ההצהרה האוניברסאלית של מנהלי המתנדבים
הגדל

בכנס הבינלאומי לניהול מתנדבים שנערך בשנת 2001 בטורונטו שבקנדה, איגוד מנהלי המתנדבים (AVA) והאיגוד הבינלאומי לקידום ההתנדבות (IAVE) הציגו את ההצהרה האוניברסאלית של ניהול מתנדבים. אסטרטגיות ספציפיות על כיצד והיכן ניתן לעשות שימוש במסמך עדיין נמצאות בפיתוח, אך האפשרויות הן בלתי מוגבלות! אנו מעודדים אותך להשתמש במסמך זה על מנת להביא לידיעתך ולהוקיר את תפקידך כמנהל מתנדבים.


אנו חיים בתקופה שבה השפעתה החיובית של הפעילות ההתנדבותית תורמת לשיפור חיי הפרט והקהילות. לפיכך, למנהיגות בתחום ההתנדבות אחריות ראשונית, בין אם בקהילה ובין אם בארגונים.
מנהלי המתנדבים מייעלים את השפעתה של הפעילות ההתנדבותית האינדיבידואלית והקולקטיבית לטובת הכלל ולטובת הטוב המשותף (common good) ועל מנת לאפשר תועלות אנושיות. מנהיגי ההתנדבות יהיו אפקטיביים ביותר כאשר יזכו לכבוד ולתמיכה מהקהילות או מהארגונים בהם הם פועלים, למשאבים הרלוונטיים ולהזדמנות לפתח באופן מתמשך את הידע והכישורים שלהם.

עם העליה בממדי ההתנדבות בעולם, קיימת ההכרה שיש להוקיר את הזמן והתרומה של מתנדבים, ושעבודתם חייבת להועיל לגורמים ולארגונים אותם הם משרתים, וכמובן גם למתנדבים עצמם. לפיכך, אנו מאשרים ותומכים בהצהרה האוניברסאלית של ההתנדבות, שאומצה על ידי IAVE  - האיגוד הבינלאומי לקידום ההתנדבות – אשר מצהיר כי "התנדבות היא אבן היסוד של החברה האזרחית.

ההתנדבות מביאה לחיי האדם את השאיפות האצילות ביותר של האנושות – המרדף אחר שלום, חופש, הזדמנות, בטיחות וצדק עבור כל בני האדם... בפתיחתו של המילניום החדש, התנדבות היא אלמנט חיוני עבור כל חברה וחברה." (את הטקסט המלא ניתן לראות ב – www.iave.org

לאור התרחבות ההתנדבות בעולם, עולה הצורך במנהיגות חזקה ובניהול אפקטיבי של מתנדבים. צורך זה מקבל יותר ויותר הכרה היום כתפקיד מקצועי – פרופסיונאלי.

הערך והתרומה של מנהלי המתנדבים
מנהלי מתנדבים מקדמים שינוי, פותרים בעיות ועונים על צרכים אנושיים באמצעות גיוס וניהול מתנדבים על מנת להשיג את ההשפעה הגדולה ביותר.
מנהלי המתנדבים שואפים:

 • לפעול בהתאם לסטנדרטים מקצועיים גבוהים
 • ליצור מחויבות לחזון ולמשימה משותפים
 • לפתח כישורים, מוטיבציה, נגישות זמן ותרומות של מתנדבים ולהתאימם למילוי הצרכים.
 • לכוון מתנדבים להצלחה במשימות שהן משמעותיות הן לאינדיבידואל והן למטרה אותה הם משרתים.
 • לסייע בפיתוח וחיזוק מסגרת מארגנת להתנדבות

תפקיד
מנהלי מתנדבים מגייסים ומעודדים מתנדבים לעסוק בפעילות אפקטיבית שתענה על צרכים שונים.
כמנהלי מתנדבים אנו שואפים:

 • להיות סוכנים חדשניים של שינוי והתקדמות.
 • להיות חסידים של ההתנדבות.
 • לקבל תרומות ורעיונות מגוונים.
 • לפתח סביבות עבודה אמינות וחיוביות, שבהן מתנדבים ומשאבים אחרים יפעלו באפקטיביות.
 • לדאוג לביטחון של המתנדבים.
 • לפתח רשתות ולאפשר שותפויות בכדי להשיג את התוצאות הרצויות.
 • להיות מכוונים על ידי , ומחויבים למטרות ולאידיאלים של המשימות והגורמים שביחס אליהם אנו עובדים, ולהרחיב באופן מתמשך את הידע והכישורים שלנו.
 • להקשיב ברגישות ובדיוק להקשר, לרציונל ולמטרות העבודה אותה אנו מבצעים.
 • ללמוד מהמתנדבים וממשאבים אחרים על מנת לשפר את איכות עבודתנו.

