העמותה לקידום השכלת נשים בדואיות בנגב
הגדל

העמותה לקידום השכלת נשים בדואיות בנגב היא ארגון ללא מטרות רווח אשר הוקם בשנת 1997 במטרה לקדם השכלה בכלל והשכלה גבוהה בפרט של נשים ונערות בדואיות בנגב ופועל לקידום מטרותיו במספר דרכים:

  • מידע והסברה בקרב הקהילה הבדואית בנושא הקניית השכלה וחשיבותה
  •  תוכנית מיוחדת לתלמידות חטיבות ביניים בדואיות
  • תוכניות העצמה והעשרהלנשים בדואיות
  • הענקת מלגות לסטודנטיות בדואיות
  •  תוכנית מכינה לנערות תיכון בדואיות

האוכלוסייה הבדואית היושבת בדרומה של מדינת ישראל מהווה כ- 25% מכלל אוכלוסיית האזור. כ-50% מאוכלוסיית הבדואים מתגוררת בשבעה ישובים עירוניים והשאר מפוזרים ביישובים קטנים לא מוכרים. כ- 60% מהם הם ילדים בגילאי 0-18.

ייסוד מדינת ישראל גרם לשינוי דרמטי באורח החיים המסורתי של הבדואים אשר מאז עובר תהליך אינטנסיבי של מודרניזציה. למרות שחל שיפור ניכר בזמינות של שירותי קהילה כמו בריאות וחינוך, רמת החיים של האוכלוסייה הבדואית היא אחת מהנמוכות במדינה.  שיעורי האבטלה בקרב הקהילה הבדואית בנגב גבוהים באופן ניכר מהשיעורים המקבילים בקרב הציבור היהודי.  כ-30% מהגברים ויותר מ-80% מהנשים אינם מועסקים. כלומר- כ-55% מהמבוגרים נמצאים מחוץ למעגל העבודה. ממוצע ההכנסה של משפחה בדואית עומד על 38% מממוצע ההכנסה של משפחה יהודית ויותר מ-50% מהמשפחות הבדואיות בנגב חיות מהכנסה הנמוכה מסף "קו העוני".  

אחד מהתחומים הלא מפותחים בקרב הקהילה הבדואית הינו תחום החינוך. שיעור הנשירה מבתי הספר גבוה באופן יוצא דופן: כמעט 40% מבני הנוער נושרים ורק כ-26% בקרב מסיימי בתי הספר התיכוניים מצליחים לעבור בהצלחה את בחינות הבגרות (לעומת 51% באוכלוסייה היהודית). כמו כן, רק כ- 12% בקרב הזכאים לתעודת בגרות במגזר הבדואי, עומדים בדרישות הסף לקבלה למוסדות להשכלה גבוהה.

מציאות זו משפיעה על איכות לימודי התיכון בחברה הבדואית כמו גם על השירותים הניתנים לקהילה כדוגמת המחסור הקבוע במורים מיומנים, עובדים סוציאליים, יועצים חינוכיים, פסיכולוגים ומומחים לחינוך מיוחד. כל אלה משפיעים לרעה על הסיכוי של תלמיד בדואי להיקלט בהצלחה במערכת האקדמית הישראלית בכלל ובפקולטות היוקרתיות בפרט.

מצבן של נשים בדואיות צעירות קשה אף יותר מזה של הגברים הבדואיים. בחינה של מצב ההשכלה בקרב הנשים הבדואיות מראה כי יותר ממחציתן אינן יודעות קרוא וכתוב וכחמישית מהן אינן מבקרות כלל בבתי הספר. כמו כן, בשל סיבות מסורתיות בנוגע למעמדה של האישה בחברה הבדואית שיעור הנשירה גדול יותר בקרב הנשים.

יותר מכך, נערות אשר מצליחות כנגד כל הסיכויים, להתקבל למוסד להשכלה גבוהה, נאלצות לעיתים קרובות לוותר על החלום ללימודים גבוהים לטובת אחיהן להם יש קדימות בשל נורמות חברתיות ותקציב משפחתי מצומצם.

הנשים הבדואיות שמתחילות ללמוד במוסד להשכלה גבוהה נאלצות להתמודד עם עולם של ערכים ומושגים חדש לחלוטין, דבר המקשה על קליטתן והשתלבותן בעולם האקדמיה. חלק  מהן לא מתקבל לחוגים להן ייחלו ואחוז ניכר כלל לא מצליחות לסיים את לימודיהן.

אלו המצליחות לסיים את לימודיהן האקדמיים עובדות לרוב במערכות החינוך בקהילתן אבל לא מאיישות את התפקידים המקצועיים להם זקוקה הקהילה. תפקידים אלו מאוישים בד"כ ע"י גורמים שלא הגיעו מתוך הקהילה ולכן אינם מכירים מספיק את המורשת ואת הבעיות האופייניות לחברה הבדואית. 

 הרקע שנסקר למעלה, הוא שהביא להקמת "העמותה לקידום השכלת נשים בדואיות בנגב" אשר הוקמה ב- 1997, במטרה לקדם השכלה בכלל והשכלה גבוהה בפרט בקרב נשים בדואיות בנגב. העמותה פועלת בקרב הקהילה הבדואית במטרה לעורר מודעות לחשיבות השכלת הנשים ובכך לחולל שינוי בתפיסת הקהילה לנושא. כמו כן העמותה פועלת מול הרשויות, במטרה להדגיש את אחריות הממסד ולהגביר את מעורבותו בקידום השכלת נשים בדואיות.

אנו מאמינות כי בכדי להשיג שינוי במצבה של הקהילה הבדואית כיום יש לקדם הנהגה חברתית, לקדם את מערכת החינוך הבדואית ולהבטיח היצע של אנשי מקצוע בדואים בשירותים ספציפיים, כאשר לנשים יש מקום חשוב בקידום כל הנושאים הללו. השכלה אקדמית היא אחד הערוצים החשובים והיחידים הפתוחים כיום בפני צעירה בדואית המבקשת לשפר את הסטאטוס הכלכלי-חברתי שלה, ולהשתלב בהצלחה בחברה.

"העמותה לקידום השכלת נשים בדואיות בנגב" הינה עמותה יחידה במינה הפועלת לקידום תחום זה. מלבדה, לא קיים היום אף גוף אשר מטרתו העליונה הינה קידום נשים בדואיות בעזרת שיפור הישגיהן הלימודיים ושילובן בעולם האקדמיה

ליצירת קשר:

העמותה לקידום השכלת נשים בדואיות בנגב

ת.ד. 653 באר שבע 84105

אוניברסיטת בן גוריון בנגב, בית היאס חדר מספר 17

טלפון: 08-6477921

פקס: 08-6477996

דוא"ל: info@Bedouinwomen.org.il

למעבר לאתר הבית לחצו כאן

עבור לתוכן העמוד