יום עיון "עידכוני מס בארגונים המפעילים מתנדבים"

המועצה הלאומית להתנדבות מודיעה על יום עיון בנושא "עידכוני מיסוי באירגונים המפעילים מתנדבים"

מטרות יום העיון: 
לעדכן את המשתתפים בחידושים שפורסמו ולרענן את היידע הקיים
סקירת פקודות מס הכנסה בהקשר למיסוי מלכ"ר
הבנת משמעות תיקון 147 והשלכותיו על מלכ"רים
סקירת קובץ התקנות לעניין התרת הוצאות למתנדב
חידושים לעניין מס מעסיקים ומלכ"רים

נושאי יום העיון: 
מיהו מתנדב לעניין רשות המיסים (יום העיון אינו עוסק בבטוח מתנדבים ע"י בטוח לאומי)
תיקון 147 בנוגע למלכ"רים
סקירת תכנוני המס בדיווח
סנקציות אפשריות אשר יוטלו על מלכ"רים בגין אי עמידה בתנאים
ניכוי הוצאות מסויימות של מתנדב במוסד ציבור
מיסוי מעסיקים מכאן ואילך
שאלות ותשובות

המרצה: 
עו"ד ירון אלי- עובד מחלקת המיסים במשרד עורכי דין גרוס,קלינהנדלר,חודק,ברקמן ושות' עובד המחלקה המשפטית בנציבות מס הכנסה לשעבר, מרצה באירגונים, חבר ועדת הכספים של לשכת עורכי הדין, מחברם של מאמרים וכתבות.

מבנה יום העיון: 
מועד :יום ראשון, ט"ו כסלו תשס"ח 25/11/07
שעות: 08:30-09:00 התכנסות והרשמה- 09:00-13:00 הרצאות
מקום: המועצה הלאומית להתנדבות, תל-אביב רח' החשמל 18 , קומה 4
חניה: חניון מגדל יבנה, רחוב החשמל 18 (בכניסה לבנין)
תמורת - 15 ₪ נוספים התשלום יבוצע במזומן בכניסה לחניון.החניה תתאפשר רק למי שיודיע על כך מראש למועצה.

עלות יום העיון:
65 ₪ לחברי המועצה   
75 ₪ למי שאינו חבר המועצה (דמי חניה ישולמו בנפרד)
15 ₪ חניה למי שירשם מראש ויעביר את התשלום למועצה.

פרטים נוספים: יורם מנור מנהל הדרכות במועצה: טלפון 03-5608888 yoram@ivolunteer.org.il


תאריך 25/11/2007
מיקום רח' החשמל 18 תל אביב, קומה 4
מארגן האירוע המועצה הלאומית להתנדבות בישראל
עבור לתוכן העמוד