מתנדבים יחד: על חשיבות הקבוצה בהתנדבות
הגדל

למרות שבשנים האחרונות חלו שינויים במגמת ההתנדבות, ואנשים מתנדבים יותר באופן מזדמן ולאו דווקא באמצעות ארגונים, עדיין רוב המתנדבים פועלים בתוך ארגון מתנדבים מסודר, לאורך זמן ועל בסיס קבוע. באופן כזה, מתנדבים אינם רק יוצרים בסיס איתן לשירותים בעבור לקוחות הארגון, אלא גם יוצרים אלמנט חשוב שלא דובר עליו מספיק עד היום: הם יוצרים קבוצת מתנדבים.
קבוצת מתנדבים נוצרת כאשר אנשים פועלים לאורך זמן יחד עם מתנדבים אחרים קבועים. בין אם מדובר ביום אחד קבוע, או בקבוצה קטנה שמתגייסת לפעול למען אותה מטרה – השגרה יוצרת קשרים חברתיים בין אנשים שהם חשובים להנעת המתנדבים ולשימורם. קבוצת מתנדבים הוגדרה כישות חברתית הנוצרת מקבוצת יחידים שנפגשים יחד מתוך רצונם החופשים על מנת להעניק שירותים או להשיג מטרה משותפת ללא תגמול כספי (חסקי-לוונטל וכנען, בפרסום). מתנדבים רואים את עצמם ונתפסים על ידי אחרים כישות חברתית, וכחלק ממערכת חברתית רחבה יותר (כגון ארגון או קהילה).
קבוצת המתנדבים היא חשובה למתנדבים. נמצא שאנשים מגיעים להתנדבות, בין השאר, על מנת לפתח קשרים חברתיים, להכיר אנשים חדשים, ליצור חברויות, לחפש בני זוג ולהפיג את בדידותם. בנוסף, נמצא שאנשים שמתנדבים לאורך זמן מתארים את הקשרים החברתיים שנוצרו במהלך ההתנדבות כאחד התגמולים החשובים ביותר. באופן טבעי, מניעים ותגמולים אלה חשובים במיוחד בקרב מתנדבי נוער, שבגילם הענין החברתי הוא מרכזי.
מעבר ליצירת קבוצת התנדבות באמצעות פעילות קבועה משותפת, ניתן ליצור קבוצה של מתנדבים על ידי הדרכה מוקדמת, יצירת קורס ארוך טווח ותהליכי חונכות. אנשים שמתכנסים על מנת ללמוד כיצד להתנדב וכיצד לפעול להשגת המטרות הארגוניות, יכולים ליצור בסיס חברתי איתן שימשיך לאורך זמן. למשל, מתנדבות במרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית דיווחו על תחושת שייכות חזקה לנשים שעימן עברו את קורס ההכשרה הממושך (חסקי-לוונטל ובר-גל, 2006).
דרך נוספת ליצור קבוצה של מתנדבים, היא על ידי הכנסה של אנשים המכירים אלו את אלו ממסגרת קודמת לתוך ארגון המתנדבים. בשנים האחרונות התגברה המגמה של התנדבות עובדים – אנשים המגיעים מתוך מקום עבודה, אוניברסיטה או אפילו צבא – על מנת להתנדב יחד. באופן זה הם מתגברים על החשש הראשוני של הגעה למקום לא מוכר, ועל הפחד מהיות הזר החדש. ארגון המתנדבים יכול לנצל את הקשרים החברתיים שלהם ולכוון את הלכידות הקבוצתית שלהם לקראת פעילות אפקטיבית בארגון.
השייכות הקבוצתית של מתנדבים היא בעלת חשיבות רבה. מתנדבים נקשרים לחבריהם להתנדבות, ולעיתים קרובות ממשיכים להגיע לפעילות לאורך זמן, בשל המסגרת החברתית שנוצרת במהלכה. בנוסף, הקבוצה יוצרת נורמות חיוביות של התנדבות לאורך זמן, והיחידים המצטרפים אליה מקבלים על עצמם את המחויבות הזאת. קבוצה יכולה ליצור לחצים על אנשים להתמיד בהתנדבות, וקורה שמתנדב ממשיך לפעול משום שלא נעים לו משאר חברי הקבוצה שנשארים בארגון. הקבוצה מהווה גם מקור לתמיכה רגשית בעבור מתנדבים הפועלים מול מצוקות קשות. לבסוף, חברי הקבוצה יכולים ללמד מתנדבים חדשים ולהיות מקור חשוב למידע וידע, במיוחד במצבים שבהם רב ההכשרה למתנדבים מתקיימת במסגרת התפקיד עצמו – והרי זהו המצב השכיח בקרב ארגוני מתנדבים רבים.
יחד עם זאת, יש לשים לב כי לקבוצת מתנדבים לכידה היטב יכולות להיות גם השלכות שליליות על הארגון ועל המתנדבים. קבוצה לכידה מדי עלולה שלא לאפשר למתנדבים חדשים להיכנס לתוכה: אנשים המעוניינים להצטרף לארגון עלולים לחוש כי יש "קליקה חברתית" בלתי חדירה, ולוותר על התנדבות בארגון כזה. קבוצה כזו עלולה גם לדחות את אלה ששונים מרב חבריה או מבחריה הדומיננטיים. קבוצה חזקה עלולה אף לחתור כנגד מטרות הארגון, לקרוא תיגר על המנהיגות בארגון או על רכז המתנדבים, במיוחד אם הוא רכז חדש שנקרא לנהל קבוצה ותיקה. מעבר לכך, גם אם הקבוצה היא בעלת אפקט חיובי בעיקר ומסייעת בשימור חבריה בהתנדבות, עלול להיווצר אפקט דומינו כאשר מספר חברי קבוצה דומיננטיים עוזבים את הארגון – השאר עלולים ללכת בעקבותיהם.
לסיכום, יש להכיר כי אחד האלמנטים החשובים בהתנדבות הוא קבוצת המתנדבים: אנשים מגיעים לא פעם להתנדב כדי לפגוש אנשים חדשים ותחושת המחויבות הארגונית שלהם מושפעת מהקשרים החברתיים שהם יוצרים. בין אם הקבוצה נוצרת באמצעות הדרכה, התנדבות על בסיס קבוע או בשל היסטוריה משותפת – כך או כך, על ארגוני המתנדבים להכיר בחשיבותה של הקבוצה, ובהשלכות החיוביות והשליליות שעלולות להיות לה על הנעת המתנדבים ושימורם.

חסקי-לוונטל, ד., ובר-גל, ד. (2006). "אחת ולתמיד": התמדה ונשירה של מתנדבות במרכז לנפגעות תקיפה מינית. חברה ורווחה, כ"ו, 85-59.
Haski-Leventhal, D.,  & Cnaan, R. A. (In press). Group processes and volunteering: Enhancing recruitment and retention. Administration in Social Work.

 

עבור לתוכן העמוד