אמונות עיקריות
כמנהלי מתנדבים, אנו מחזיקים באמונות הבאות, ושואפים לגלם אותן בפעילותינו:

 • אנו מאמינים בפוטנציאל הגלום בבני האדם ליצור שינוי.
 • אנו מאמינים בהתנדבות ובערכה החשוב לבני האדם ולחברה.
 • אנו מאמינים ששינוי והתקדמות הם אפשריים.
 • אנו מאמינים שמגוון של דעות ושל תרומות התנדבותיות יעשיר את המאמץ שלנו.
 • אנו מאמינים שסובלנות ואמון הם ערכים מרכזיים בהתנדבות.
 • אנו מאמינים בערך של הפעולה האינדיבידואלית והקולקטיבית.
 • אנו מאמינים בערך המוסף של תכנון וניהול יעיל של מתנדבים.

כמו כן,  אנו מאמינים כי יש לנו את האחריות:

 • לנהל את התרומות של המתנדבים בתשומת לב ובכבוד.
 • לפעול ביושר ובהגינות.
 • להבטיח שהשירותים שלנו הם אחראיים.
 • להציג את המעשים שיש בהם הגינות ויושר.
   

המורכבות של הבעיות הקיימות ברחבי העולם מאשרת מחדש את הכוח של ההתנדבות כדרך לגיוס מתנדבים שיענו על האתגרים הללו.

על מנת שלהתנדבות תהיה השפעה רבה, ועל מנת שתהיה כוללנית ככל שניתן, יש לתכנן אותה, להקצות לה את המשאבים הנחוצים ולנהל אותה באפקטיביות. זו המחויבות של מנהלי המתנדבים.
מנהלי המתנדבים אפקטיביים ביותר כאשר עבודתם מוכרת ונתמכת. לפיכך, אנו קוראים למנהיגים הפעילים בגופים הבאים:

 • ארגונים לא ממשלתיים וארגוני החברה האזרחית, להפוך את ההתנדבות לחלק בלתי נפרד במאמץ להשגת מטרותיהם ולרומם את התפקיד של מנהלי המתנדבים בארגון.
 • ארגונים ממשלתיים בכל רמה, להשקיע בפיתוח של מנהיגות מתנדבת באיכות גבוהה, וליצור מודל של מצוינות בניהול מתנדבים.
 • המגזר העסקי והפרטי, להבין את החשיבות של ניהול מתנדבים ולסייע לארגונים המפעילים מתנדבים בפיתוח יכולת הניהול.
 • תורמים ומממנים, לתמוך בהקצאת משאבים על מנת לבנות את היכולת של ניהול המתנדבים.
 • מוסדות חינוך, בכדי להעניק הזדמנויות למנהיגי מתנדבים להרחיב באופן מתמשך את הידע והכישורים שלהם.

אנו קוראים למנהלי המתנדבים ברחבי העולם לקבל הצהרה זו, לשלב ולכלול אותה בעבודתנו המשותפת, וכן לקדם ולעודד את אימוצה.

אף על פי שאנו מכירים בעובדה שכל מדינה בעולם איננה ניגשת לפיתוח ההתנדבות באותו האופן, הצהרה זו נועדה לעודד את כל מי שמעוניין בקידומה של פרופסיה זו.


ההצהרה פותחה על ידי קבוצת עבודה בינלאומית, שכונסה על ידי איגוד מנהלי המתנדבים בטורונטו, אונטריו, קנדה 2001. קבוצת העבודה הורכבה מנציגים מארגנטינה, בנגלדש, קנדה, אנגליה, הונגריה, ישראל, מאוריציוס, מקסיקו, נפל, ניו - זילנד, סקוטלנד, ארה"ב. 

עבור לתוכן העמוד