מגן לאזרחים ותיקים תשע"ג
הגדל

מגן השר

לאזרחים ותיקים – מתנדבים מצטיינים

 

השר לאזרחים ותיקים יעניק מגן הערכה והוקרה לאזרחים ותיקים, יחידים ו/או קבוצות מתנדבים, הפועלים בהתנדבות על הישגים שיש בהם תרומה מיוחדת לזולת, לקהילה, לחברה ולמדינה.

 

מועמד למגן יכול שיהיה אזרח/ית ישראל בן 65 שנים ומעלה שפעל בהתנדבות, נכון למועד האחרון להגשת מועמדות, לפחות 3 שנים.

 

 

אמות המידה לבחירת המתנדבים המצטיינים הם:

·        משך ההתנדבות

·        תדירות ההתנדבות

·        מידת המסירות וההתמדה

·        יוזמה, מקוריות וחדשנות

·        תרומתה של פעולת ההתנדבות לזולת, לקהילה, לחברה ולמדינה.

·        ככל שמדובר בקבוצה- בנוסף, לאמות המידה הנ"ל:

            מספר חברי הקבוצה הפעילים, פרישה ארצית או קהילתית

 

המועמדות יכול שתוגש על יד המועמד עצמו או על ידי הציבור.

 

המועמדות תוגש על גבי טפסים שניתן לקבלם במשרד לאזרחים ותיקים או במשרדי המועצה הלאומית להתנדבות, בצירוף תעודות, מכתבי המלצה, תמונות וכל חומר תיעודי אחר על המועמד. עמותה יכולה להיות מועמדת במידה והיא בעלת אישור ניהול תקין בתוקף.

הטפסים והחומר המצורף לא יוחזרו .

 

המועד האחרון להגשת מועמדות הוא עד ליום 28.8.2013

 

את טפסי המועמדות יש להגיש בשישה עותקים, רק למשרדי המועצה הלאומית להתנדבות בישראל בדואר ת.ד 19151 תל אביב 61191

 

לקבלת עותק של תקנון בחירת המתנדבים המצטיינים, טפסי הגשת המועמדות ולפרטים נוספים ניתן לפנות:

·        המשרד לאזרחים ותיקים: גב' אור פירון-זומר טלפון 02-6547004 או באתר האינטרנט www.vatikim.gov.il.

·        המועצה הלאומית להתנדבות בטלפון 03-5608888 או באתר האינטרנט www.ivolunteer.org.il

 

עבור לתוכן העמוד