40% מהארגונים סבלו מגרעון
הגדל

וושינגטון די.סי, 12 ספט' 2006- למרות ההתעניינות הנרחבת שמגלה הציבור בשנים האחרונות במצוקותיהם של אנשים במדינות זרות, 40 אחוזים מהארגונים שלא למטרת רווח שבסיסם בארה"ב ואשר עוסקים בתחום הבינלאומי, סבלו מגרעון בשנת 2003, כך עולה ממחקר של "המכון האורבני".

שלושים ותשעה אחוזים מהארגונים לפיתוח וסיוע-חוץ סיימו את שנת 2003 עם גרעון.כך גם ארבעים וארבעה אחוזים של הקבוצות הפועלות להבנה בינלאומית ולחינוך וארבעים ושבעה אחוזים של הארגונים שענינם יחסים בינלאומיים. מתוך 5598 הארגונים הפועלים ללא כוונת רווח שנבדקו במחקר, 74 אחוזים עסקו בפיתוח ובסיוע, 16 אחוזים טיפלו בחילופי תרבות ואקדמיה ואחד עשר אחוזים התרכזו בשלום ובקרת-נשק, בחינוך יחסים בינלאומיים ובנושאים הקשורים לכך.

עבור 92 אחוזים של הארגונים ללא כוונת רווח בתחום הבינלאומי, הנכסים נטו צריכים לשמש לבלימת זעזועים פיננסיים ולרכוך המאזן התפעולי השלילי .

במאמר "גודל, תחום פעילות והכנסות התת-סקטור לסיוע חו"ל של הארגונים ללא כוונת רווח" מאת JANELLE A. KERLIN ו-SUPAPORN THANASOMBAT עשו שימוש במאגר נתונים של הIRS (הגוף האחראי על איסוף כספי מיסים בארה"ב-המתרגמת) לשנת 2003. נלקחו בחשבון נתוני ארגונים ללא כוונת רווח שפעילותם מתרכזת בתחום הסיוע הבינלאומי ושלהם הכנסה שנתית של 25000 $ או יותר. ארגונים דתיים רבים ללא כוונת רווח הוצאו מהמחקר, שכן אינם נדרשים לספק דו"ח פיננסי ל-IRS.

ממצאים נוספים

  • מספרים ובהכנסות חלקם של הארגונים ללא כוונת רווח לסיוע בינלאומי, הינו רק שני אחוזים מתוך הסקטור האמריקאי של ארגונים ללא כוונת רווח.
  • הוצאותיו של תת-סקטור זה מתחלקים כדלקמן: 89 אחוזים להוצאות התכנית, 7 אחוזים לכיסוי הוצאות האדמיניסטרציה וארבעה אחוזים להרמת תרומות.
  • ארגוני צדקה העוסקים בפיתוח וסיוע במצוקה קיבלו 89 אחוזים מהכנסות התת-סקטור.
  • תרומות פרטיות היוו 70 אחוזים מסך כל ההכנסות, סיוע ממשלתי 20 אחוזים ומקורות אחרים את היתרה. מעל 6 מיליארד או יותר משליש ההכנסות הגיעו כתרומות שאינן מזומנים.
  • למרות שקבוצות עם תקציב של מעל 2 מיליון היוו רק 11 אחוזים מסך הארגונים לסיוע בינלאומי, הם היוו 43 אחוזים מאלה שקיבלו מענק ממשלתי.
  • הכנסות התת-סקטור הבנלאומי של 17.7 מיליארד דולר ב2003 עברו במעט את ההוצאות העומדות על סכום של 17.2 . לשבעים וחמישה אחוזים מהארגונים היה פחות מ-500000$ הכנסות.

JANELLE A. KERLIN ו-SUPAPORN THANASOMBAT מעידים על כך ש"מספר הארגונים הקטנים מצביע על עומק המעורבות האזרחית ועל הרב-גוניות הפרגמטית של המעורבות האמריקאית במטרות בחו"ל" ועל כך ש"רוב הארגונים ממוקמים בחוף המערבי והחוף המזרחי ובמידה פחותה בפלורידה וטקסס. ארגונים אלה, נסמכים על מקורות פננסים וסיוע מקומי של קהילות אתניות בעלות זיקה לאזורים מסוימים בעולם."

המאמר "גודל, תחום פעילות והכנסות התת-סקטור לסיוע חו"ל של הארגונים ללא כוונת רווח" מאת JANELLE A. KERLIN ו-SUPAPORN THANASOMBAT

("The International Charitable Nonprofit Subsector: Scope, Size, and Revenue,") זמין בכתובת הבאה:

http://www.urban.org/publications/311360.html. KERLIN בעבר עמית-מחקר

ב Urban Institute's Center on Nonprofits and Philanthropy הינו מהפקוטלטה באוניברסיטה בג'ורג'יה(Georgia State University), THANASOMBATלשעבר איש-אקדמיה במכון האורבני הינו בוגר אוניברסיטת מישיגן.

מאמר נוסף מוקדם יותר של KERLIN "מימון אמריקאי ממשלתי לאירגונים לא ממשלתיים לתחום הבינלאומי"

("U.S. Government Funding for International Nongovernmental Organizations," ) בודק אילו סוגי פעילות מקבלים סיוע פדרלי וכיצד סיוע זה מושפע משינויים במדיניות החוץ. פרסום זה ניתן למצוא ב- http://www.urban.org/publications/311332.html. שני התקצירים מבוססים על דו"ח של Elizabeth J. Reid ו- Janelle A. Kerlinהנקרא: תת-סקטור של ארגוני הצדקה ללא כוונות רווח לתחום הבינלאומי בארה"ב: הבנה בינלאומית, פיתוח וסיוע בינלאומיים ויחסים בינלאומיים"

("The International Charitable Nonprofit Subsector in the United States: International Understanding, International Development and Assistance, and International Affairs,") נמצא בכתובת הבאה: http://www.urban.org/publications/411276.html.

המכון האורבני הינו ארגון מחקר וחינוך בלתי תלוי וללא מטרות רווח אשר בוחן אתגרים סוציאליים, כלכליים ומנהל העומדים אל מול האומה האמריקאית.

תאריך פרסום ברשת : 12 ספט' 2006

עבור לתוכן העמוד