טיפוח מנהיגות חברתית בראי הסוכנות היהודית

הוכן ע"י אגף תכנון, מידע והערכה

המחלקה לישראל, הסוכנות היהודית לא"י


רקע

ימי המלחמה הקשים במהלך חודש אוגוסט האחרון, הוכיחו לכולנו, כי חוסנה שלמדינת ישראל אינו תלוי אך ורק בהנהגתם של מוביליה המדיניים והצבאיים, אלא נשען באופן ברור גם על העוצמה, הגיבוש והתפקוד של המנהיגות החברתית הקיימת בה.

התמונות והדיווחים על פעילויות התנדבות נרחבות של עשרות גופים ומתנדבים,ברמה המקומית והארצית, אשר נתנו יד למען תושבי הצפון ודאגו לרווחתם, לתפקודן של המערכות ולסיוע מיידי בעת צרה - מחדדים עבור כולנו את התשובה לשאלה העולה בדיון זה: מהי חשיבותה של מנהיגות חברתית ומדוע חשוב להשקיע זמן, משאבים ומאמצים על מנת לקדמה, לטפחה ולהפוך אותה לגורם משמעותיויציב בחברה הישראלית.

תפיסת הסוכנות היהודית לפיתוח מנהיגות חברתית

במשך כל שנות קיומה ראתה הסוכנות היהודית חשיבות רבה בקידום וטיפוח של מנהיגותחברתית, כמנוף לעשייה של אזרחים למען עצמם ולמען קהילתם. זאת, מתוך תפיסה כי מנהיגות כזו תורמת הן לחוסן הקהילתי, והן לעוצמתה של מדינת ישראל כולה.

במשך שנים הובילה הסוכנות היהודית תכניות בתחום המנהיגות החברתית אשר השתרעו על פני קשת רחבה של כיווני פעולה - החל מהקמת מערך של בתי ספר לפעילים חברתיים בשנות השמונים במסגרת פרויקט שיקום שכונות (בשיתוף ממשלת ישראל), דרך התנדבות של פעילים מקומיים כחברי ועדות במסגרת שותפות 2000, ועד להגעתם של מתנדבים מהקהילות השונות בעולם לישראל ומעורבותם בפרויקטים חברתיים. משליחת מתנדבים צעירים מישראל למחנות ולפעילויות חינוך ורווחה בקרב קהילות יהודיות במדינות שונות על מנת ליצור ולשמר את הקשר בין ישראל לתפוצות, ועד להקמה ולתמיכה בארגוני עולים המסייעים לקליטת עולים חדשים בקהילה.

ייחודה של הסוכנות היהודית כארגון היהודי הגלובלי היחיד המובל במשותף על ידי מנהיגים יהודים מכל רחבי העולים ומישראל, הוא בהיותה נקודת השקה אשר מפגישה ומתווכת בין גורמים מקומיים- קהילתיים, קהילות ויחידים מקרב יהדות התפוצות, גורמים עסקיים, ארגוני המגזר השלישי בארץ ואחרים. המפגש בין גורמים אלה והשיתוף ביניהם, מאפשר להעצים ולטפח מגוון תוכניות ופעילויות אשר נועדו לבסס את קיומה של מנהיגות חברתית בישראל.

בכל הנוגע לגישתה של הסוכנות היהודית לנושא פיתוח המנהיגות החברתית כיום,ניתן להצביע על שתי גישות מובילות, המשתלבות זו בזו:

  • תוכניות ארציות לטיפוח מנהיגות חברתית בדגש על "דור העתיד";
  • פיתוח מנהיגות חברתית בראייה של טיפוח הקשר בין יהדות התפוצות לישראל.

בנייר זה נציג מספר דוגמאות לתוכניות מנהיגות חברתית הפועלות כיום בשתי גישות אלה.

