בין עובדים בשכר למתנדבים

אחד הנושאים השכיחים המעסיקים מתנדבים בכלל וארגונים משלבים מתנדבים בפרט הוא מערכת היחסים המורכבת הקיימת בין עובדים בשכר לבין מתנדבים בארגון.
עצם האבחנה של שני גורמים הפועלים למען אותו ארגון ואותם מטרות יוצרת למעשה שתי חזיתות מנוגדות, שיש בניהן מחלוקות, עימותים וסערת רגשות אשר מקשים על תפקוד נורמלי ויעיל בארגון.


הרקע לעימותים ולחיכוכים החוזרים ונשנים בין עובדים בשכר לבין מתנדבים נעוץ בעקרו בשוננות הקיימת בין שני המגזרים הבאה לידיי ביטוי ב:
סוציאליזציה שונה
שפה ודרכי התקשרות
מניעים, תגמולים ומחויבות השונים בשני המגזרים
העימות מתרחש הן במישור הסימבולי והן מסביב לעשייה
קונפליקטים
הקונפליקטים הנגזרים משונות זו מתבטאים במספר מישורים:
התייחסות סטראוטיפית חיובית ושלילית אל מתנדבים:
ישנם תפקידים בהם נתפסים המתנדבים כשומרי הסף של הארגון
קיימות טענות של העובדים כי למתנדבים זכויות יתר, תארים ותגמולים יוקרתיים יותר
העובדים מניחים כי קיימת מגמה של מתנדבים לחתור תחתיהם ולנגוס בתפקידם
קיים פרדוקס בין הערכים המוחלטים בארגון לבין העשייה בפועל
מדיניות ונהלים לא ברורים וחד משמעיים מצד הדרגים השונים בארגון כלפי המתנדבים ותפקודם יוצרים עמימות ביחס לגבולות תפקידם של מתנדבים וגוררים חיכוכים בין עובדים למתנדבים.

להלן מוצעות דרכים לגישור של השונות ולפתירת הקונפליקטים בין שני המגזרים
1. הצעד הראשון המהווה תנאי הכרחי לשיפור מערכת היחסים הוא הכרה בקיומה של הבעייה
2. הצעד השני הינו התערבות הגורמים הרלוונטיים, שיתוו מדיניות ויקבעו נהלים וגבולות ברורים למילוי תפקידי המתנדבים. התערבות הדרגים השונים תמנע טשטוש גובלות, תסכול וחיכוכים בין המתנדבים לעובדים בשכר
3. הצעד השלישי-הקצאת משאבים לבניית מערכת לוגיסטית ותפעולית לשם הכנת צוות העובדים לקליטת מתנדבים ולהכשרתם בכל שלבי הארגון: החל מקליטתו של המתנדב ע"י העברת ידע מספר על הארגון, על עבודתו ובעיקר על המערכת האנושית המרכיבה את הארגון, וכן ע"י שיתוף העובדים בהדרכת המתנדבים והקצאת זמן לעבודה עם מתנדבים, וכלה בתגמולים והערכה על עבודתם של מתנדבים.
4. הצעד הרביעי הוא מתן חופש פעולה למתנדבים ליזום ולהציע הצעות וייעול ושיפור נושאים ותחומים שונים – אשר יגרום למתנדבים לתחושה של שותפות ולא רובוטים פסיביים המקבלים פקודות ומבצעים, וכך גם יצור בקרבם מחויבות ואחריות דולים יותר לתפקידים ויעורר סהם רצון לשיתוף פעולה ולעבודת צוות עם העובדים
5. הצעד החמישי-שיתוף פעולה ועבודת צוות בין עובדים בשכר למתנדבים הוא תנאי מתבקש ליצירת מערכות יחסים בונה ופורה וחיונית לשני הצדדים ולהבנת תפורות גדולות יותר בארגון
6. פיתוח כלים השאובים מן הפסיכולוגיה שיסייעו בהתמודדות עם סיטואציות לא רצויות, שהרי ידוע כי במצבים שיש בהם קונפליקטים אנשים מפעילים מנגנוני הגנה כגון: ריחוק, הכחשה, הטלת אשמה וכו'
7. הערכת ותגמול המתנדבים על עשייתם ופועלם וכל הוקרת צוות העובדים על הסיוע בהשתלבות המתנדבים ושיתופם בעשייה – ימנעו תחושות קיפוח ותסכול של הצדדים
8. פיתוח מודל מובנה לניתוח קונפליקטים בין מתנדבים ועובדים בשכר בארגון:
            זיהוי מקורות הקונפליקט
            זיהוי ואבחנת הבעיה במציאות הארגונית הספציפית
            סוציאליזציה משותפת
            פיתוח מיומנויות של דיאלוג בין תרבותי
            יצירת מעורבות הדדית בתכנון
            הכשרה משותפת
            קביעת מדדי הצלחה לאור עבודה משותפת

 

 

כל אלה מהווים צעדים בוני אמון בין המתנדבים לעובדים בשכר וימנעו חיכוכים, תסכולים ועימותים מיותרים המתסכלים יצירת כוחות משותפם ועשייה פורה ויעילה הארגון.

 

עבור לתוכן העמוד