"מתנדבים בחברה החרדית: תפיסות ההתנדבות, היקפה ודפוסיה"

9/11/2017
"מתנדבים בחברה החרדית: תפיסות ההתנדבות, היקפה ודפוסיה" (הגדל)

ממצאים מרכזיים

ההתנדבות בחברה החרדית מהווה חלק אינטגרלי מההתנהלות היום-יומית, מהעזרה הדדית ומעשיית החסד בתוך הקהילה החרדית. זאת, הן בשל ציווי הלכתי של גמילות חסדים והן בשל מחויבות ותחושת אלטרואיזם כלפי הקהילה.

 

היקף ההתנדבות – כ- 53 אחוזים מהחרדים דיווחו שעסקו בפעילות התנדבותית בשנה האחרונה, בקרב יהודים דתיים 32 אחוזים, בקרב יהודים מסורתיים וחילונים 22 אחוזים ובקרב ערבים 7 אחוזים. עם זאת, לא ברור כי ניתן להשוות בין שיעורי ההתנדבות בחברות השונות, בשל פרשנות שונה של פעילויות המוגדרות כהתנדבות.

 

מסגרת התנדבות – בקרב יהודים, ככל שעולה רמת הדתיות כך גדל שיעור המתנדבים באופן פרטי. שיעור המתנדבים במסגרת ארגונים דומה יחסית בכל רמות הדתיות אצל יהודים.

 

שיעור המתנדבים בחברה החרדית במסגרת פרטית לעומת מסגרת ארגונית הוא 25 אחוזים

ו- 15 אחוזים בהתאמה. בחברה היהודית המסורתית והחילונית שיעור המתנדבים במסגרת פרטית הוא 11 אחוזים ובמסגרת ארגונית 13 אחוזים.

 

 

הבדל מגדרי – שיעור המתנדבים בקרב גברים חרדים הוא 14 אחוזים בהשוואה ל- 22 אחוזים בקרב גברים יהודים מסורתיים וחילונים. שיעור המתנדבות בקרב נשים חרדיות עומד על 29 אחוזים לעומת 21 אחוזים בקרב יהודיות מסורתיות וחילוניות.

 

 

למחקר כנסו:

 

http://machon.org.il/wp-content/uploads/2017/09/%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA-%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%A1%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%A7%D7%A4%D7%94-%D7%95%D7%93%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%A8-%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%A8-%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%A5-%D7%95%D7%A6%D7%97%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%99.pdf

עבור לתוכן העמוד