 

תוכניות לטיפוח מנהיגות חברתית בדגש על 'דור העתיד'

במסגרת התכנית האסטרטגית של הסוכנות היהודית משנת 2004, הגדירה לעצמה הסוכנות היהודית שני כיווני פעולה אסטרטגיים מרכזיים בנוגע לפעילותה בארץ: "יצירת הזדמנויות שתאפשרנה לילדים ולבני נוערבישראל למצות את מלוא הפוטנציאל שלהם למצוינות, תוך הסרת מכשולים חינוכיים וחברתיים העומדים בדרכם", ו"השגת השפעה אסטרטגית על אופיָם העתידי של אזורי עדיפות לאומיים".

מתוך אסטרטגיה זו נגזרות מספר תכניות לקידום מנהיגות חברתית, הממקדות את פעילות הסוכנות היהודית בטיפוח דור העתיד בנגב ובגליל:

  • טיפוח מנהיגות חברתית טכנולוגית

תוכנית נטע@ היא דוגמא לשיתוף פעולה של מנהיגות חברתית ועסקית, הבאה לידי ביטוי במעורבות עמותת תפו"ח וחברת וסיסקו, אשר חברו לסוכנות היהודית ולקרן היסוד ליצירת מסגרת אשר נועדה לקדם את דור העתיד בדגש על צמצום הפער הדיגיטלי ויצירת מנהיגות חברתית- עתידית.

נטע@ הינה תוכנית תכנית תלת שנתית להכשרת בני נוער בסיכון מאזורי פריפריה בתחום טכנולוגיית מחשבים, בנייה ותחזוקה של רשתות אינטרנט. בה בעת עוסקים חניכי התוכנית בישום תהליכים חברתיים אשר מטרתם פיתוח ערכי מצוינות אישית וחברתית, כמו גם מעורבות ותרומה לקהילותיהם. בתכנית משתתפים כ- 1,300 בני נוער ב- 18 ישוביםברחבי הארץ.

  • טיפוח מנהיגות חברתית ציבורית ועסקית

תוכנית עתידים הינה תכנית משותפות לעמותת עתידים, לצה"ל, לסוכנות היהודית, לרשויות המקומיות ולממשלת ישראל. מטרתה העיקרית הנה שינוי המציאות בפריפריה וצמצום הפערים בחברה הישראלית, על ידי קידום הנגישות להשכלה הגבוהה.בתוכנית משתתפים כ-7,700תלמידים בלמעלה מ- 100 בתי ספר ברחבי הארץ.

במסגרת תכנית זו, במקביל לדגש על לימודים, מושם דגש חזק על פעילות חברתית, מתוך גישה כי הצלחה בלימודים לבדה אינה מספיקה, ויש לחזק אצל התלמידים גם את הרצון והצורך לשנות את הסביבה בה הם נמצאים. לצורך כך כלולה במסגרת תכנית "קדם עתידים" מערכת מקיפה של פעילויות בנושאי מנהיגות והובלת שינויים חברתיים. כך, נפגשים התלמידים מספר פעמים בשנה עם מודלים לחיקוי, כגון טייסים, תלמידי מכינות קדם צבאיות וצעירים אשר דחו את הגיוס לצורך תרומה לקהילה, כבסיס משמעותי בהנחלה של ערכי המנהיגות והתרומה לסביבה. בנוסף למפגשים הללו משתתפים רבים מתלמידי התכנית במחנות קיץ בנושאי מנהיגות על כל סוגיה: מנהיגות עסקית במחנה של המרכז הישראלי לניהול, ומנהיגות חברתית על ידי כפר הנוער ניצנה, קו הזינוק, והנוער הציוני.

  • הצמחת קהילות צעירות כמנהיגות חברתית מחוללת שינוי בפריפריה

בשנים האחרונות ניתן להבחין בתופעה הולכת ומתרחבת של צעירים בישראל אשר מחויבים לשינוי חברתי. צעירים אלה בוחרים לחיות בקהילות צעירות בפריפריה הגיאוגרפית של מדינת ישראל, ומקדישים את זמנם לעבודה חינוכית עם ילדים ונוער ועבודה קהילתית. הסוכנות היהודית שמה לה למטרה לסייע לקידומן והצמחתן של קהילות צעירות אלה, מתוך תפיסה כי עשייתם החברתית היא בסיס לפיתוח מנהיגות חברתית ולאומית עתידית, וכי בחירתם להשקיע את שנותיהם היפות באזורי הפריפריה עשויה להניב דור של מנהיגות באזורים אלה אשר יחולל שינוי ויסייע לצמיחתו והתפתחותו.

