דוח העוני האלטרנטיבי של ארגון "לתת" לשנת 2015

12/12/2016 15:00
דוח העוני האלטרנטיבי של ארגון "לתת" לשנת 2015

זוהי המהדורה ה- 13 במספר של דו"ח העוני האלטרנטיביהמשקפת את המגמות העדכניות ביותר בנושא עוני ואי ביטחון תזונתי בישראל 2015, כפי שמכירים אותן בארגון לתת, הפועל בשיתוף פעולה עם 180 עמותות מקומיות וארגוני סיוע בכל הארץ. 

הדו"ח מהווה כלי אלטרנטיבי להבנה של תופעת העוני. להבדיל מדו"חות סטטיסטיים רשמיים, הוא משקף את הפן האנושי של העוני, באמצעות ראייה רחבה וניתוח מעמיק של מגמות, לצד מתן ביטוי לקולם של האנשים נתמכי הסיוע והעמותות התומכות בהם

מטרת מחקר ה-Investment On Return Social על העוני, היא לנתח את עלות העוני כיום ולבחון את היעילות הכלכלית של הטיפול בסימפטומים של העוני ואובדן ההכנסה למשק, למול העלות האלטרנטיבית של טיפול מערכתי ויישום תוכנית כוללת לצמצום העוני. 

הטיפול בעוני ובפערים חברתיים נתפס כעניין ערכי- מוסרי, המשקף סדר עדיפויות לאומי. מחקר ה-SROI בוחן את העלויות וההשלכות הכלכליות הישירות והעקיפות, על החברה והכלכלה הישראלית, ללא התייחסות לתפיסות אידיאולוגיות. 

ארגון לתת מפרסם את דו"ח העוני האלטרנטיבי, על מנת לחשוף את החברה הישראלית באופן ישיר ואותנטי למשמעות האנושית של החיים בעוני. החברה מכירה בדרך כלל את העוני מרחוק, בעיקר דרך התקשורת, תפיסות רווחות או דעות קדומות. הדו"ח נועד לשתף את הציבור בגורמים לעוני, במאפייניו ובחסמים הקשים להיחלץ ממנו, הנובעים בעיקר ממדיניות המנטרלת את היכולת של האנשים החיים בעוני לעשות זאת. כמו כן, מבקש הדו"ח לשמש אמצעי לחץ על מקבלי ההחלטות בממשלה ובכנסת לממש את תפקידם ואחריותם לרווחת אזרחי המדינה ולפעול באופן יסודי ועקבי לפתרון בעיית העוני והפערים החברתיים

ערן וינטרוב: "נדמה שנאמר כבר הכל. על זה שעוני הוא תוצאה של מדיניות, ועל כך שהמדינה מסירה אחריות ולא מציבה את הפערים החברתיים בסדר העדיפויות הלאומי, ושמפקירים את השכבות המוחלשות, ופוגעים בשליש מילדי ישראל ומייצרים דורות נוספים של עוני, ושצריך תכנית לאומית ותקציב ושזה לא צודק ולא ראוי. אבל גם אם נאמר כבר הכל, אנחנו בכל זאת נמשיך להגיד את זה, שוב ושוב, עד שנצליח לשנות".

לדו"ח המלא: לחצו כאן

עבור לתוכן העמוד