"מחסד לזכות: מוגבלות, שוויון והפרופסיות"

רצ"ב הזמנה וטופס הרשמה לכנס:

"מחסד לזכות: מוגבלות, שוויון והפרופסיות- השפעת זכויות האדם וחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות על אופן פעולתן של פרופסיות: עריכת דין, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, אדריכלות ותכנון מקצועות הבריאות ומורשי נגישות"

הכנס ייערך ב-10 באפריל באוניברסיטת תל-אביב.


תאריך 10/04/2008
מיקום אוניברסיטת תל-אביב
עבור לתוכן העמוד