הסוכנות תומכת כיום בפעילות של מספר קהילות ובהן - קהילת מקומית באופקים, הגרעין התורני בבית שאן ובצפת, קהילת הצב"י (צעירים בוני ירוחם) בירוחם, ומכינת קד"צ ביקנעם, וכן פעילות הנוער העובד והלומד ולעמותת "איילים". בנוסף, מסייעת הסוכנות היהודית לפעילות 'קיבוצי המחנכים' אשבל ורביד אשר בעבר אף סייעה להקמתם. ישובים אלה, אשר עוסקים בעבודה חינוכית למען ילדים בסיכון זוכים לסיוע כספי להגשמת פרויקטים ייחודיים דוגמת הקמת מרכז סמינרים ברביד והקמת המרכז החינוכי באשבל.

הסוכנות מתמקדת בסיוע לקהילות צעירות אלה בדגש על אזור הגליל והנגב, כחלק ממדיניותה להצבת הגליל והנגב על סדר היום הישראלי-יהודי כאתגר מוביל, ולהרחבתם והעצמתם כסביבות אטרקטיביות צומחות לאורך זמן. הסוכנות היא שותף אסטרטגי מוביל בפעילות החברות "דרומה" ו-"צפונה": פעילות משותפת עם שתי קבוצות של יזמים, אנשי עסקים ואנשי ציבור בארץ ובחו"ל – האחת לנגב, והשנייה לגליל - המעוניינים להקדיש מזמנן ומהונם לקידום פיתוחם של הנגב והגליל . במסגרת זו מעורבת הסוכנות בתהליך תכנון לאומי בנגב, וליווי היישום באמצעות חברת הבת "דרומה". עפ"י התכנית, שאושרה ע"י ממשלת ישראל, יתמקד פיתוח הנגב ב 5 התחומים הבאים: פיתוח כלכלי, חינוך, מגוריםוהתיישבות, תשתיות ואיכות סביבה, קהילה ומנהיגות. במקביל, מונחים יסודות לתוכנית פיתוח מקבילה לגליל, אשר יובאו לאישורה של ממשלת ישראל.

  •  מעורבות קהילות צעירות בתוכנית "פותחים עתיד" ליצירת הזדמנויות שוות לילדים ונוער

תוכנית הדגל של המחלקה לישראל, אשר משלבת בתוכה יצירת הזדמנויות לילדים ונוער בפריפריה, יחד עם קידום פעילותן של קהילות צעירות מחוללות שינוי בתוך ישובי הפריפריה היא תוכנית "פותחים עתיד", הפועלת כיום ב- 9 ישובים בארץ ומקיפה כ- 2,000 ילדים ונוער, ומתוכננת להיות מורחבת לעוד כ- 10 ישובים נוספים בשנת 2007.

התוכנית נועדה לפתח מוטיבציה ותחושת ערך ומסוגלות ולהביא לשיפור הישגים לימודיים של משתתפיה ילדים ונוער מגילאי 6-18. זאת באמצעות קבוצות של קהילות צעירותשל "נאמנים" – חלוצים חברתיים צעירים המהווים מודל לחיקוי עבור הילדים בסיכון. בתיאום עם מערכות חינוך ורווחה מקומיים, הנאמנים מזהים את נקודות החולשה והחוזק של הילדים אותם הם חונכים, ויבנו תוכניות התערבות אישיות וקבוצתיות בהתאם לצרכיהם.

הנאמנים משתייכים למגוון קבוצות צעירות ובהם- צעירי הנוער העובד והלומד, קבוצות של צעירים מקומיים אשר גובשו במיוחד עבור התוכנית ובחרו להישאר בישוב ולעסוק בפעילות חברתית- חינוכית בערים אילת, טבריה, דימונה ועוד, וגרעינים מקומיים אשר הוקמו בישוב בעבר ונרתמו כיום להיות חלק מהתוכנית דוגמת הגרעין התורני בעיר צפת "חזון הדור הצעיר" בחצור- הגלילית ועוד.

