מתן - תאריך אחרון להגשת בקשה למענק

מתן – הדרך שלך לתת משקיע בתכניות שיש בהן מענה לצרכים חשובים בתחומי החינוך, הבריאות, הרווחה ואיכות הסביבה ובתכניות שיש בהן לחולל שינוי בתחומים הללו.

1. מענקים יינתנו לתמיכה בפרוייקטים קיימים שיבוצעו במהלך החודשים ינואר עד דצמבר 2007.
2. ניתן להגיש בקשה למימון חוזר של תכנית שכבר קיבלה מענק ממתן.
3. הסכום המבוקש לא יעלה על  120,000 ₪ לפרוייקט.
4. ארגון רשאי להגיש בקשה אחת בלבד.

התהליך מתקיים פעם בשנה. על הבקשות המלאות לשנת 2007 להגיע למשרדי מתן לא יאוחר מיום חמישי, 9 במרס 2006 (ט' באדר תשס"ו), בשעה 17:00. לא יידונו בקשות שתגענה לאחר מועד זה. תהליך הבדיקה וההערכה אורך מספר חודשים. הוא כולל בדיקה מקצועית של צוות מתן ותהליך קבלת החלטות של ועדת מתנדבים.
החלטות ועדת ייעוד הכספים של מתן תימסרנה בכתב לא יאוחר מ-1 בדצמבר 2006. החלטות הוועדה הן סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

לפרטים נוספים

להורדת טופס בקשה לתרומה


תאריך 9/02/2006
מיקום מתן – הדרך שלך לתת
נחלת בנימין 41
תל אביב
מארגן האירוע מתן – הדרך שלך לתת
עבור לתוכן העמוד