סינגור קהילתי

ליצירת קשר:
יהודה הנשיא1, ירושלים
טלפון: 02-6402555
פקס:  02-6783491

דוא"ל: commadv@zahav.net.il

למעבר אל אתר העמותה לחצו כאן

עמותת "סינגור קהילתי" היא ארגון לשינוי חברתי, הפועל לקידום זכויות חברתיות וכלכליות ולסולידריות קהילתית בשכונות מצוקה. לתפיסתנו, מודעות לזכויות חברתיות וכלכליות היא מפתח לעוצמה, לעצמאות, ולמימוש צרכים ויכולות של יחידים וקהילות. פעילות הסינגור הקהילתי מתבצעת באזורים שתושביהם סובלים מקשיים חברתיים וכלכליים, ובשל סיבות אישיות ומערכתיות זיקתם לזיהוי ולהשגת זכויותיהם נחלשת. העמותה מסייעת בהנגשת מידע וכלים למימוש זכויות, ותוך כך מעודדת תהליכי מודעות והעצמה.

בעקבות תהליכים שעברה העמותה במשך למעלה מעשור לקיומה, ובעקבות תכנון אסטרטגי מחודש, מטרותיה הוגדרו מחדש. כיום הן כוללות קידום זכויות חברתיות וכלכליות לרווחת כלל אזרחי מדינת ישראל ותושביה. בכלל זה מבקשת העמותה לקדם אחריות ומחויבות קהילתית, העצמה כלכלית וחברתית, שוויון וצדק חברתי. בתוך כך היא פועלת לחינוך ליסודות אלו, לפיתוח כלים למימושם, להנגשתם, לאכיפתם ולהגנה עליהם.

תחומי פעילות ופרויקטים

"סינגור קהילתי" פועלת לשיתופן של אוכלוסיות מודרות בשיח הציבורי, ולהשמעת קולם של תושבים מאזורי מצוקה. יחד עם התושבים אנחנו מגינים על זכויותיהם מול מקבלי החלטות בשלטון ובמינהל, ומקדמים שינויי מדיניות באמצעים ציבוריים, משפטיים ותקשורתיים.

בשנים האחרונות נוסף נדבך חדש לפעילות העמותה: פעילות כלכלית- קהילתית. פעילות זו, שקיבלה תנופה בעקבות המדיניות הכלכלית הנוכחית בישראל, משלבת התמודדות מעשית מול מצוקה וחוסר ביטחון תזונתי, בחזון של כלכלה חברתית. גם בידי קהילות בשכונות מצוקה ישנו כוח כלכלי, וכדי לשמר אותו ואף להגדילו יזמנו הקמת קואופרטיבים צרכניים של מזון, קואופרטיביים יצרניים קטנים של נשים, ופעילות שכר חליפין.

פעילויות אלו מגבירות את תחושת האוטונומיה של התושבים השותפים להן, ואת השליטה במצבם הכלכלי. הפעילויות השוקקות הללו מהוות מודלים חיוניים לכלכלה אחרת, כזו המשפרת איכות חיים, ומשלבת ערכים מוספים של גיבוש הקהילה, שיתוף וסולידריות.

עבור לתוכן העמוד