התנדבות בני נוער

תנועות נוער יהודיות וציוניות נוסדו והתפתחו במרוקו בשנים 1964-1944 והקיפו מאות ואלפי בני נוער בגילאי 10-8 עד 25.
ספר זה מציג את היקפן, סוגיהן, מעמדן וייחודן. זהו מחקר המנתח את משמעותן ההיסטורית ביחס לנוער שהתחנך בהן ואת חשיבותן לחיי הקהילה היהודית בתקופה שהחלה כשמרוקו היתה נתונה לשלטון הצרפתי, ונמשכה לאחר קבלת עצמאותה ב-2 במרץ 1956.

קרא עוד >>
כמחצית מבני הנוער בישראל מתנדבים בתחומים שונים, מדובר בעלייה של כ-13% בחמש השנים האחרונות, מחצית הנוער הלא מתנדב טוען כי "אין לו זמן" לכךקרא עוד >>
תלמידי שכבת יא' מתיכון הדרים, מתנדבי עמותת קלי''ק ועובדי עיריית הוד השרון נרתמו לצביעת בתי קשישים ברחבי העיר בהתנדבותקרא עוד >>
מעט מאוד ידוע לנו מן הספרות על מתבגרים כי יש גם כאלה המתעניינים בנושאים חברתיים, המתלבטים בשאלות מוסריות וערכיות, המתנדבים בלי חשבוןקרא עוד >>
מחקר חדש שנערך בקנדה מגלה כי בני הנוער בגילאי 15-19 הם הקבוצה שנוטה יותר מכולן להתנדבקרא עוד >>
הגורמים להתמדתם של בני הנוער בהתנדבות: מידת המעורבות במסגרת ההתנדבות ומידת התאמת ערכי הפרט לערכי המסגרת, בהתבסס על מחקרים כלכליים הדנים בסוגיית ההסלמה (לביא, 1996), שביעות רצון מתכניות ההכשרה וההדרכה, ומסוגלות עצמית, להתמדתם של בני הנוער בהתנדבות. קרא עוד >>
מי שהתנדב בעבר, נוטה יותר להתנדב גם כיום, וקיים סיכוי כפול שיתנדב בעתיד. כך עולה ממחקר שנערך בימים אלה, ע"י מכון גיאוקרטוגרפיה בעבור המרכז הישראלי להתנדבות נוער וצעירים. עוד עולה מהמחקר כי 17% מהצעירים מתנדבים במסגרת התנדבותית כלשהי, ו-2% נוספים מתנדבים תמורת מלגה; שיעור המתנדבים בקרב הסטודנטים הוא פי 2 גבוה יותר משיעורם בקרב הצעירים שאינם סטודנטים.קרא עוד >>
עבור לתוכן העמוד