עוגן

עמותת "עוגן" הקרויה על-שם השופט חיים כהן ז"ל היא עמותה רשומה, בלתי מפלגתית וללא כוונות רווח, אשר הוקמה בשנת 1989 על-מנת לסייע לעובדים, אשר חשפו שחיתות במקום עבודתם. העמותה הוקמה על-ידי קבוצת אנשים שערכי הדמוקרטיה הישראלית יקרים ללבם, בכדי למגר תופעות שכיחות של שחיתויות במגזר הפרטי והציבור בישראל.

מטרות העמותה הן קידום טוהר המידות ניקיון הכפיים וסדרי מנהל תקינים במגזר הציבורי והעסקי במדינת ישראל; השרשת אתיקה מקצועית במטרה ליצור סביבת עבודה נקייה משחיתות; הגנה על עובדים אשר חשפו שחיתות במקום עבודתם; הענקת סיוע משפטי, תמיכה והכוונה לחושפי שחיתות; ייזום וקידום חקיקה בתחומי הגנה על עובדים, עידוד טוהר המידות ומאבק בשחיתות; חינוך לאחריות חברתית ולהעמקת נורמות של מוסר בחברה הישראלית.

תחומי פעילות ופרויקטים

  • המישור האישי-פרטני: הענקת תמיכה משפטית וחברתית לפרטים אשר חשפו שחיתות במקום עבודתם וכעת ניצבים בפני התנכלות מצד מעבידיהם; הענקת סיוע משפטי ללא תשלום עד לשלב הגשת התביעה; הדרכת חושפי שחיתויות בנוגע לזכויותיהם; עזרה ביצירת קשר עם חברי כנסת ועם ועדות הכנסת; עזרה ביצירת קשר עם אמצעי התקשורת; ופנייה לגורמים ממסדיים כגון מבקר המדינה, נציב תלונות הציבור, נציב שירות המדינה ועוד.
  • המישור החברתי-ציבורי: העמותה מקדמת את מטרותיה באופן רחב וכוללני: ניסוח הצעות חוק וגיבוש לובי לקידומן בכנסת; השתתפות פעילה בוועדות הכנסת בנושאים הקשורים בהצעות חוק, בטוהר המידות ובהגנה על חושפי שחיתויות; פרסום פרשות השחיתות אשר בטיפול העמותה באמצעי התקשורת השונים בכדי לשמר את הנושא בתודעה הציבורית (הפרסום מותנה בהסכמת המתלונן); פעילות מתמדת להעלאת מודעות הציבור בתחום חשיפת שחיתויות וטוהר המידות; ופיתוח פרויקטים לקידום מטרות העמותה.

ליצירת קשר:

קרינצי 67 א, רמת גן, 52423

טלפון: 03-6704782 פקס:  03-6702536

דוא"ל: oggen@enternet.il

עבור לתוכן העמוד