חובותיו וזכויותיו של חבר הוועד המנהל בארגונים המפעילים מתנדבים

חבר ועד מנהל!
האם אתה מוגן? האם אתה מכיר את החובות והזכויות אותם אתה נדרש למלא על פי החוק? מהם הסיכונים להם אתה חשוף בתפקידך?  האם אתה מודע לשינויים שחלו לאחרונה בחקיקה? מהם זכויות המתנדב המועסק בארגונך וכיצד ראוי להתיחס אליהם?

מבוא: על חבר הועד המנהל מוטלת אחריות לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה. בשל הדינאמיקה של שינוי חקיקה ומדיניות, ועל מנת ליידע את חבר הועד המנהל באשר לזכויותיו וחובותיו במישור המשפטי, מקיימת המועצה הלאומית להתנדבות יום עיון שידון בנושאי זכויות וחובות, אחריות וסיכונים של חברי הועד המנהל.

מטרת יום העיון:  ליידע את חברי הועד המנהל בארגונים המעסיקים מתנדבים על חובותיהם וזכויותיהם במישור המשפטי, ועל האחריות והסיכונים האישיים הנובעים מהיותם חברים בוועד המנהל.

נושאי יום העיון:

  • סמכויות וחובות לאור חוק העמותות
  • אחריות וסמכות המנהל
  • סיכונים אישיים לחברי הועד
  • שכר חברי הועד המנהל והחזר הוצאות
  • העברה מכהונה
  • ניהול מתנדבים
  • הועד המנהל מול הרגולאטור ומול גורמים חיצוניים אחרים
  • עדכוני חקיקה רלוונטיים
  • שאלות ותשובות

המרצה: עידו כנען, רו"ח

מועד יום העיון: יום שני, 26 במאי 2008 בין השעות 09:00 עד 12:45 (התכנסות והרשמה משעה 08:30)

מקום: המכללה למנהל, רח' החשמל 18, תל אביב, קומה 4

עלות: 70 ₪ למשתתף  
         20 ש"ח לחניה בבנין המועצה - בציון ע"ג טופס ההרשמה.
 
הרשמה: ע"ג טופס ההרשמה המצורף, אותו יש להעביר למועצה על פי האפשרויות המפורטות על גביו. (מספר המקומות מוגבל ולכן כדאי להקדים)

פרטים נוספים: ניתן לקבל מיורם מנור - מנהל הדרכה במועצה (מתנדב)
טלפון – 03-5608888
דוא"ל-   yoram@ivolunteer.org.il


תאריך 26/05/2008
מיקום רחוב החשמל 18 תל-אביב
עבור לתוכן העמוד