מועמדות למגן שר הבריאות למתנדבים מצטיינים

מועמדות ל"מגן שר הבריאות"

למתנדבים/מתנדבות מצטייני/מצטיינות לשנת תשע"ב - 2012

 

"מגן שר הבריאות" למתנדבים/ות מצטיינים/ות נועד להעלות על נס מעשי התנדבות של יחידים, ארגונים ו/או קבוצות, אשר במסירותם ודבקותם במשימה שנטלו על עצמם, יש כדי לשמש אות ומופת לרבים.

 

"מגן שר הבריאות" לשנת תשע"ב יוענק למתנדבים/ות מצטיינים/ות אשר בפעילותם ההתנדבותית תרמו תרומה מיוחדת לרווחתו ובריאותו של הציבור.

 

המגן יוענק ליחידים, קבוצות, ארגוני מתנדבים ובני נוער.

 

על המועמדים להיות אזרחי המדינה או תושבי קבע.

משך זמן מינימאלי להתנדבות:  מי שפעלו לפחות שנתיים.

 

המלצה על מועמדות תוגש על גבי טפסים מיוחדים ב - 6 עותקים.

להמלצה על עמותה יש לצרף אישור ניהול תקין עדכני.

 

שאלות, הבהרות וטפסים להגשת מועמדות ניתן לקבל:

במועצה הלאומית להתנדבות בישראל בטלפון: 5608888 – 03  בפקס 03-5606670

 

ההמלצות והחומר המצורף לא יוחזרו.

 

אין לצרף: ספרים וקלטות מכל סוג שהוא, מסמכים מקוריים, אלא צילומים או עותקים בלבד.

הודעות בדבר הזכיה תימסרנה אך ורק לזוכים במגן ולאנשי הקשר.

 

את ההמלצות יש לשלוח אל:

המועצה הלאומית להתנדבות בישראל  ת.ד  19151  ת"א מיקוד  61191.

 

המועד האחרון להגשת מועמדות: יום רביעי כ"ז באב תשע"ב, 15 באוגוסט 2012.

עבור לתוכן העמוד