יום עיון: 20 שנה לעלייה מברה"מ לשעבר בישראל: היבטיים מדיניים וחברתיים

יום עיון: 20 שנה לעלייה מברה"מ לשעבר בישראל: היבטיים מדיניים וחברתיים
טלפון:
בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית בירושלים ע"ש פאול ברוואלד, ג'וינט ישראל וקרן נירה שנהר

מתכבדים להזמינך ליום עיון, לזכרה של נירה שנהר, על הנושא:

"20 שנה לעלייה מברה"מ לשעבר: היבטים מדיניים וחברתיים"

שייערך ביו
בית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית באוניברסיטהתאריך 5/04/2011
מיקום תל אביב
עבור לתוכן העמוד