כבר בשנת פעילותם הראשונה- מוכיחים הנאמנים את משמעות עבודתם ואת הפוטנציאל הגלום בהם ליצירת מנהיגות חברתית- מקומית עתידית , וליצירת אווירה של שינוי ומחויבות עבור הישוב וילדיו. מהלך חודש המלחמה בחודש אוגוסט האחרון נרתמו הנאמנים לפעולות סיוע וליווי של משפחות רבות באזור הצפון: חלקם ליוו את המשפחות אשר עברו למרכז הארץ וערכו עבורם קייטנות ופעילויות אחרות. חלקם נשארו בישובי הצפון וחברו לגורמים המוניציפאליים למתן סיוע נרחב: העברת פעילויות חברתיות לילדים ומשפחותיהם במקלטים; חלוקת מזון, תרופות ומוצרי יסוד לתושבים,וסיוע לניהול היומיומי של המקום.

טיפוח מנהיגות חינוכית עתידית

תוכנית 'ניצנים' של המחלקה לחינוך משמשת הזדמנות ייחודית עבור מחנכים יהודיים צעירים, בעלי רקע וניסיון מקצועי מגוון, ללמוד, לדון ולהעשיר את עצמם. התוכנית מפגישה סטודנטים ישראלים העוסקים בחינוך יהודי לתפוצות ומאפשרת להם ללמוד ולחקור במשך קורס של חצי שנה נושאים שונים המהווים את התשתית של עשייתם. מדי שנה מתכנסים כ- 25 סטודנטים למחזור ועם סיום הקורס הבוגרים מחויבים לעבוד בתחום החינוך היהודי ציוני.במהלך עשר שנות פעילותה התבססה התוכנית כמסגרת ייחודית אשר העמידה כ- 250 בוגרים ובוגרות שהפכו למשאב בולט ומוביל בתחום החינוך היהודי-ציוני לתפוצות.

תוכנית לפיתוח מנהיגות חברתית מתנדבת- "עלי צמרת"

"עלי צמרת" הינה תוכנית ייחודית, מיוזמתה של המחלקה לעלייה ולקליטה לפיתוח מנהיגות חברתית. תוכנית זו נועדה לגבש קבוצת פעילים איכותית של ישראלים צעירים ולעודדם לעסוק בפיתוח חשיבה ציונית בנושאים עכשוויים, להכרת העולם היהודי ולחיזוק קשריו עם מדינת ישראל ולהכרה בעלייה ובקליטתה המוצלחת, כצורך קיומי אסטרטגי של מדינת ישראל ושל העם היהודי. כל זאת – במסגרת התנדבות אישית, בפרויקטים העוסקים בעלייה, בקליטה ובחינוך ציוני. התוכנית מיועדת לגילאי 25-40, בעלי השכלה אקדמאית ואוריינטציה קהילתית-חברתית-ציונית.

  • טיפוח מנהיגות חברתית בדגש על קליטת עלייה

במחלקה לעלייה וקליטה מתקיימת תוכנית "בבית ביחד" אשר שמה לה למטרה לחבר בין ישראלים ותיקים ועולים. חיבורים אלו, הנעשים על בסיס אישי מאפשרים ליצור עבור העולים רשת חברתית וסיוע רב ערך בקליטת בארץ בשנים הראשונות, ובמציאת עבודה.תוכנית זו , מביאה לידי ביטוי ערכים לאומיים של קליטת עלייה, ערבות הדדית וקידום ערכי התנדבות והעצמה אישית של עולים וותיקים כאחד. מאז תחילת הפרויקט בשנת 2003, הצטרפו אליו למעלה מ- 5000 משפחות מכל רחבי הארץ. בנוסף, מקיימת המחלקה "חוגי ידידים": גרעין קבוע של מתנדבים הפועלים למען מרכזי קליטה בכל רחבי הארץ. זאת, על מנת ליצור עורף ציבורי למרכז הקליטה בישוב בו הוא פועל, לפתח את מרכז הקליטה עבור התושבים כנכס ומרכז קהילתי ולקדם שילוב חברתי- תרבותי בין העולים לתושבים הוותיקים.

