ארגונים התנדבותיים לאנשים עם מוגבלות
הגדל

ארגונים התנדבותיים מטפלים באנשים עם מוגבלויות מזה מאות שנים. אחד הארגונים הותיקים ביותר בין ארגוני המגזר השלישי בישראל, הוא בית חינוך עיוורים שהוקם בשנת 1902, לפני למעלה ממאה שנים בעיר העתיקה בירושלים. אופי הפעילות של ארגונים אלה השתנה עם השנים, בהתאם לתפיסות לגבי הצרכים. בימים עברו ארגונים אלה דאגו לקיום של אנשים עם מוגבלויות במובן הבסיסי של המילה. עם השנים התחילו לדאוג לצרכים נוספים: פיתוח היכולות של אנשים, פעילות חברה ופנאי, הכשרה מקצועית שתאפשר להם קיום עצמאי, מוסדות חינוך שיותאמו לצרכיהם ועוד. בשנים האחרונות הארגונים עוסקים יותר ויותר בקידום זכויות שיאפשרו שוויון והשתלבות בקרב כלל האוכלוסייה.

חוקים שונים נתנו ביטוי לצורך להעניק הזדמנות שווה לבעלי מוגבלות. הנושא קיבל תנופה הודות ל"חוק שוויון לאנשים עם מוגבלויות התשנ"ח-1998". חוק שנחקק הודות ליוזמתו של ארגון ההתנדבות בזכות- המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות. החוק מתייחס בצורה כוללת לנושא, ובמסגרתו הוקמה נציבות השוויון לאנשים עם מוגבלות. המציאות מראה שאין די בחוק וכי לארגונים תפקיד חשוב במימוש ויישום הזכויות הקבועות בחוק.
את השינוי באופי פעילות הארגונים ניתן לזקוף גם לזכות מקימי הארגון. בעבר הוקמו ארגונים אלה מתוך גישה של "חסד" ארגונים אחרים הוקמו ביוזמת הממסד.

כיום יותר ויותר ארגוני התנדבות מוקמים על-ידי בעלי המוגבלויות עצמם כדוגמת ארגון בקול- ארגון כבדי שמיעה ומתחרשים, בני משפחות כגון ארגון אלו"ט המטפל באוטיסטים ואנשי מקצוע כמו אלה שהקימו את ארגון מלבב המיועד לחולי אלצהיימר. המשותף לכל אלה שהם מכירים את מציאות החיים של אנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם מקרוב, ומזהים צרכים רבים ומגוונים בתחומים שונים שאין להם פתרון מספק.
הקמת הארגונים על ידי בעלי מוגבלות ובני משפחותיהם מעצימה את כוחם ומחזקת את הדרישה לשילובם בקהילה. סיפורה של עמותת נגישות ישראל ממחיש זאת: העמותה הוקמה על ידי נכה שסבל מכך שחוסר הנגישות הפריע לו למלא את תפקידו כאב. בתחילת הדרך העמותה הקימה אתר ראשון מסוגו בעולם ובו מידע המפרט את נגישותם של אתרים שונים לבעלי מוגבלות, לפי סוג המוגבלות. בהמשך, הבינו חברי העמותה שאין די בשירות זה והחלו לנקוט בפעולה אקטיבית להנגשת מקומות ושירותים ציבוריים רבים ככל האפשר לאנשים עם מוגבלות. לדוגמא: אנשי העמותה פונים למנהלי עסקים ומציגים בפניהם את התועלת הציבורית, העסקית והתדמיתית שהעסק שלהם יפיק מהפיכתו לנגיש. בדרך זו הפכו עסקים רבים לנגישים, וגברה המודעות הציבורית לנושא (וגנר, 2007).

לצד העיסוק בנושא שוויון הזכויות חשוב לזכור שמרבית ארגוני המגזר השלישי הפעילים בתחום עוסקים במתן שירותים לאנשים עם מוגבלות. התפקיד החשוב שהם ממלאים במערך מתן השירותים שב וקיבל אישור בעת מלחמת לבנון השנייה.
הממשלה כשלה בטיפול באוכלוסיה באזורים הנפגעים. רשויות הרווחה לא נתנו מענה לצרכיהם של האוכלוסיות החלשות וביניהן קשישים, עולים ואנשים עם מוגבלויות. לעומת זאת הארגונים המטפלים באנשים אלה בכל ימות השנה הגיבו באופן מיידי ונחלצו לסייע להם בסיפוק צרכיהם במקום בו הם מצויים, או במציאת פתרונות הולמים לפינוי למרכז הארץ.


