תנועת חבר"ה
הגדל

תנועת חבר"ה הינה תנועה לשינוי חברתי בישראל, ע"ש רות ומשה סגי זקס ז"ל, אשר הוקמה בחודש מרץ 2006. חברי התנועה הינם קבוצת אנשים מנהיגים, עם חזון, שמבקשים לחשוב  לתקן ולפעול. אנשי משפט, חברה ורוח, מהמובילים בתחומם, אשר תורמים מזמנם ומכישוריהם בהתנדבות מתוך רצון להביא לשינוי בחברה הישראלית ומתוך שאיפה למנף ולקדם הקיים החיובי עלמנת לתקן את מה שטעון תיקון בחברה הישראלית. הקבוצה כוללת פעילי זכויות אדם, משפטנים, ראשי ארגונים חברתיים, אנשי חינוך, אנשי תקשורת, אנשי עסקים,  אנשי אקדמיה, אנשים שהיו שותפים בחייהם לתהליך מרכזי במשפט, בחברה, בחינוך או בעסקים, בטרם כניסתם לתנועת חברה ומביאים איתם את המטען והניסיון שצברו אל תהליך החשיבה והביצוע.


חזון התנועה

כינון חברה ישראלית ערכית, המאפשרת שוויון הזדמנויות וקיום בכבוד לכל חבריה, באמצעות חינוך לערכים של ערבות הדדית, מצוינות, דאגה לזולת, אהבת הארץ ודמוקרטיה, ובאמצעות חלוקה צודקת והוגנת של המשאבים החברתיים, באופן אשר יבטיח רווחה, בריאות, השכלה ותעסוקה לכל.
אנו מקווים כי התכנית לשינוי חברתי המובאת כאן, מהווה תחילתה של דרך, אשר בסופה תהיה לכולנו חברה ישראלית ערכית והוגנת יותר, המאפשרת קיום בכבוד לכל חבריה.

מצ"ב החוברת המציגה את חזון התנועה, יעדיה ודרכי פעולתה, ואת תכנית התנועה ליצירת שינוי בתחומים חברתיים שונים.

עבור לתוכן העמוד