הגשת מועמדות לאות המופת
הגדל

במסגרת כנס ישראל - שדרות לחברה, שייערך בין התאריכים ל' בחשוון-א' כסלו תש"ע , 17-18/11/09, יוענק אות מופת ליחיד, קבוצה, ארגון או תאגיד על פעילות חברתית המטפחת ערכים של שוויון, נתינה, אחריות הדדית, אהבת האדם, המחזקת את המרקם החברתי, משפרת את מצבם של פרטים וקהילות ותורמת ללכידות חברתית.

נשמח לקבל מכם המלצה/ות על אנשים ו/או ארגונים שבמעשיהם מיישמים את הערכים לעיל.

לתשומת ליבך, בתהליך המיון והבחירה תינתן עדיפות לאמות המידה הבאות:

·  מיקוד באוכלוסיות חלשות - מיקוד הפעילות באוכלוסיות חלשות מבחינה כלכלית וחברתית.
·  יזמות מקומית - ההתארגנות והיוזמה לפעילות היא מקומית ומצליחה לספק מענים הולמים לצרכים של האוכלוסייה המקומית ולחזק את היישוב.
·  יזמות וחדשנות - מעורבות בייזום, בפיתוח ובהפעלת תוכניות חדשניות, המיועדות לשפר באורח משמעותי את מצבן של אוכלוסיות חלשות ולקדמן מבחינה חברתית וכלכלית.
·  השפעה על עיצוב מדיניות וחקיקה - ייזום וביצוע פעילויות המיועדות להשפיע על תהליך עיצוב המדיניות והחקיקה החברתית.
·  סולידאריות ולכידות חברתית – פעילות לגישור בין קבוצות וקהילות בחברה.
·  העלאת המודעות החברתית של הציבור- ייזום פעילויות המיועדות להעלות את מודעות הציבור לבעיות חברתיות, לעודד מעורבות אזרחים והתנדבות, ולטפח סולידאריות חברתית.
·  התמדה והצלחה - הפעילות נמשכת כבר מספר שנים והניבה הצלחות.


מועמדות יש להגיש בכתב על גבי הטופס המצ"ב עד ליום 04.09.09 למועצה הלאומית להתנדבות בישראל,  ת.ד. 36259 תל אביב 61362
אין לצרף מסמכים מקוריים (החומר לא יוחזר)!

עבור לתוכן העמוד