עקרונות הכשרת מנהלי מתנדבים
הגדל

הצלחה של פעילות וולונטרית מאורגנת מותנית לרוב בכישורים וביכולות של האחראי לארגון, לתכנון ולניהול העבודה של המתנדבים. העבודה עם מתנדבים הינה תחום מקצועי  מתפתח, בו נעשה במישור הלאומי והבינלאומי בשנים אחרונות מאמץ לגבש עקרונות ותפיסה מוסכמת הדוגלת בצורך של הכשרה כתנאי חיוני למילוי התפקיד. בתפיסה מדובר בכח-אדם מאומן, בעל ידע, מיומנות וגישות נכונות.

המגמות העכשוויות מדברות על  תהליך "הסמכה" מקצועי של בעל התפקיד. על ידי הכשרה לפני כניסה לתפקיד או תוך כדי מילוי התפקיד. כמו כן על הכרה בתעודה מקובלת ומוכרת.
 
זיהוי התחומים, הידע ומיומנויות הרצויות מהווים "ארגז כלים" של העשיה בתחום. תחומים אלו יקבעו: פרופיל של האדם לתפקיד ומה היא תוכנית הכשרתו לניהול מתנדבים.

כמו בכל תחום מקצועי תוכנית הכשרה מתייחסת להקניית הידע , מיומנויות ועמדות. נושא ההתנדבות ועבודה עם מתנדבים, על מאפייניהם היחודיים, משפיע גם על התוכן, השיטות, התפוקות הרצויות.

מאפיניים יחודיים של נושא ההתנדבות המשפיעים על תוכניות ההכשרה:

 • הבנת נושא ההתנדבות והמאפיינים של ההתנדבות המאורגנת והסוגיות העולות בהשתלבותם של מתנדבים במערכות פורמליות.
 • מגוון התפקידים השונים שמתנדבים ממלאים ממתן שירות ישיר עד ניהול מערכות ארגוניות. ריבוי  שיטות העבודה של מתנדבים, מגוון המסגרות בהן הם פועלים.
 • ניהול סביבת מתנדבים מאופיינת במערכת יחסים השונה מיחסי מנהל – כפוף.
 • הגדרות ותפיסות שונת של ניהול העבודה עם מתנדבים. עובדה זו יוצרת לעיתים אי בהירות לגבי הגדרת התפקיד.
 • המונחים המקובלים :"מפעיל מתנדבים" \ "רכז המתנדבים"  מצביעים על תפישה שונה של תפקיד. "הפעלה מכוונת יותר לעבודה עם מתנדבים באופן ישיר וריכוז מכוון לפעילות ארגונית ריכוזית.
 • הדעה הרווחת רואה את תפקיד "מנהל מתנדבים" מבחינת השפעתו על מתנדבים בלבד, מגדירה כיעדים להכשרה: רכישת ידע ומיומנויות בשלבים של רצף הפעילות, מכניסה המתנדב לארגון: גיוס, קליטה, הכשרה, הדרכה, תגמול, ועוד. התייחסות זו היא צרה מדי ואינה מכירה בתפקידים נוספים הנובעים מצורכי המערכת, כמו קיום מערכת יחסים טובה עם צוות העובדים, תוך דגש על מקומם של המתנדבים בארגון.
 • מקומו של "מנהל המתנדבים" ממוקם בהיררכיה כדרגת ביניים של מנהל בכיר. (יצוג)

הארגון הבינלאומי: Association for Volunteer Administration) AVA) הציג ב 1993 סטנררטים כישורים נידרשים לתפקיד "מנהל מתנדבים". רשימה זו משמשת בסיס לקביעת תוכן הכשרתם של מנהלים אלה.

