עמותה לסיוע לנוער במסגרת צה"ל ע"ש משה דגני ז"ל

Organisation for the Assistance of Youth
In Framework of I.D.F in the name of the
Late Moshe Degani


מטרות:
א. איתור בני נוער במצוקה בתיאום עם רשויות מקומיות, מוסדות רווחה וחינוך, ושלטונות צה"ל על מנת להקים מסגרות להכשרה מקצועית, הדרכה והקניית השכלה כללית וטכנולוגית.
ב. טיפוח הידע והמודעות לנושא ידיעת הארץ וההיסטוריה של עם ישראל בקרב נוער וחניכים הנמצאים במסגרת צה"ל.
ג. טיפוח המודעות לטיפול בנוער במסגרות צה"ל בקרב מפקדים, מדריכים ורשתות הדרכה אזרחיות.
ד. בניית מסגרת לימודית, עיונית מעשית להקניית ידע והשכלה כללית, הכשרה מקצועית, סלילת הדרך לגיוסם של בני נוער לצה"ל ובניית בסיס ותשתית להתפתחותם וקידומם בעתיד.
ה. דרבון ועידוד הגורמים הממלכתיים: משרד העבודה והרווחה ומשרד החינוך, לטפל באוכלוסיית הנערים והנערות שנשרו מבית הספר, להפנותם למסגרות צה"ל ולסייע להם כנדרש.
ו. העמותה היא הגורם המקשר בין כל המערכות, משמשת שופר וקטליזטור, על מנת להבטיח מימוש המטרות תוך כדי הקפדה והבטחת אחריותם של המוסדות המטפלים, בקיום מחויבותם במימון הוצאות אחזקה.
ז. הקניית הרגלי לימוד והשלמת השכלה.
ח. הקניית נורמות התנהגות והרגלי עבודה.
ט. פיתוח מוטיבציה ללימודי מקצוע וקידום ידע מקצועי. כמו כן הבטחת עמידת החניכים בבחינות בהשכלה כללית ויסודית, ובאסמכתם בסיווג מקצועי.

Aims:
This organization is devoted to youth serving in the Israel Defense Forces in need of dental treatment, wearing apparel and support for their families. The objective of the organization is to integrate these soldiers into the different fighting units, or offer them  vocational training to facilitate their integration into the Israel Defense Forces.

שירותים ופעילויות:
א. קידום והקמת מתקני קבע שישמשו כמרכזי העשרה חברתית, שיתופם בפעילות חברתית ובמפעלים כמו נופשונים, גיחות גדנ"ע ועוד.
ב. סיוע לחניכים ולנוער בבעיות חריגות כגון: סיוע בטיפול שיניים, ברכישת לבוש ועזרה למשפחות החניכים.
אוכלוסיית היעד:
הנערים במסגרות ההכשרה הללו מוסעים אל בסיסי צה"ל ברחבי הארץ, ושם, בסדנאות, בין ג'יפים צבאיים, רכב כבד וטנקים, מועסקים במסגרת "קבוצות עבודה" לנוער, סדנאות לימודיות (סדל"מים) בתי ספר תעשייתייים, והכשרות מקצועיות שונות במסגרת צה"ל (קד"צ).
במקביל לעבודה מעשית זוכים הנערים והחניכים בלימודי יסוד והעשרה המתקיימים בבתי ספר תעשיתיים וסדל"מים, בחלקם בכיתות לימוד מאולתרות או במועדוני תרבות יחידתיים של אל"ח, שק"מ ו/או מקומות אחרים.

הארגון נוסד בשנת: 1981

סניפים:  16

מספר חברים רשומים: ועד מנהל – 11 חברים

ליצירת קשר:
רחוב גאולה 4 רחובות ת.ד. 1824 מ. 76272
טלפון:  08-9467062 

פקס: 08-9467062
טלפון פרטי – מזכיר העמותה: 08-9370240

עבור לתוכן העמוד