יום עיון - בטוח לאומי לארגונים המפעילים מתנדבים

מטרת יום העיון:  

להביא לידיעת המשתתף נושא זכאות לתשלום דמי פגיעה, נכות וכו', תוך הגדרת המונח מתנדב בחוק הביטוח הלאומי, והארגונים המוגדרים כמורשים להפעיל מתנדבים על כל המשתמע מכך.
                               

נושאי יום העיון:           

  • הגדרת מתנדב לפי בטוח לאומי
  • גופים התנדבותיים
  • ענפי הביטוח
  • בטוח נפגעי עבודה
  • שיקום מקצועי
  • תאונות אישיות
  • ביטוח זקנה
  • שאלות אישיות (ניתן להעביר בכתב לפני יום העיון לפי הכתובת בטופס ההרשמה)

המרצה: מר חיים חיטמן – מנהל תחום ביטוח וגביה, המוסד לביטוח לאומי.

 עלות:

90 ₪ לחברי המועצה

110 ₪ למי שאינו חבר המועצה

 פרטים נוספים:  

המועצה הלאומית להתנדבות בישראל - יורם מנור טלפון 03-5608888 דוא"ל info@ivolunteer.org.il      


תאריך 4/07/2007
מיקום רחוב החשמל 18, תל אביב קומה 4
מארגן האירוע המועצה הלאומית להתנדבות בישראלעבור לתוכן העמוד