 

פיתוח מנהיגות חברתית בפרספקטיבה של קשרי התפוצות וישראל

תכנית "שותפות 2000" היא תכנית הדגל של המחלקה לישראל בסוכנות היהודית בתחום הקשר בין הקהילות בתפוצות לבין אזורי פיתוח בישראל. כיום, קיימות 43 שותפויות ממוסדות המחברות קהילות מקומיות בישראל עם כ- 550 קהילות יהודיות ברחבי העולם. התוכניתמשקפת שינוי באופי הקשרים בין ישראל לבין התפוצות – מעבר מהמודל הפילנתרופי המסורתי של ישראל, לפיו צד אחד תורם וצד אחד מקבל, למודל של שותפות והדדיות אשר משלב את הצרכים של שני הצדדים: מחד קידום אזורי העדיפות הלאומית של ישראל על ידי יצירת מנופים לצמיחתם ומאידך – הגדלת המעורבות והמחויבות של העם היהודי בתפוצות ע"י שיתופם בקידום יעדים לאומיים בישראל ועל ידי טיפוח קשרי גומלין. מודל זה מדגיש שותפות ותהליך קבלת החלטות בקונצנזוס.

התפיסה של פיתוח מנהיגות חברתית כיעד, עוברת כחוט השני לאורך כל פעילותה של "שותפות 2000:החל מהאופן בו השותפות בנויה ופועלת,ועד לתוכניות השונות המופעלות במסגרתה אשר נועדו לטפח מעורבות פעילה ולקדם ולשפר את איכות החיים בקהילה- בין אם באמצעות תוכניות ברמה הלוקאלית ובין אם ברמה ארצית- כל זאת בפרספקטיבה של קשר וחיזוק המחויבות בין קהילות בישראל ליהדות התפוצות.

  • מבנה השותפות כאמצעי לפיתוח מנהיגות

אחד המאפיינים המשותפים לקהילות המקומיות בארץ ולקהילות היהודיות בתפוצות הוא הצורך ההולך וגובר לטפח "חברה אזרחית" פעילה ומעורבת בצורכי הכלל, שבמסגרתה יקבלו התושבים אחריות לשיפור איכות החיים בקהילה שלהם, בהובלת מתנדבים הפועלים באורח עצמאי, ללא שכר, ועל חשבון זמנם הפרטי. הסוכנות היהודית רואה בקהילות המקומיות הפועלות במסגרת תכנית "שותפות 2000" בסיס למעורבות כזו, ולכן שמה לעצמה כמטרה לבסס את ערך המנהיגות המתנדבתהמקומית ולהעצים את החיבורים בין קבוצות מנהיגים ומתנדבים בישראל ובתפוצות.

בכל שותפות הוקמו ועדות היגוי משותפות אשר בה חברים נציגי הקהילות, נציגי הרשויות, אנשי ציבור, נציגי משרדי ממשלה ונציגי הסוכנות היהודית. לכל ועדת היגוי יושבי ראש משותפים – מטעם האזור ומטעם הקהילות השותפות. בקהילות בחו"ל המעורבות בתוכנית הוקמו ועדות "שותפות 2000" אשר שולחות ארצה נציגים לדיוני ועדות ההיגוי האזוריות- ועדות אלה הינן לרוב ועדות של מנהיגי קהילה מתנדבים. ועדות ההיגוי קובעות את היעדים והעדיפויות המתאימים לאזור, ומתכנסות בדרך כלל פעמיים בשנה ועוסקות באישור תוכניות, בבקרה ובהערכת התוכניות. זאת, כדי להבטיח שהמשאבים המושקעים אכן יתרמו לפיתוח האזורי ולחיזוק הקשר בין הקהילות לאזור.

