למה אנחנו מתנדבים?
הגדל

הבנת המניעים להתנדבות חשובה ורלוונטית לגבי אספקטים שונים של תכניות להפעלת מתנדבים החל מהגיוס וכלה בתהליך המשכיות עבודתם. מחקרים שונים הראו, כי גיוס מתנדבים והישארותם בתפקיד יהיו אפקטיביים יותר, כאשר התכניות יתאימו לצרכים ולמניעים של מתנדבי התכנית.
החוקרים ל.ר. פישר וק.כ.  שפר (1993) סקרו מחקרים רבים וזיהו שמונה קטגוריות של מניעים:

 1. אלטרואיסטים.
 2. אידיאולוגים.
 3. אגואיסטים.
 4. השגת תגמולים חומריים.
 5. השגת תגמולי סטטוס.
 6. מניעים של קשרים חברתיים.
 7. מניעים למילוי זמן פנוי.
 8. מניעים של צמיחה ועצמה אישית.

קטגוריות אלו מייצגות תמהיל של ממצאים ממחקרים שונים, המבוססים על מושגים תיאורטיים שונים. כמובן, שקטגוריות אלו הן לא מובחנות באופן מוחלט וברור שלמתנדבים רבים יש מספר מניעים בבואם להתנדב.

מניעים אלטרואיסטים.
רוב המחקרים בנושא המניעים להתנדבות מצאו, כי  מרבית המתנדבים מציינים מניעים  אלטרואיסטים - הם מדברים על הרצון לעזור, הרצון להיות מועיל, לעשות טוב, ותחושה של אחריות חברתית.
יש בין החוקרים ויכוח בין המניעים האלטרואיסטים והאגואיסטים ויש חוקרים הטוענים שאין "אלטרואיזם טהור" וכי קיים תגמול נפשי פנימי לפעילות אלטרואיסטית, העונה על צורך נפשי, היות ועזרה לעשות טוב לאחר מביאה להרגשה הטובה של נותן העזרה.

מניעים אידיאולוגים. על פי מחקרים שונים, שהתייחסו לסוגי מניעים אלו נמצא, כי מתנדבים לעיתים מונעים עקב סיבות מסויימות, רעיונות אידיאולוגים, או ערכיים. האידיאולוגיה היא מניע חשוב, כאשר אנשים מתנדבים לארגון מסוים או לנושאים מסוימים (מתנדבים של משרד הבטחון, ביטוח לאומי או מתנדבים שעובדים עם נפגעי סמים,  איידס וכד').
האנשים המתנדבים מזדהים עם הערכים, שמייצג הארגון, או הקבוצה, שלמענה מתנדבים.

מניעים אגואיסטים.
חלק מהמתנדבים מנועים על ידי צרכים שונים,, כגון: רצון להימנע מרגשות אשם, הצורך בקבלה והערכה, רצון להתמודד עם חרדה וכו'. תיאוריות שונות הקשורות להתנהגות של מתן עזרה עושות אבחנה בין עזרה המכוונת לאחר ועזרה הבאה ממקום של מענה לצרכים הפסיכולוגיים של נותן העזרה.

מניעים הקשורים לתגמול חומרי. מניעים חומריים כוללים הטבות לאדם או למשפחתו. לפי חלק מהמחקרים חלק מההתנדבות באה ממניעים של ציפייה לתגמולים חומריים. חלק מצורות ההתנדבות נותנות הטבות חומריות ושירות למתנדב. למשל: מתנדב שפועל בועדת שכונה לייצוג אינטרס התושבים בעצם מגן על רכושו ועל איכות חייו.

מניעים להשגת תגמולי סטאטוס.
מניעים אלו דומים למניעים החומריים, אך הם פחות ישירים. מתנדבים יכולים להיות מונעים לפעול על ידי התקווה לזכות בכניסות לתפקד בשכר, או לרכוש מיומנויות, עיסוק מסויים שיכולים להיות מתורגמים אח"כ לשכר ולקידום חברתי, או אנשי עסקים התורמים זמן וכסף לצדקה או לארגונים שונים. הרי לפחות חלק מהמניעים הם במטרות להשיג תגמולים לא ישירים, כגון פרסום, להציג רצון טוב במובן ציבורי . סטאטוס בקהילה, אפשרות להשפיע על מדיניות ציבורית וכד'.

מניעים של קשרים חברתיים.
התנדבות תמיד קשורה להיבט חברתי מעצם היותה לרוב קשורה לאינטראקציה חברתית כפעילות ההתנדבותית.
המתנדבים יוצרים חברויות חדשות עם חבריהם המתנדבים, או המנודבים או עם חברי הצוות, שעימהם עובדים.
במרבית המחקרים, כאשר נשאלו המתנדבים למה הם מתנדבים, אחד מסוגי התשובות היה קשור ל"הכיר אנשים", כדי להיות בקשר חברתי, כדי ליצור חברים". חלק מהמחקרי טוענים, כי מניעים חברתיים יכולים להיות חשובים יותר בהקשר להתמדה בהתנדבות. החברות תורמת להמשכיות בתפקידים כמתנדבים, הן בגלל הנאמנות לאותם אנשים מסוימים והן מההנאה שבקשרים החברתיים.

מניעים הקשורים לזמן פנוי.
העובדה שלאדם יש זמן פנוי, הוא מניע נוסף להתנדבות – ההתנדבות היא צורה של פעילות פנאי.
מניעים של צמיחה אישית
על פי המחקר ותיאוריות הלמידה, צמיחה אישית והתפתחות רוחנית הם מניעים חשובים להתנדבות. הרבה מהנשאלים במחקרים חווים תחושה של התעלות, על ידי הנתינה וההתנדבות למען אחרים. הרבה מהמתנדבים במחקרים מאמינים, כי יש תגמולים רוחניים אישיים מהמתנדבים.