כישורים וידע הנדרשים ממנהל מתנדבים:

 1. ידע מקצועי, עיוני ומעשי בנושא של ההתנדבות, של מתנדבים ושל ניהול מתנדבים.
 2. פיתוח גישה המושתתת על ערכים התנדבותיים, המכירה בצורך האנושי לנתינה ולמעורבות, תוך יצירת תנאים המאפשרים ביטוי עצמי, הזדהות ומחויבות.
 3. הבנת משמעות של כניסת מתנדבים למערכת הארגונית.
 4. השתלבות המתנדבים לצד צוותי עובדים בשכר.
 5. התאמה של מידע ושיטות בין תחומיים: התנדבות, התנהגות, ארגון.
 6. מיומנות בתיקשורת וביחסים בין אישיים: מיומנויות בראיון, בהדרכה, לימוד ואימון.
 7. יכולת ניהול צוות מתנדבים ופיתוחו.
 8. ידע ובתהליכים קבוצתיים, הבנתם וישומם.
 9. יכולת תכנון וארגון הפעולות הדרושות להשגת היעד.
 10. מיומנויות בגיוס ופיתוח של משאבים בקהילה.

קיימים סגנונות ומודלים שונים, לגבי הגדרת התפקיד של מנהל  מתנדבים.
התייחסות לתפקיד באופן רחב בו מנהל המתנדבים ממלא את כל התפקידים, מתעסק עם גיוס ותגמול ולא עם הפעלה עצמה.

ארגונים שונים מתמודדים באופן שונה עם ההכשרה של האחראים לניהול מתנדבים. רוב הארגונים מקיימים תוכניות פנימיות סביב רכישה של מיומנויות ספציפיות ואורינטציה לתפקיד.

שאלה מאוד חשובה היא האם לקיים מערכת הדרכה פנים ארגונית או כללית. התשובות הן תוצאות של צרכים, גודל הארגון, מרחק פריסה גאוגרפית, שאלה נוספת אם לכוון את ההכשרה לנושאים ספציפיים כמו טיפול בקשישים, בנוער, בעולים או בנושאי עבודה קהילתית.

ההדרכה תתייחס בין היתר לנושאים הבאים:

ההתנדבות ומתנדבים : מי הם, מה הם תחומי הפעולה, מה המסגרות בה הם פועלים. המוטיבציה להתנדבות וההתמדה, ההבדל בין עבודה בשכר לעבודה התנדבותית.

המפגש בין עובדים בשכר למתנדבים ומשמעותו.

ניהול מתנדבים: התחום ושדה הפעולה, תפיסת תפקיד והיחס ללקוחות.

 ניהול מתנדבים –  "צעד אחרי צעד":
•  הגדרת משימות
•  בניית פרופיל של מתנדבים
•  אסטרטגיה לגיוס מתנדבים
•  קליטת מתנדבים: השמה, חוזה והכנת הצוות המעורב
•  תוכנית אוריינטציה והכשרה
•  הדרכה, פיקוח והערכה
•  סיום עבודה של מתנדבים
•  תגמול מתנדבים

בשנים אחרונות יש התיחסות רצינית למצבים בהם מתנדבים פוגעים בלקוחות, ומצד שני יש צורך להגן על מתנדבים בעשיה.

לעקרונות של למידת מבוגרים
הידע שמעבירים חייב להיות מעשי ויישומי עם זאת עליו להיות מושתת על תאוריות ומחקרים. היום כבר לא מספיק "איך" אלה חייב להיות איך, למה ולאן.

יש לזכור שרוב הלומדים הם בעלי רקע השכלתי של מקצועות שונים: עבודה סוציאלית, חינוך, ניהול וכו', דבר הדורש אינטגרציה של הידע הקודם
עם החדש.

לסיכום: אנו רואים בתוכנית הכשרה של מנהלי מתנדבים חשיבות רבה לגבי פיתוח, בגיבוש וקידום ההתמקצעות הן של בעל התפקיד עצמו גם של המתנדבים והלקוחות הקשורים אליו, ושל המערכת הארגונית כולה .

במידה שעשיה של מתנדבים מתרחבת ונעשית מגוונת יותר, כן גדל הצורך בכשרה של מנהלי מתנדבים. הכשרה זאת חשובה בעידן של תחרות גם בעולם ההתנדבות.
מנהל מתנדבים בעל הכשרה ממלא תפקיד חיוני וחיובי.

עבור לתוכן העמוד