אות "קהילה מתנדבת" ברשויות המקומיות 2016

24/11/2016
אות "קהילה מתנדבת" ברשויות המקומיות 2016 (הגדל)

‏כ"ג חשון תשע"ז

‏24 נובמבר 2016

לכבוד

ראש הרשות מקומית

מכובדי,

הנדון: אות "קהילה מתנדבת" ברשויות המקומיות

ההתנדבות היא הביטוי הבסיסי של יחסים בין בני אדם והיא עוסקת בצורך של בני אדם ליטול חלק בחיי החברה בה הם חיים ולחוש כי הם בעלי ערך,  שותפים, מעורבים, תורמים ונתרמים.

להתנדבות ולנתינה, תרומה משמעותית ועמוקה בהשפעתה על חיזוק החברה האזרחית, בתרומתה ללכידות ולסולידאריות החברתית ולתחושת השייכות לקהילה.

 

אות "הקהילה המתנדבת" לרשויות המקומיות, יוענק  במעמד מר יולי אדלשטיין, יו"ר הכנסת ובחסות, שר הרווחה והשירותים החברתיים, מר חיים כץ, בשיתוף מיזם ההתנדבות הישראלי שמהווה שותפות תלת מגזרית לקידום התנדבות בישראל, לרבות: המועצה הלאומית להתנדבות בישראל ,מרכז השלטון המקומי משרד החינוך  וג’וינט ישראל , לשלוש רשויות מובילות בתחום ההתנדבות בישראל. הענקת האות  מתוכננת  להיערך בכנסת ישראל  ב14/3/17 ט"ז אדר תשע"ז.

הרשויות והערים שיבחרו יבחנו עפ"י קריטריונים מקצועיים המצורפים למכתב ואשר מטרתם בחינת הפעילות ההתנדבותית הקיימת ברשות, היקפה,  תרומת הרשות והתושבים לה, ייחודיותה ומידת הקידום והשיפור לה היא זוכה לאורך זמן. כמו כן, יושם דגש  מיוחד השנה על התנדבות נוער ותיבחרנה  שתי רשויות המצטיינות בתחום התנדבות נוער. האות יוענק להן במעמד שר החינוך , מר נפתלי בנט, בכ"ו בטבת תשע"ז 24/1/17 בחיפה, בטקס ע"ש אלעד  ריבן ז"ל.

אנו מתכבדים להזמינך להגיש מועמדות הרשות, אשר הנך עומד בראשה, לאות "הקהילה המתנדבת" כביטוי להעצמת ההתנדבות והמעורבות החברתית ביישובך.

מצורף בזאת שאלון, אותו יש להשיב בחתימת ראש הרשות עד ליום 20/12/16 כ’ כסליו תשע"ז למועצה הלאומית להתנדבות- משה דיין 52  ת.ד:62275 , ת"א – מיקוד 6162102 (נא הגשת המסמכים בעשרה עותקים וכן במייל  לד"ר יורק ).בשאלות והבהרות  ניתן לפנות לד"ר אהרן יורק – יועץ אקדמי לוועדה במייל: yorkal@biu.013.net.il או למועצה להתנדבות בטל: 03-5608888.   כמו כן במשרד הרווחה והשירותים החברתיים במייל : VikiN@molsa.gov.il  או בטל: 02-5085414.  

 

 

                                 בכבוד רב ובברכה,

 

                                                                                         

                                                                                      

יהונתן שוורצמן                                                    עו"ד יורם סגי זקס

מנהל תחום התנדבות, אגף משאבי קהילה               יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות בישראל   

משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 

 

עבור לתוכן העמוד