היחידה הישראלית להחשת פעולות הצלה

Fast Israeli Rescue and Search Team

מטרות:
להציל אנשים שנקלעו למצוקה פיזית: לאתר אנשים שאיבדו את דרכם "בשטחים הפתוחים"; לחלץ בשיטות "סנפלינג" ממצוקים וואדיות עמוקים; לחלץ משיטפונות בורות מים או לכודים במבנים; להשתתף בחילוץ והצלה בעקבות אסון פתע רב נפגעים ולהגיש עזרה ראשונה רפואית וייצוב לנפגעים במקרים שנסקרו.

Aims:
This organization responds to every Search and Rescue (SAR) mission in Israel and abroad. It also minimizes loss of life and reduces damage to health amongst those travelling and hiking in the "uninhabited regions" of the country (either in the mountains or in the desert).               
 F.I.R.S.T. is responsible for leading nine rescue teams. Its work involves liaison and communication with all the necessary officials in the Israeli government.
                                                                                                       

הארגון נוסד בשנת: 1986

תנאי קבלה:

מי שמזדהה עם ההשקפה שחובותיו לקהילה גדולים או שווים לזכויותיו ומוכן להירתם למשימת החילוץ בכל זמן. המתנדבים מאומנים למשימותיהם באמצעות מדור טיפוס, גלישה וחילוץ בצה"ל ובמד"א.

סניפים: 9

מספר חברים רשומים: 480 מתנדבים

קשרים בחו"ל:  מבצע  "והצלת נפש-טורקיה 99"

ליצירת קשר:

כינרת (מושבה) ד.נ. עמק הירדן 15105
טלפון: 04-6709944    פקס: 04-6709945
דוא"ל:
Laorio@zahav.net.il

עבור לתוכן העמוד