בשנים האחרונות נעשים צעדים נוספים להרחבת מעורבותם של מתנדבים המשתתפים בועדות ההיגוי, על מנת להרחיב ולבסס מעורבותה של מנהיגות חברתית מקומית האחראית ומחויבת להתפתחות הקהילה ולשיפור איכות החיים בה. זאת, ע"י הקמת ועדות משנה מבוססות מתנדבים, אשר עוסקות בתחומי חינוך, קשר עם התפוצות, רווחה ועוד. מגמה נוספת היא מעבר הדרגתי להנהגה מתנדבת בועדת ההיגוי, בדגש על יו"ר הועדה. שישה עשר שותפויות כבר פועלות תחת הנהגה מתנדבת, ושתי שותפויות נוספות צפויות לעבור למנהיגות מתנדבת במהלך 2006.

  • תוכניות לפיתוח מנהיגות חברתית במסגרת השותפות

במסגרת "שותפות 2000" פועלות מספר רב של תוכניות המתמקדות בפיתוח מנהיגות חברתית. ייחודן של תוכניות אלו הוא בשילוב בין הדגש על טיפוח מנהיגות מקומית לבין הדגש על יצירת קשרים הדדיים עם מנהיגות מעבר לים, התורמים לחיזוק וחיבור יהודי התפוצות לישראל. כל זאת נעשה תוך שימת דגש על הדור הבא, ועל הגברת תחושת השייכות והמעורבות של הקהילות מעבר לים. להלן מספר קטן של דוגמאות מתוך קשת הפעילויות המתקיימות במסגרות אלה:

oתוכנית "בימה צעירה" הינו דוגמא לתוכנית המתבצעת ברמה אזורית, במסגרתו מתקיים פורום צעירים אזורי המשותף לישובי אזור אצבע הגליל ולישובי צח"ר (צפת, חצור וראש פינה). הפורום שם לו למטרה ליצור קבוצה של צעירים מעורבים שיסייע להעצמת האזור ומינופו, תוך שיתוף פעולה עם גורמים פעילים באזור אחרים. במסגרת התוכנית מתקיימות פעילויות סיוע לקבוצות אוכלוסיה שונות דוגמת עולים חדשים, משפחות מצוקה, פעילויות בתחום תעסוקה ויזמות ועוד.

oפורום מנהיגות קהילתית והתנדבות בבית שמש עוסק בפיתוח העשרה, פנאי ותרבות לבני הנוער בישוב. פעילות זו נעשית תוך קיום קשרים הדוקים, שיתוף והידברות באמצעות תקשורת אלקטרונית וסיורים לימודיים משותפים עם קבוצות מנהיגות מקבילותמהקהילות השותפות בדרום אפריקה וושינגטון.

oתוכניות לפיתוח מנהיגות נוערפועלות במספר ישובים דוגמת קריית מלאכי וחוף אשקלון, קריית גת, מועצה אזורית יואב ועוד. תוכניות אלו פועלות ברמה המקומית וכוללות הכשרה וליווי של בני נוער במטרה לגבש ולבסס קבוצות צעירים אשר יהיו מעורבות בפעילות חברתית בישוב.

oתוכנית "בוני קהילה"בבית שאן מאגדת בתוכה מנהיגים ופעילים קהילתיים מהעיר בית שאן, וממושבים וקיבוצים באזור. עד היום הוכשרו במסגרת התכונית כ 100 בוגרים שחלקם מפעילים פרויקטים, חלקם שותפים בוועדות שונות במסגרת "שותפות 2000",וחלקם משתתפים בתכנית מפגשים שנתית ובאירוח משלחות. בוגרי התוכנית מגבשים, מקדמים ומפעילים מספר פרויקטים בתחומי חינוך ורווחה, כגון: "עזרת נשים"- הפועל זו השנה השלישית ומטרתו תמיכה חברתית בנשים שחוו שכול; פרויקט מש"יק (מרפאת שיניים קהילתית)- הפועל זו השנה השלישית ומטרתו גיוס מרפאות שיניים על צוותיהן לטיפול בילדים ובני נוער אשר נבחרו ע"י רשויות הרווחה; ועוד.

