ההנהגה הפוליטית והחברתית וקידום ההתנדבות
הגדל

מתוך הרצאתה של ד"ר דבי חסקי-לוונטל בכינוס השנתי של מכון "לר" לניהול התנדבות ב"יד שרה" שנערך בחודש ינואר 2008. לאתר יד שרה לחצו כאן

בפתיחת דבריה הציגה ד"ר חסקי-לוונטל את מפת ההתנדבות בישראל בקרב האוכלוסייה היהודית הבוגרת וציינה את ההזדמנויות הנובעות מכך: מתן שירותים והוזלתם, גישור בין ארגונים ללקוחות, העצמה ושיתוף אזרחים, חיזוק החברה האזרחית והגברת הון חברתי ותחושות אמון. לעומת הזדמנויות אלו, ישנם אתגרים שתופעה זו מעמידה בפנינו:
נסיגת הממשלה ממחויבות כלפי האזרחים, השתקת בעיות ודחיית פתרונות מהותיים, קיבוע פערים חברתיים ופגיעה במעמד הנשים אשר ע"י התנדבותן הופכות לכוח עבודה זול.

היכולת להתנדב – volunteer ability  - הוא מושג חדש יחסית בשיח ההתנדבותי והוא מתבטא ברצון, זמינות ויכולת של הפרט להתנדב. מימוש היכולות להתנדב מותנה ביכולתו של הארגון לגייס מתנדבים המתבטאת בנגישות (לרבות נגישות פיזית לקהל המתנדבים הפוטנציאלי) במשאבים (כספיים ואנושיים לניהול המתנדבים) שותפויות ורישות עם ארגונים אחרים המגבירים את יכולת הגיוס.
התנדבות באמצעות צד ג' אשר עמדה במוקד ההרצאה, היא מודל חדש בשיח ההתנדבותי ומוסיפה גורם נוסף למעגלי ההתנדבות המסורתיים שהם: ארגוני המתנדבים, המתנדבים והלקוחות.

מיהו צד ג'?

  1. ההנהגה הפוליטית – הממשלה והרשויות המקומיות מעודדת התנדבות בשל הוזלת שירותים, הפחתת  אחריות והגברת הון חברתי. גופים כמו המועצה הלאומית להתנדבות, השדולה לקידום החברה האזרחית בכנסת, יחידות התנדבות ברשויות מקומיות, ופרסי הוקרה הניתנים למתנדבים, מסייעים בעידוד התנדבות.
  2. ארגונים וחברות- כדאיות ההתנדבות לגביהם מתבטאת בהגברת השיווק, חיזוק הון חברתי וקבלת תקן חברתי.
  3. מוסדות השכלה וחינוך- אשר לגביהם מתבטאת הכדאיות במעורבות בקהילה, בהכנת תלמידים לקראת העתיד ובשיפור הלמידה. בתחום זה קיימים פרויקטים של פר"ח, מחויבות אישית וכד'. ניתן עוד לפתוח קורסים בנושא התנדבות, לצבור נקודות זכות אקדמיות בעקבות התנדבות, לערוך ימי התנדבות בקמפוסים וכן ליזום שותפויות עם ארגונים אחרים.


בסיכום דבריה החילה המרצה את המושג volunteer ability  היכולות להתנדב – על מודל צד ג' בהתנדבות. הרצון להתנדב יושפע מתפישת ההתנדבות כנורמה חברתית רצויה וכמו כן כאשר היא תיתפס גם במוסדות ההשכלה כתורמת לעתיד.
זמינות מושפעת מהיכולת להתנדב על חשבון זמן העבודה והלימודים ובזמן הפנוי. היכולת מותנית בהתמקצעות של מנהלי מתנדבים, במציאותו של מנהל התנדבות בארגון או יחידה להתנדבות, בהכשרה לימודית לקראת התנדבות, ובחיזוק הקשר בין למידה והתנדבות במוסדות ההשכלה.


עבור לתוכן העמוד