תמורות בחברה האזרחית ובפילנתרופיה: דפוסים של מעורבות אזרחית במאה ה-21


תמורות בחברה האזרחית ובפילנתרופיה: דפוסים של מעורבות אזרחית במאה ה-21
טלפון: 02-5882203
הכנס יערך ב- 11.3.15.
פרטים נוספים יפורסמו באתר המרכז
המרכז לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה בישראל
http://www.sw.huji.ac.il/list/945

תאריך 11/03/2015
מיקום המרכז לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה בישראל
עבור לתוכן העמוד