כנס שנתי של השירות לעבודה קהילתית; "הון חברתי בעידן של המשילות החדשה" (New Governance)

"הון חברתי בעידן של המשילות החדשה" (New Governance)

משמעויות והשלכות לעבודה קהילתית.

הכנס יתייחס לתהליכים של שותפויות ואחריות ציבורית בין המגזר הממשלתי,העסקי והשלישי בישראל (במציאות של הפרטה,פערים חברתיים ואי-שוויוניות).

כמו-כן,יוצגו יוזמות מקומיות ותוכניות העצמה בקרב הלקוחות של המחלקות לשירותים חברתיים, השותפים בתוכניות של העובדים הסוציאליים הקהילתיים.

תוכנית הכנס עשירה ומגוונת ותכלול:

 • הרצאות מאנשי אקדמיה בנושא המשילות החדשה
 • מושבי מליאה בהשתתפות נציגי המגזר הממשלתי, העסקי והשלישי
 • מושבים מקבילים בהם יוצגו תוכניות מהשטח הקשורות לנושא הכנס

להלן תת הנושאים:

חוסן קהילתי בקהילות במשבר ובמלחמה כגון:

 • קהילות שפונו מיישוביהן
 • קהילות בצפון במלחמה וכו'

העבודה הקהילתית עם המגזר השלישי כגון:

 • עמותות
 • ·רגונים מתנדבים
 • קבוצות לעזרה עצמית ועוד...
 • ועדי שכונות
 • אחר..

מודלים כלכליים ותעסוקתיים בקרב אוכלוסיות חלשות או מודרות חברתית כגון :

 • סנגור קהילתי
 • יזמות כלכלית
 • קואופרטיב
 • תעסוקה
 • בנק הזמן
 • עבודה עם המגזר העסקי
 • אחר..

העצמת תושבים ומנהיגות קהילתיתכגון:

 • תוכנית קדימה
 • קהילה נגישה
 • עבודה בקיבוצים ומושבים
 • בינוי קהילות שונות במצבי משבר
 • אחר..

יחסי תקשורת ועבודה קהילתית:

 • טלוויזיה קהילתית
 • תיאטרון קהילתי
 • קהילה וירטואלית
 • עיתון קהילתי
 • אחר...

תאריך 30/10/2006 - 31/10/2006
מיקום קבוץ מעלה החמישה
עבור לתוכן העמוד