איך לרתום חבר כנסת חדש לטובת פעילות הארגון?
הגדל
 
למידע אודות חברי הכנסת החדשים בכנסת ה-18 לחץ כאן

כינונה של הכנסת ה 18, בה כשלישי מחברי הכנסת הינם חברי כנסת חדשים, מהווה קרקע פורייה לעבודת ארגוני המגזר השלישי. הארגונים יכולים לנצל את כניסתם של חברי כנסת רבים אשר טרם גיבשו את עמדם בנושאים שונים בכדי ליצור עמם מפגש היכרות, להציע יוזמות לפעילות (דוגמת חקיקה, הצעות לסדר יום, דיונים בוועדות ועוד) ולגייסם לטובת הנושא אותו ארגון מבקש לקדם. זהו הזמן שארגוני המגזר השלישי צריכים להתגייס, להיות חלק מהסביבה אותה יפגשו חברי הכנסת החדשים ובכך, להשפיע על תפיסות חברי הכנסת ובאופן ישיר על סדר היום החברתי.

חשיבות יתרה יש לקיום פעילות זו כבר בחודשיים הראשונים שלאחר הבחירות. חודשים אלו מוקדשים להתארגנות של הכנסת והממשלה ונוצר טווח זמן בו ניתן לפעול למיצוב הארגון בקרב מקבלי ההחלטות החדשים, לגיוסם לקידום יוזמות שונות, להקמת שדולות ועוד. מה עוד שבד"כ פעילותם של ח"כים חדשים בתחילת דרכם מאופיינת בנגישות גבוהה ובנכונות להיות קשובים ופתוחים לקהלים שונים. לכן, בשלב זה כדאי להראות נוכחות גבוהה ורצופה בכנסת ובוועדותיה, ליצור מפגשי היכרות, לחלק חומרי רקע אודות הארגון ועוד.

בנוסף, יש לתת את הדעת על כך שיש לפעול לא רק למול חברי הכנסת עצמם אלא גם מול צוות העובדים שלהם - עוזרים פרלמנטאריים, דוברים ועוד.

במסגרת הפעילות למול הח"כים החדשים ולמול צוות העוזרים שלהם יש לזכור כי שיתוף הפעולה תורם לשני הצדדים - הארגון מרוויח קידום מטרותיו וחבר הכנסת זוכה לפרסום, למוניטין וקהל בוחרים פוטנציאליים, בזכות פעילותו לטובת הנושא.

במה יכול הארגון להעזר בחברי כנסת?

  • כתיבת הצעת חוק בתחום ספציפי וקידום חקיקה שלה.
  • עמידה בראש שדולה פעילה בכנסת לקידום נושא מסוים, או חברות בשדולה.
  • יזום יום עיון באולם הכנסים של הכנסת בנושא שעל סדר היום שהעמותה רוצה לקדם.
  • זימון חה"כ להשתתף ביום עיון שהעמותה יוזמת מחוץ לכתלי הכנסת.
  • העלאת נושא לדיון באחת מועדות הכנסת.
  • הזמנת מחקר ע"י חה"כ בנושא מסוים ממכון המחקר של הכנסת.
  •  בקשה מחה"כ להתראיין לגבי נושא מסוים תוך אזכור הארגון החברתי כמי שפועל לשינוי המציאות בנושא.


מה ניתן לעשות על מנת לרתום חבר כנסת חדש לטובת פעילותכם?

1. מחקר מקדים 

גיוס תמיכת חבר כנסת לטובת קידום יעדי הארגון מחייבת תחילה הכרה של חברי הכנסת, פעילותם בעבר ובחינת עמדותיהם במידה וקיימות בנושא. מכאן, יש לעבור על קורות החיים,  ללמוד מהם תחומי העניין שלהם ולנסות לאתר התבטאויות שלהם הרלוונטיות לפעילות הארגון.  מידע זה ניתן לאתר באתרי האינטרנט של הח"כים עצמם או באתרי המפלגות הכוללים מידע אודות חברי הכנסת הפועלים מטעמם.

בנוסף, יש לבחון את מצעי המפלגות. המצע משקף את עמדת המפלגה בנושאים שונים ומהווה מעין התחייבות לקדם נושאים אלו בכנסת. כך, בניסיון גיוס חבר הכנסת ניתן יהיה להשתמש, במידה וניתן, אף במצע מפלגתו שלו.
הכרת חבר הכנסת טרם קיום הפגישה עימו הינה דבר בסיסי והכרחי להצלחת הפגישה. שימוש במידע מוקדם במהלך הפגישה ישדר לחבר הכנסת כי הינכם רציניים בכוונותיכם ועבודה איתכם תשא פירות.

2. מיפוי חברי הכנסת החדשים - בחינת מי מהם עדיף לגייס לטובת הנושא

טרם התחלת גיוס חברי כנסת חדשים לטובת הארגון יש לשקול למי מהם עדיף לפנות? האם לח"כ הנמנה על המפלגה השלטת או למפלגה החברה בקואליציה או דווקא לח"כ שחבר במפלגה הנמצאת באופוזיציה? האם לחבר כנסת המוכר ציבורית כאחד שקידם בעברו נושאים רבים או דווקא לאחד המוכר פחות ושמחויבותו לקידום מטרת הארגון תהיה גדולה יותר?

כך, מצד אחד ישנה עדיפות לפנות לח"כ שבעברו ישנה פעילות ציבורית רבה והינו בעל ניסיון בקידום דברים ומנגד, ייתכן שח"כ זה, לאור עברו, יהיה עסוק בנושאים רבים ולא יהיה פנוי בפועל לקדם את מטרות הארגון.
בדומה, האם כדאי לפנות לח"כ שידוע כבעל עניין בנושא וכבעל עמדות עקרוניות בעניין או שמא עדיף לפנות לח"כ שאינו מצוי בחומר וייחשף אליו לראשונה ללא דעות קדומות דרך המידע שהארגון יעביר לו, דבר שיהווה מרכיב משמעותי וחשוב בפעילותו בנושא.  

3. הכנת הפגישה עצמה

לפני קיום הפגישה עם חבר הכנסת יש לנסח בכתב מה בדיוק אתם רוצים ממנו? איזה סוג של סיוע - חקיקה, פעילות ארוכת טווח באמצעות הקמת שדולה, ייזום דיון באחת מוועדות הכנסת ועוד. בנוסף, יש להגיע עם מידע מפורט אודות הארגון ופעילותו במהלך השנים.  

למידע אודות חברי הכנסת החדשים בכנסת בכנסת ה- 18 לחץ כאן

כלי זה נכתב על ידי משרד כהן רימון כהן, המתמחה בלובי פוליטי, ציבורי וכלכלי

עבור לתוכן העמוד