חווית ההתנדבות בקרב נשים בשירותי הרווחה
הגדל

במחקר זה הושוו החוויות החיוביות והשליליות של נשים מתנדבות בתחום הרווחה, על פי תפיסותיהן ותגובותיהן להתנדבות בשלבים שונים של מעגל החיים. בקרב החוקרים יש מוסכמה שמעגל החיים של האדם מורכב מרצף של שלבים, הנבדלים זה מזה בצרכים ובערכים המשתנים של האדם, ביכולותיו, וכן בתפקידיו בחברה, בעבודה ובמשפחה.

חוויית ההתנדבות ומשאבי ההתנדבות בקרב נשים המתנדבות בשירותי הרווחה נבחנה באמצעות שתי קבוצות משתנים: חוויות חיוביות בהתנדבות וחוויות שליליות. המשתנים שנבדקו הם- תמיכת המשפחה ותחושת העצמה. במדגם השתתפו 201 נשים בשלבים שונים של מעגל החיים (התבגרות, בגרות מוקדמת, בגרות אמצעית ובגרות מאוחרת).
חווית ההתנדבות נמצאה חיובית יותר בקרב הנשים בבגרות המאוחרת ובבגרות האמצעית מאשר בקרב המתבגרות.

עבור לתוכן העמוד