לסיכום: אנשים יכולים להתנדב ממניעים שונים. כמו-כן, המניעים יכולים להשתנות במהלך הזמן ויכולות להיות סיבות בעת הגיוס ותחילת ההתנדבות וסיבות אחרות בהמשך התהליך.
על פי מחקרים, מתנדבים מבוגרים בהשוואה למתנדבים יותר צעירים יגלו נטיה להיות פחות מונעים על-ידי תגמולים חומרים לעצמם, או משפחתם, ויטו פחות לציין כמניע תגמולי סטטוס. הם יטו יותר לציין כמניעים את הזמן הפנוי ומניעים רוחניים של מתן משמעות לחייהם, או מניעים דתיים.
אנשים הנוטים לעזור / להתנדב, בניגוד לכאלה שלא מתנדבים, יהיו בעלי מרכיבי אישיות אחרים, כמו בעלי יכולת אמפטית טובה יותר, הבנה ודאגה לאחר, וכן כאלה שהם בעלי אופי יותר מוסרי ובעלי תכונות אישיות אחרות, המאפשרות להם לפעול בהתנהגות החברתית ואלטרואיסטית.
בנוסף לקווי אישיות, יש להביא בחשבון, גם את הקונטקסט החברתי של מעשה העזרה / ההתנדבות. עפ"י מחקרים נמצא, כי תנאים מסוימים בסביבה יעודדו וישפיעו על ההתנדבות, למשל כשיש צורך דחוף וכאשר ההסתברות שהשפעת הפעולה תהיה ישירה ועם תוצאות חיוביות.


מה גרם לך להתנדב?
סקרנו בשטח מספר קבוצות מתנדבים ושאלנו לגבי מניעים להתנדבות באגף השיקום. להלן התגובות שקיבלנו: (ממתנדבי אגף השיקום - ביטוח לאומי בסניפים השונים)

סניף רמת גן:

 • העובדה שמדובר במוסד לביטוח לאומי המטפל במקרי מצוקה שלא הייתי נחשף אליהם בדרך אחרת.
 • "הסמכות" והכוח שמקרין המושג "מתנדב של ביטוח לאומי", צורך לתת ולעזור לחברה.
 • צבירת ניסיון חיים המפגש עם אנשים מיוחדים אלו (אנזור).

סניף עפולה:

 • אכפתיות לאנשים, רצון לעזור, הרצון לתרום מניסיון החיים, אהבת אדם, זמן פנוי, הרצון להחזיר טובה למוסד בעשייה ולעזור למי שנזקק יותר ממני.
 • כשאני עושה טוב אז טוב לי.
 • ניסיון טוב בהתנדבות במקום אחר ורצון להמשיך בפעילות זו.

סניף רחובות:

 • כח פנימי הקיים בי – כח הנתינה, רצון עז בנתינה וסיוע לזולת.
 • ההרגשה שאני עדיין יכולה לתרום, שאני נחוצה ויכולה לעזור, ויש לי את הכלים הרגשיים והקוגניטיביים לסייע.
 • למלא את הזמן באתגר בתקופת הפנסיה.
 • לסייע בתחום שונה ממה שעסקתי כל החיים.
 • לאחר שה"קן התרוקן" חובה על עצמנו לעזור לזולת.
 • בעבר קיבלתי עזרה ממחלקת השיקום וכעת אני רוצה להוקיר תודה ולסייע למישהו אחר.
 • רצון לתרום לאוכלוסיה שהמוסדות לא תמיד עונים על צרכיהם, רצון להיות אוזן קשבת.

סניף תל-אביב:

 • זוהי השקפת עולם שצריך לתרום ולתת לחברה ויש לנו את האפשרות, זה גם נותן פרופורציות לחיים.
 • כשפגשתי את הפונה התחדד בי יותר הצורך להתנדב ודרכן אותי.
 • כבר מגיל צעיר התנדבתי תמיד כי זה היה צורך שבא ממודעות עצמית ולא תמיד יש הסבר לכך.
 • בבית חינכו אותנו לעזור לאנשים מבוגרים, לילדים ותמיד ראיתי צורך לעזור גם בבית ומובן מאליו שכאשר נקראתי להתנדבות בבטוח לאומי ראיתי זאת כדבר מובן מאליו

סניף רמלה:

 • הפרישה מהעבודה והיציאה לפנסיה מוקדמת הביאו לפנאי ורצון למלאו בתוכן.
 • סקרנות ואהבה לתרום לזולת.

סניף נתניה:

 • התחושה של סיפוק וגאווה כשאתה נותן משהו מעצמך, הערכת הסביבה את הנתינה שלי.
 • הקשר המיוחד עם המשפחה מעשיר אותי.
 •  בימים אלו כאשר מוסר העם ירוד, זה הזמן לקחת אחריות ולעשות מעשה למען הכלל.
 • עיר מגוריי מלאת הפיגועים היא הזרז להתנדבותי, האירוע ב"מלון פארק"  הצית בי  הרצון לעזור לנפגעי פעולות איבה, שמחתי להצטרף לאגף השיקום של המוסד לביטוח לאומי.
 • כעובדת מול ציבור כל חיי, רציתי לעסוק בפן אחר  - עזרה לנפגעי טרור נראתה לי טבעית ונכונה.
עבור לתוכן העמוד