קריאה לארגוני מתנדבים לסיוע בשעת חירום
הגדל

פיקוד העורף נערך בימים אלה לבחון אפשרויות להסתייע בארגוני מתנדבים – לטובת סיוע אזרחי ברשויות המקומיות בשעת חירום.‏
פיקוד העורף מצפה מכם הארגונים להצטרף למאמץ זה ולסייע לרשויות המקומיות במצבי משבר בחירום.‏
ארגונים העומדים בקריטריונים הבאים מתבקשים לפנות לפיקוד העורף לשם בחינת התאמתם למיזם:‏

  • מתנדבים המאוגדים בארגון / עמותה .‏
  • ארגון/עמותת מתנדבים עם מבנה ארגוני היררכי .‏
  • ארגון/עמותה בעל/ת  רשת תקשורת עצמאית .‏
  • ארגון/עמותה בפריסה ארצית.‏
  • ארגון/עמותה מעל 1,000 מתנדבים.‏
  • ארגון/עמותה עם יכולת להפעיל מתנדבים בשטח.

לפניות ובירורים בנושא הצטרפות יש לפנות למדור ממונה הג"א ומתנדבים  – רס"ן שתו מטקיה  :‏
אמייל – shato@idf.gov.il טלפון-  08-9277709 פקס- 08-9783151‏

עבור לתוכן העמוד