תמונת מצב
נכון לעכשיו כ-550 ארגוני התנדבות פעילים עם אנשים עם מוגבלויות (לא כולל ארגוני פילנתרופיה, בתי חולים לחולי נפש ולנכים ומחלקות לתשושי נפש). העיון ברשימת הארגונים מגלה שהם ברובם ארגוני בריאות ורווחה, אך יש בהם גם ארגונים הפעילים בתחומים נוספים, במגוון רחב של פעילויות ומנסים לענות לצרכים של מגוון מוגבלויות. אצל חלק מהם הפעילות בתחום אנשים עם מוגבלויות אינה הפעילות העיקרית, אך הם מונים אותה במפורש בין מטרות הארגון, כמו מוסדות חינוך הרואים כאחת ממטרותיהם שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בתוך בית הספר. חלק ניכר מהארגונים הם ארגוני שירות הממומנים במידה רבה על ידי הממשלה ועובדים בתיאום עם הממסד כמו אקי"ם או המרכז להכשרה ושיקום מקצועי
ליד בי"ח לוינשטיין. ארגונים אחרים הם ארגונים שקמו ללא סיוע ממשלתי, כדי לתת מענה לבעיות שלא נמצא להן פתרון ראוי, כמו ארגון מלבב הפועל למען חולי אלצהיימר בירושלים. בהרבה מקרים מדובר בארגונים קטנים המבוססים על עבודת מתנדבים , שחלקם מתקשה לשרוד לאורך זמן. כל אלה יחד מציירים תמונה של השירותים העומדים לרשות אנשים עם מוגבלויות ושל הנושאים המעסיקים את האוכלוסייה של אנשים עם מוגבלויות, בני משפחותיהם והגורמים המטפלים בהם.

סוגי המוגבלות
כ- 70% מארגונ ההתנדבות מגדירים את קהל היעד שלהם אנשים עם לקות מסוימת כגון: עיוורים, חירשים, ליקויי למידה. חלקם מציינים למעלה מלקות אחת. 167 ארגונים מגדירים את קהל היעד בכלליות: אנשים עם מוגבלות, בעלי צרכים מיוחדים או חריגים. כ- 2/3 מהארגונים "הכלליים" הוקמו בעשור האחרון. עדות לגישה חדשה הגורסת שיש צורך לטפל בצרכים משותפים של הקבוצה ולא במגבלה זו או אחרת.

פעילויות הארגונים
כמעט כל הארגונים עוסקים במתן שירותים לאנשים עם מוגבלויות. ארגוני שרות רבים הרחיבו את פעילותם עם השנים כדי לתת מענה כולל לצרכי קהל היעד שלהם והם עוסקים גם בסיוע למשפחות, הכשרה לעובדים מקצועיים, מתן מידע, סיוע במימוש זכויות. לצד ארגוני השירות קמו ארגוני סינגור שכל עיסוקם הוא ביצירת שינוי ביחס החברה לאנשים עם מוגבלויות ובפעילות למימוש זכותם ליהנות משוויון זכויות ואפשרויות. ארגונים אלה קמו בעיקר בעשור האחרון.
ניתן להיווכח שמרבית הארגונים עוסקים במתן שירותים בתחום הבריאות וברוחה הכוללים בין היתר מעונות ומעונות פנימייה, נופשונים, שירותים בקהילה, טיפולים מסוגים שונים, רכיבה טיפולית, שירותי אבחון, התאמת אביזרי עזר, ספריות. ארגונים לא מעטים עוסקים בתחומים של קידום זכויות, שילוב בקהילה ובתעסוקה ובנגישות. אצל חלק מהם זאת אינה המטרה העיקרית ופעילותם בתחום לעיתים מינורית, אולם עצם הכללת מטרה זו בסדר היום של הארגונים מצביעה על הגברת המודעות לנושא.

ארגונים דתיים וארגונים ערביים
החלק הארי של ארגוני ההתנדבות (77%) מטפלים בכל האוכלוסייה. לצידם קיימים ארגונים המייעדים עצמם לפלחי אוכלוסיה מוגדרת: יהודית דתית או ערבית. קיום מסגרות נפרדות לפלחי אוכלוסיה אלה מאפשר לספק מסגרת התואמת את אורח החיים של המשפחה ואת תרבותה. מסגרת כזאת מאפשרת תחושת שייכות ונוחות. ניתן להיווכח שבמגזר היהודי דתי חל גידול יחסי ניכר ברישום ארגוני התנדבות בעשור 1987-1996, ובעשור לאחר מכן ניכרת מגמת התייצבות ברמה נמוכה ביותר.
במגזר הערבי חל גידול יחסי רציף ברישום ארגונים חדשים החל משנת 1992, ובמיוחד בחמש השנים האחרונות (בשנים אלה חל גידול ברישום ארגונים ערביים בכלל ולא רק בתחום של בעלי מוגבלות). נתונים אלה מצביעים על נכונות גוברת לקבלת האחר במגזרים אלה. הרצון להקים להם מסגרות בתוך הסקטור מלמד שהצורך לשלב את בעלי המוגבלות בסביבתם חלחל גם לקבוצות שמרניות אלה.

מתוך-עלון המרכז הישרלי לחקר המגזר השלישי, אוני' בן-גוריון בנגב.

עבור לתוכן העמוד