חג פסח כשר ושמח!
הגדל

לפני כשלוש מאות שנה הפליגה לעולם החדש אניה ושמה "מייפלאואר". היה זה מאורע גדול בתולדות אנגליה ואמריקה. אבל תאב אני לדעת, אם יש אנגלי אחד היודע בדיוק אימתי הפליגה אניה זאת; וכמה אמריקאים יודעים זאת; והנה לפני יותר משלושת אלפים ושלוש מאות שנה, לפני הפלגת "מייפלאואר", יצאו היהודים ממצרים - וכל יהודי יודע בדיוק באיזה יום יצאו ואיזה לחם אכלו ועד היום הזה אוכלים יהודים בכל העולם כולו מצה זו בחמשה עשר בניסן, ומספרים ביציאת מצרים והם מסיימים בשני מאמרים: השתא עבדי, לשנה הבאה בני חורין. השתא הכא, לשנה הבאה בירושלים, בציון, בארץ ישראל.

דוד בן גוריון, מתוך נאומו לפני ועדת החקירה


מתנדבים ומתנדבות יקרים - מנהיגים ומנהיגות יקרים,

חג הפסח מסמל יותר מכל חג אחר, מדרגה רוחנית של שינוי, של חופש ודרור של ניתוק כבלי עבדות ויציאה לחירות. מעם עבדים משועבד ומדוכא הנתון למרותו ושליטתו המוחלטת של האחר הפכנו לעם עצמאי המנהל אורחותיו בעצמו לעצמו ולעולם. בימים ההם בזמן הזה, כאז ובימינו אנו,  יציאה לחירות דורשת לקיחת אחריות ומנהיגות,  ראשית בין האדם לבין עצמו, בבחינת העצמה והבנה של מקומו החדש בעולם, שנית בינו לבין זולתו- גילוי אחריות חברתית ערבות הדדית ומעורבות, שלישית בין האדם לבין האלוקים החיבור הוא ממקום של דרור, שמחה, וחופש ממקום חדש של בחירה אמיתית. מקום רם ונישא בהרבה, המחייב ליותר מחשבה ומעשה.

ישנן בהתאמה 3 דרגות בעשיית הטוב: הדרגה הראשונה היא מי שאינו מזיק לזולתו, זוהי מידה טובה המאפשרת התנהלות סבירה בין בני אדם. אין ספק כי אם כל בני האדם ידבקו בה יהא הדבר לתועלת. אך אין סגי בכך. נראה כי היא משקפת סוג של בינוניות, של סטאטוס קוו העולם אינו משתפר בה אלא נותר על מכונו ולהווי ידוע כי עמידה במקום פירושה נסיגה ואין העולם יכול לבוא על תיקונו בה.

המדרגה השנייה היא מי שלא רק משתדל להימנע מלהזיק אלא מוסיף טוב מעצמו ובכך לא רק נמנע מעשות רע כי אם מוסיף קומה לטוב והעולם הולך וגדל עימו. ליאו קריסטין אמר כי :"אינני יכול להאמין שמטרת החיים היא (רק) להיות מאושר. אני חושב שמטרת החיים להיות מועיל, להיות אחראי, לגלות חמלה. מעל לכל המטרה היא להטביע חותם להשפיע בקיומך, להאמין במשהו לחיות כך שחייך יחוללו שינוי כלשהו..." מה המגיע למדרגה זו, מוסיף אור חכמה וחסד לבנין העולם.

המדרגה השלישית היא הגבוהה מכולן. מה שעומד על הכף אינו רק מעשיו הטובים של האדם עצמו אלא מי שהולך עימו בדרכו הטובה. דהיינו לא רק עשייה עצמית של  מעשים טובים אלא הבאת אחרים, רבים ונוספים לעשיית הטוב וקידום העולם והחברה כולה אל תכליתה. הגברת האור מפני החושך וחיזוק הטוב מפני הרע. נאמר כי "החוזר ... מאהבה הזדונות נהפכים לו כזכויות" וזה נאמר על מי שמצוי במקום הזה, מקום שהוא בבחינת "במעגלי צדק תנחני" שהמעגל טיבו כפול יש בו שוויון מוחלט מכל צדדיו אל המרכז ובכך מהווה דוגמא ומופת לצדק  והאיזון המושלם ועוד שהצדק מתפשט במעגלים מנקודת המרכז החוצה, אין ספור מעגלים  מקיפים המהווים את האדוות וההארות של המעשה הטוב ושיגורו והשפעתו לעולם, בבחינת "עולם חסד יבנה".

זכריה הנביא מתמצת את עיקר הנדרש מאיתנו כחברה המהווה אור לגויים: "משפט אמת שיפטו וחסד ורחמים עשו איש את אחיו ואלמנה ויתום וגר לא תעשקו ורעת איש את אחיו אל תחשבו בלבבכם" אנו מפליגים ממשפט וצדק (אפלטון למשל סבר כי מידת הצדק היא החשובה שבמידות) ליושרה מוסר והגינות ומשם אל המידה הקשה מכל, טיהור המחשבה וניתובה לטוב ולתום לבב. שפיטת כל אדם לכף זכות, ראיית הטוב שבו. על דוד נאמר שהיה "טוב רואי" דהיינו ראה מידת הטוב שבכל אדם ואדם.
 
אם כל אחד ינהג כמותכם התורמים בגופם ונשמתם ומשפיעים על אחרים לנהוג כמותם, אם כל אחד יפתח, יתקן וישקוד על חלקת אלוקים הקטנה שלו, יהפוך העולם למקום טוב בהרבה.

עולם ההתנדבות העזרה לזולת והצדק החברתי, הוא היפה והעמוק במעגלי חיינו, הטוב הפנימי והמועיל מכולם. הוא משקף אחווה אנושית וערבות הדדית הוא משקף אהבה, רעות, אחווה, צדק  ושלום.

"ואהבת לרעך- כמוך אני ה" ממחיש את הדבר. כשאתה אוהב את רעך, לא זו בלבד שאהבתך אליו משתקפת חזרה ממנו אלייך, אלא שהטוב שנוצר מהחסד ביניכם משפיע על הברכה, עד אין סוף, היורדת עליכם ואליכם ומכם והלאה. מאין לנו כי גמילות החסדים גדולה מהצדקה?

במסכת פאה נאמר כי: "צדקה וגמילות החסדים שקולין כנגד כל מצוות שבתורה אלא שצדקה בחיים, גמ"ח בחיים ובמתים צדקה בעניים וגמ"ח בעניים ובעשירים צדקה בממונו וגמילות חסדים בממונו ובגופו". על שום שלושה אלו גדולה גמילות החסדים, ההתנדבות והעשייה החברתית, מכל תרומה אחרת ויש להקפיד עליה ולשאוף שישאפוה נוספים.

ברוכים תהיו על מעשיכם הטובים ומנהיגותכם המאירה.

יורם סגי זקס עו"ד
יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

עבור לתוכן העמוד