קול קורא להצעת מועמדים לקבלת "אות השוויון"

הגשת מועמדות: רשאי להמליץ על מועמד/ת כל אזרח/ית ישראל/ת, היודע/ת על מועמד/ת, שהינו/ה אזרח/ית ישראלי/ת, החי/ה בארץ הראוי/ה לדעתו/ה לקבלת אות זה. מועד אחרון לקבלת ההמלצה והמסמכים הנלווים בנציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות הינו:
1 בנובמבר 2007, כ' חשוון תשס"ח שעה 16:00.

בהגשת המועמדות יש לכלול את הפרטים הבאים: שם מלא וקורות חיים מפורטים של המועמד/ת, שם ותפקיד מגיש/ת ההמלצה וזירתו/ה למועמד/ת, נימוקי המלצה, שני מכתבי תמיכה במועמד/ת המאשררים את הנימוקים, מכתב הסכמה של המועמד/צ לקבלת האות ונכונות לחשיפה לציבור ולאמצעי התקשורת, תמונה של המועמד/ת.

הוועדה להכנת "אות השוויון" תהיה מורכבת מנציגי ציבור, הציג/ת נציבות השוויון לאנשים עם מוגבלות, ונציג/ת מקבלי הפרס הקודמים. הוועדה תבחן את ההמלצות ותבחר את הראויים מבין המועמדים.

"אות השוויון" יוענק באירוע מרכזי של היום הבינלאומי לקיום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, הטקס יתקיים ב-2 בדצמבר 2007 בשעה 17:00, במרכז וואהל באוניברסיטת בר אילן. לקראת האירוע תפורסם הודעה על הזוכים. הטקס ינעל את הכנס "הזכות להיות שונה, העוצמה בשונות" וייחתם במופע אמנותי.

את החומר על המועמדים יש לשלוח לכתובת: נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות,
רח' בית הדפוס 12, בנין "בית השנהב", אגף B, ירושלים 95483 או
דואר אלקטרוני: ruthie@justice.gov.il.

לפרטים נוספים: טל': 02-6549555 ואתר האינטרנט: www.mugbaluyot.justice.gov.il.

 

עבור לתוכן העמוד