oמודל גיבוש מנהיגות – קהילתית מתפתחת, פועל באזור קו העימות (מרום הגליל, מעלה יוסף ושלומי)בשיתוף ומעורבות הדוקה עם הקהילה השותפה בבריטניה. לפי מודל זה, תהליך עיצוב וגיבוש המנהיגות מתחיל בקרב בני נוער בגיל 15 אשר מצטרפים למשלחות קיץ בחו"ל. אותם בני נוער ממשיכים להשתתף ולהיות מעורבים במהלך השנים במגוון פעילויות למעורבות בקהילה בדגש על שותפות עם הקהילה בחו"ל, כולל: מפגשים עם קהילות יהודיות בחו"ל לבניית טקסים משותפים ביום הזיכרון לחללי צה"ל, מסע חינוכי בן חודש עם מתנדבי תנועות נוער מבריטניה שהגיעו לארץ, מעורבות של שנה במועצת הנוער המקומית הכוללת פרויקטים דוגמת 'אח בוגר' לילדים יוצאי אתיופיה ועוד.

בוגרי כיתה יב' אשר עברו את מסלול הפעילות לאורך השנים,מקבלים אפשרות לדחות את שירותם הצבאי בכדי לעשות שנת שרות משותפת עם מתנדבים בריטים בישראל. התפיסה המנחה מודל זה גורסת כי מעורבות רבת שנים בפעילות קהילתית, מאפשר לטפח באופן הדרגתי עתודה מנהיגותית- צעירה ומעורבות בחיי השותפות והאזור.

oתוכנית 'שותפים לעתיד - מנהיגות 6"בגליל המרכזי הינה תוכנית רב שנתית במסגרתה מתגבשת בכל שנה קבוצה של אזרחים מהאזור אשר לוקחים על עצמם לקדם נושאים מחוללי שינוי בקהילה ובאזור. זאת, תוך יצירת שותפויות עם קהילות נוספות, בדגש על הקהילה השותפה מדטרויט ושאר מישיגן.

הקבוצה למעורבות קהילתית באילת פועלת לשיפור איכות החיים באילת בתחומי החיים השונים דוגמת איכות סביבה, פעילויות בשיתוף בתי ספר למען ילדים ממשפחות במצוקה ועוד. הקבוצה נמצאת בקשר עם קבוצת  YLD מטורונטו ואף גיבשה עימה פרויקט משותף עם מורים מטורנטו – "טלוויזיות למאושפזים בבי"ח יוספטל".

 סיכום

בראיית הסוכנות היהודית, השקעה בפיתוח מנהיגות חברתית היא השקעה אסטרטגית חשובה ביותר, בעלת השפעה ארוכת טווח על אופייה העתידי וחוסנה של החברה הישראלית.

מקומה הייחודי של הסוכנות היהודית, כארגון המהווה נקודת מפגש בין גורמים מקומיים- קהילתיים, קהילות ויחידים מקרב יהדות התפוצות, גורמים עסקיים, ארגוני המגזר השלישי בארץ ואחרים- מאפשר לה לפתח ולקדם מגוון יוזמות ותוכניות לפיתוח מנהיגות חברתית.

פיתוח היוזמות החינוכיות והחברתיות לא היה מתאפשר ללא החיבור הרחב והתרומה ההדדית של מנהיגים יהודיים מהתפוצות, מנהיגות ציבורית מקומית, ומנהיגות מהמגזר העסקי - אשר שמו להם למטרה משותפת לקדם את מנהיגות הדור הבא.

מסמך זה דגם רק מקצת מהפעילויות הרבות אותן הסוכנות היהודית מובילה בנושא פיתוח מנהיגות חברתית וקהילתית. אנו מזמינים את כולכם להצטרף אלינו וליטול חלק במאמץ ליצירתחברה אזרחית פעילה, ודור עתידי של מנהיגים מחויבים אשר יתרמו וישנו את פניה של המדינה.

עבור לתוכן העמוד