניית אמון הדדי, סיוע והפגנת רצון אמיתי להשתלב במערכת מבחינה חברתית ומקצועית.

מסגרות להתנדבות ותחומי התנדבות
האפשרויות להתנדב הן רבות ומגוונות. ניתן להבחין בשני מסלולים עיקריים להתנדבות:
התנדבות במסגרת חברתיות בלתי פורמליות - פעולה למען שכנים, מכרים, עמיתים לעבודה, שותפים לפעילויות חברתיות שונות.
התנדבות במסגרות פורמליות - פעילות במתכונת מאורגנת ומסודרת: ארגונים התנדבותיים ושילוב מתנדבים במוסדות ממלכתיים-ציבוריים, ארציים ומקומיים. ההתנדבות במסלול הבלתי פורמלי היא נחלת הכלל. רבים מאתנו עוסקים בה במודע ושלא במודע כמעט בכל יום, ואין הדבר מונע מהאדם לפעול בו זמנית גם במסלול פורמלי. מטבע הדברים יתייחסו עקרי תוכנו של מדריך זה להתנדבות במסגרות פורמליות מבלי לגרוע מחשיבותה של ההתנדבות הבלתי פורמלית, המהווה את המרקם האנושי של החברה. במדינת ישראל, כבמדינות רבות בעולם, נוצרו מסגרות פורמליות להתנדבות, הלוקחות חלק במערך השירותים לציבור והן שותפות פעילות בעיצוב החברה.


ניתן להבחין ב-:
שירותים ומוסדות ממלכתיים, הפועלים מתוך משרדי הממשלה השונים. כגון יחידה להתנדבות משרד עו"ר או משמר אזרחי ממשרד לביטחון פנים.

א. שירותים ומוסדות עירוניים, הפועלים מתוך הרשות המקומית (עירייה, מועצה מקומית, מועצה אזורית).

ב. ארגונים ומוסדות התנדבותיים בעלי ישות משפטית, כמו: עמותה, הקדש, תאגידים וחברות, המגזר ללא כוונות רווח.

ג. קבוצות בעלות זהות ציבורית קהילתית כמו קבוצות לעזרה עצמית, ועדי שכונות ועוד, הפועלות בהתנדבות לקידום נושאים משותפים.

ד. כיום יש תנופה של התארגנויות התנדבותיות - הדגש הוא באחריות ובמעורבות אישית וקהילתית שמקבלים עליהם מתנדבים במסגרות הנ"ל לטפל בצרכים של היחיד, הקהילה והחברה. התארגנויות במסגרות אלו מאגדות יחידים וקבוצות בעלי עניין במטרות משותפות, ומאפשרות ליחיד לקדם נושאים המעניינים אותו.


המאפיינים הבולטים של ארגונים אלו:

 • פועלים ללא מטרות רווח.
 • הנהגת הארגון היא מתנדבת בעצמה. 
 • בפעילות הארגון משולבים במידה משמעותית מתנדבים בנוסף על הצוות השכיר.  
 • אבחנה נוספת לפי תחומי פעולה מתוך הסקר של פרופ' בנימין גידרון על דפוסי תרומה והתנדבות של הציבור בישראל לשנת ‏1997, ניתן להבחין כמה תחומי פעולה או נושאים
  שבהם מטפלים מתנדבים:
  בריאות: מוסדות המתמחים במחלות ספציפיות והעוסקים בחינוך לבריאות, מניעת מחלות ובטיפול אנושי. שירותי רווחה כלליים או טיפול באוכלוסיות מיוחדות: שירותים לילד, לנוער, למשפחות, לנכים, לקשישים, לנשים, לעולים חדשים, למתמכרים, לחיילים, לשוטרים וכו'.
  איכות הסביבה: שמירת ערכי טבע ונוף, שיפור הסביבה, שמירת בעלי-חיים והגנה על חיות הבר.
  פיתוח קהילתי או שכונתי: מוסדות המתמחים בפיתוח אורבני, מקומי, חברתי וכלכלי.
  ארגוני סינגור: מוסדות על זכויות האזרח, קידום הנושא האתני והתאחדויות עולים.
  ארגונים אחרים: ארגוני הנצחה דתיים יהודיים ולא יהודיים, איגודים מקצועיים ואחרים.
  יחידות להתנדבות במשרדי הממשלה: כמעט בכל משרדי הממשלה משולבים
  מתנדבים במערך השירותים שלהם לציבור. במשרדים רבים הוקמו יחידות מקצועיות להפעלת מתנדבים. הגדולה מכולן היא היחידה להתנדבות במשרד הרווחה, המקיימת מערך יחידות להתנדבות בכל הרשויות המקומיות.

התפקידים המוצעים למתנדבים
מגוון התפקידים למתנדבים הוא גדול. ניתן לאבחן סוגים שונים של תפקידים, על פי מוקדים שונים:

 • טיפול ישיר (זולתיים) - תפקידיו השונים במגע ישיר עם אנשים לקוחות עובדים או מתנדבים.  
 • עבודת מטה - עשייה טכנית, פעילות מקצועית. עבודה ברמה המבנית של הארגון ולא בקשר עם לקוחותיו כגון: ספריה, תיקון וכו'.
 • הנהגה (קביעת מדיניות), - פעילות בהנהלות ארגונים, שתפקידם להנהיג את הארגון, להציב מטרות במיוחד בוועדות ומועצות ציבוריות.
 • סינגור - פעולה להשגת שינוי חברתי, קידום של אוכלוסיות חדשים או נושאים מוזנחים. 


אבחנות אלו אינן מכסות, כמובן, את מגוון האפשרויות המוצעות. ניתן לפעול בכמה מסגרות התנדבותיות במקביל, ואף להחליף תפקידים או לנוע ביניהם, על מנת לאפשר למתנדב להגיע למיצוי מלא של הפוטנציאל הגלום בו. המועצה הלאומית להתנדבות בישראל הוציאה לאור "מדריך הגופים הפועלים בתחומי התנדבות" ובו פרטים על מאות ארגונים ארציים, מועצות ארגוני מתנדבים
מקומיים ויחידות התנדבות במשרדי ממשלה.

הצטרף לתנועת ההתנדבות בישראל! אנחנו זקוקים  לך:

  • לערכים האנושיים אותם אתה מייצג
  • לניסיון החיים שלך
  • לנדיבות הלב שלך
  • לרצון שלך לפעול למען החברה בישראל
  • למקצועיות שלך
  • לחכמת החיים שלך
עבור לתוכן העמוד