רופאים לזכויות אדם - PHR
רופאים לזכויות אדם מאמינה כי לכל אדם הזכות לבריאות, וכי זוהי חובתה של המדינה ליישם זכות זו. העמותה מאמינה כי לקהילה הרפואית תפקיד חשוב במאבק ליישום זכות זו
הגדל

אתר אינטרנט: www.phr.org.il 
דואל: mail@phr.org.il  
כתובת: רחוב דרור 9 יפו- ת"א 68135
טלפון: 03-5133101 פקס: 03-6873029

עמותת רופאים לזכויות אדם הוקמה בשנת 1988 במטרה להיאבק למען זכויות אדם בכלל והזכות לבריאות בפרט בישראל ובשטחים הכבושים. כבוד האדם, שלמות גופו ורוחו וזכותו לבריאות עומדים במרכז השקפת העולם של העמותה ומנחים את פעיליותיה ומאבקיה הן ברמת הפרט והן ברמת הכלל.

רופאים לזכויות אדם מאמינה כי לכל אדם הזכות לבריאות, וכי זוהי חובתה של המדינה ליישם זכות זו. העמותה מאמינה כי לקהילה הרפואית תפקיד חשוב במאבק ליישום זכות זו – בהתבסס על כללי האתיקה הרפואית, ועל זכויות האדם. ברמה החקיקתית משתמשת ישראל (לפחות כלפי תושביה שלה) ברטוריקה של "צדק שוויון ועזרה הדדית" רופאים לזכויות אדם פועלת לקיומם של ערכים אלו במעשה – כלפי כלל האוכלוסיות המצויות תחת שלטון ישראל: הפלסטינים בשטחים הכבושים, תושבי ישראל המבוטחים בביטוח בריאות ממלכתי, הבדואים בכפרים הבלתי מוכרים בנגב, אסירים ועצירים, מהגרי עבודה ומבקשי מקלט (חסרי מעמד).

פעילות העמותה מתמקדת בזכות לבריאות במובנה הרחב ביותר תוך התעקשות על אי אפלייה והכללת גורמים מקדימים המגדירים בריאות (חופש תנועה, מים, תזונה, דיור, אי אלימות ועוד). תפיסה זו, מוצאת ביטויה בהערה 14 לזכות לבריאות, שפרסמה וועדת האו"ם לזכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות. ההערה מהווה קריאת תגר על גישה המסתפקת בשיוויון פורמאלי וקוראת לערכים אוניברסאליים של סולידריות חברתית הן בתוך גבולותיה הגיאוגרפים של המדינה והן מעבר להם.

עבור לתוכן העמוד