ארבעים ארגונים כבר הצטרפו למחקר

ההצטרפות היא למחקר חלוץ שבודק את תהליך התכנון האסטרטגי בקרב הארגונים ההתנדבותיים בישראל. עבודת המחקר נעשית במסגרת עבודת דוקטורט באוניברסיטת בן גוריון, המחלקה למינהל עסקים. זהו מחקר ראשון מסוגו ולכן יבוסס כולו על המידע שייאסף מהארגונים המשתתפים במחקר.

ההשתתפות כרוכה במילוי חד פעמי של שאלונים על ידי חברי הארגון שהשתתפו בתהליך.

תוצאות המחקר יעמדו לרשות הארגונים המשתתפים כדי לסייע בתהליכים אסטרטגיים נוספים בארגונים אלו בעתיד. המחקר יסייע כמובן גם לארגונים שעומדים לבצע תהליך אסטרטגי ראשון. הארגונים המשתתפים יוכלו להוות מקור השראה והפקת לקחים לארגונים שמתכננים, מתלבטים או רוצים להתחיל בתהליך תכנון אסטרטגי בארגונם.

המחקר יבדוק את הדינאמיקה בתוך הארגון במהלך התהליך של תכנון אסטרטגי וינסה לזהות דפוסי התנהגות, תקשורת ארגונית ומנגנונים פנימיים שמאפשרים ביצוע יעיל ואפקטיבי של התהליך.

הארגונים המשתתפים המעוניינים בכך, יוכלו לקבל משוב על התהליך האסטרטגי בארגונם, מה שיעניק אפשרות של תובנות ממוקדות לארגון שיוכלו להועיל המהלך התכנוני הבא.

הארגונים המעוניינים להצטרף יפנו ל:

זיוה שרפ

דוקטורנטית באוניברסיטת בן-גוריון

09-7454437

zivasharp@012.net.il

 

 

 

 

עבור לתוכן העמוד