חיזוק לעורף בצפון
הגדל

סיכום הפרויקטים שביצעה הסוכנות למיגון וסיוע לעורף בצפון- כחצי מיליארד ש"ח

הסוכנות היהודית מחלקת בימים אלה כ- 1,250 שכפ"צים לרשויות המקומיות ביישובי הצפון בהיקף של כמיליון וחצי ₪. השכפ"צים, מתרומת הקהילה היהודית בקנדה, נועדו להעניק הגנה לעובדי הרשויות בביצוע עבודתם בזמן חירום. חלוקת השכפ"צים מתבצעת באמצעות המרכז לשלטון המקומי, בתיאום עם פיקוד העורף.

במקביל, הסוכנות היהודית תשפץ ותשדרג מקלטים ציבוריים ומשותפים בעיר כרמיאל בהיקף של למעלה משני מיליון ₪, באמצעות תרומה של הקהילה היהודית בפיטסבורג. פיטסבורג היא הקהילה השותפה של העיר כרמיאל במסגרת תכנית 'שותפות 2000' של הסוכנות היהודית.

תרומות אלה גויסו בהמשך לפעילות בתקופת המלחמה שבה הובילה הסוכנות היהודית את המאמץ לחיזוק ולמיגון העורף באמצעות תרומות של איחוד הקהילות היהודיות בצפון אמריקה (U.J.C) וקרן היסוד:

בין היתר השקיעה הסוכנות 27 מיליון ₪ בשיפור תנאי החיים במקלטים בכל יישובי הצפון, וביניהם ביישובי המגזר הלא יהודי. במקלטים הותקנו כ- 2,000 מזגנים; 1,600 טלוויזיות; 2,500 תאורות חרום ועוד. כמו כן פעלה לקליטת עשרות אלפי ילדים בקייטנות במרכז הארץ; להוצאת תושבים מהצפון לרענון במרכז הארץ; בסיוע לאוכלוסיה הלא יהודית; ובסיוע לעולים במרכזי הקליטה.

מלבד פעולות למיגון העורף, הקהילות היהודיות בעולם התגייסו גם לשיקום יישובי הצפון בעקבות המלחמה. באמצעות תרומות של מאות מילוני ₪ מבצעת הסוכנות היהודית פעילות בתחום החינוך; סיוע לעסקים; חיזוק מוסדות להשכלה גבוהה; חוסן קהילתי; פעילות דו קיום בין האוכלוסייה היהודית לאוכלוסיה הלא יהודית בגליל, ועוד.

סה"כ ביצעה הסוכנות היהודית עד כה פעילויות בתחומים אלה בהיקף חסר תקדים של כחצי מיליארד ₪. בכך מהווה הסוכנות את הארגון הלא ממשלתי הגדול ביותר שמשקיע במיגון העורף וסיוע לתושבים בצפון.

עבור לתוכן העמוד