הוועדה לענייני מתנדבים במועצת שירותי בריאות כללית
הגדל

הוועדה לענייני מתנדבים היא אחת הוועדות הפועלות בדירקטוריון ובמועצת שירותי בריאות כללית, שחבריהם מונו בשנת 1995 על ידי ועדה ציבורית בראשות השופטת (דימ') שולמית ולנשטיין.

המועצה והדירקטוריון הם גוף ציבורי הפועל בהתנדבות, מנחה ומאשר את מדיניותה של קופת החולים הגדולה במדינת ישראל ועוקב אחר יישום המדיניות על ידי ההנהלה.

כ- 5,000 מתנדבים פועלים במסגרות השונות של שירותי בריאות כללית, מהם כ- 3,000 בבתי החולים של הקופה וכ- 2,000 במסגרת הקהילה – במרפאות.

הוועדה לענייני מתנדבים הוקמה על ידי יו"ר הדירקטוריון והמועצה, מתוך ההכרה כי:

1.       על הפעלת אלפי מתנדבים להיות מעוגנת בנהלים ברורים של חובות וזכויות, הן מצד המתנדבים והן מצד הגופים המסדירים את פעילותם.

2.       המתנדבים הם החוליה המקשרת בין הסגל השכיר של ה"כללית", המתאם את הפעלתם, לבין ציבור המבוטחים שאותו הם משרתים באופן ישיר ובלתי אמצעי.

אלפי המתנדבים תורמים לרווחת המבוטחים, מעל ומעבר לשירותים שמספקים להם שירותי בריאות כללית. הם נמצאים בכל צומת של הגשת סיוע לקבוצת מבוטחים ואף למבוטח הבודד, בתפקידים מתפקידים שונים, אותם הם ממלאים במסירות אין-קץ, ממש כהגדרת המונח התנדבות במילון: "פעולה מסייעת של יחיד, שנתפסת כבעלת ערך על ידו, ושאינה מכוונת באופן ישיר לרווח כספי ואינה נכפית ע"י אחרים או מחויבת ע"פ חוק. התנדבות פירושה לבחור לפעול מתוך הכרה בצורך קיים, ומתוך גישה של אחריות חברתית, וזאת ללא ציפייה לתגמול כלכלי. עשייה שהיא מעבר לחובותיו הבסיסיות של אדם" (ויקיפדיה).

המתנדבים במסגרת ה"כללית" מיישמים את ההגדרה הלכה למעשה: בתמיכה נפשית וחברתית על ידי מילה טובה, ליטוף ובחיוך לחולה; ובעזרה פיזית, לביצוע פעולות שהחולה מתקשה או אינו מסוגל לבצע בעצמו. התנדבותם מתבטאת בעשרות ואף במאות פרטי סיוע ותמיכה, בין אם זו שיחה עם החולה בשעת המתנה מורטת עצבים לתוצאת בדיקות או עזרה באכילה, בין אם זה מילוי שליחויות קטנות או תרגום ומילוי טפסים לעולה חדש וכך הלאה, עידוד לפני ניתוח וקשר בין חדר התאוששות למשפחה המודאגת, העסקת ילדים, חלוקת אוכל, קריאה ובעצם – מה לא. ממש מעין תשובה לקריאתו של המשורר חיים נחמן ביאליק:

"לעזרת העם! לעזרת העם! בַּמֶה – אַל תִשְאַלוּ. בַּאַשֶר נִמצָאָה. בְּמי – אַל תיבְדוֹקוּ. כוֹל ליבּוֹ ידְבֶנוּ".

*

הוועדה לענייני מתנדבים בשירותי בריאות כללית עוקבת אחר הפעלתם של אלפי המתנדבים בכל שטחי עשייתם. היא מקדמת מצד אחד את הגדרת הזכויות והחובות של המתנדב ומצד שני הפעלה תקינה של  המתנדבים, על פי נהלים מוגדרים בקפידה.

ב- 1998 מינה פרופ' דן מיכאלי המנוח, בתוקף תפקידו כיו"ר הדירקטוריון והמועצה של שירותי בריאות כללית, את תהילה עופר לתפקיד יו"ר הוועדה לענייני מתנדבים, שחבריה הם חברי המועצה וכל פעילותם נעשית אף היא בהתנדבות. הרכב הוועדה כיום הוא: תהילה עופר, יו"ר (ולפי סדר א"ב), ד"ר שלמה וידיסלבסקי, צביה כהן, עו"ד מרגלית נוף, ד"ר חניתה צימרין, זוהר קרתי, אילנה שמעוני.

מר אלי אדמוני, יו"ר הדירקטוריון והמועצה של שירותי בריאות כללית, ומר אלי דפס, מנכ"ל ה"כללית" מקבלים דיווח על פעילות הוועדה. גב' זהבית חזן, מזכיר הדירקטוריון והמועצה, המשתתפת בכל ישיבות הוועדה, מקשרת בינה לבין ההנהלה ומתאמת ישיבות, דיווחים, סיורים וכו'. 

הוועדה יוזמת, ממליצה, מקבלת דיווח ועוקבת אחר ביצוע הנהלים השונים בהפעלת מתנדבים. הוועדה אינה עוסקת בצד הביצועי, המופקד בידי החטיבה למשאבי אנוש בהנהלת שירותי בריאות כללית. הוועדה מקיימת סיורים במקומות בהם פועלים מתנדבים ומקבלת דיווח מפיהם ומפי מפעיליהם.

אי- לכך, לישיבות הוועדה מוזמנים נציגי החטיבה השונים והם משתתפים בדיונים ומדווחים על הנעשה בהפעלת מתנדבים, בהתאם לנושאים שבסדר היום, כל אחד בתחומו:

מר גבי גל, סמנכ"ל שירותי בריאות כללית ויו"ר חטיבת משאבי אנוש; מר מגיד אברהמי, ראש אגף פרט ושכר; מר גור גולני, מנהל מחלקת פרט; וכן מומחים בנושאים ייחודיים שהוועדה מזמנת לישיבות, כגון בענייני ביטוח המתנדב, בדיקות בריאות, היבטים משפטיים בהפעלת מתנדבים ועוד.

גב' חבצלת אהרוני, מרכזת מתנדבים ארצית, משתתפת בכל ישיבות הוועדה, מדווחת על הנושאים השונים בהפעלת מתנדבים כפי שיושמו בשטח בשנה החולפת וכפי שהם מתוכננים לשנה הבאה.

מנוי רכזת ארצית למתנדבים היה אחד הנושאים שיזמה הוועדה יחד עם היוזמה למסד את ולהגדיר את תפקידיהם של רכזים מקומיים. ביוזמת הוועדה עודכנו נהלי הפעלת מתנדבים וקודמו על ידי ההנהלה נושאים כגון: הכנת ערכה ארצית אחידה להדרכת מתנדבים; קליטת המתנדב, הכשרתו וקיום ימי עיון; תג זיהו למתנדב; קביעת תיגמול אחידה (החזר הוצאות נסיעה, ארוחה במהלך שעות הפעילות, שי לחג, טיולים ועוד); בחירת מתנדבים מצטיינים על פי המלצת הממונים על הפעלתם ,על יד ועדת שיפוט משותפת לוועדה ולהנהלה, לשם קביעת המועמדים לקבלת אות הנשיא למתנדב, מגן שר הבריאות וקבלת מגן מנכ"ל שירותי בריאות כללית ותעודות הוקרה המחולקים בטקסים רבי רושם.

זהו רק המקצת מן הפעולות שנוקטים בשירותי בריאות כללית על מנת להגביר את תחושת המתנדבים כי מעריכים את מסירותם. 

באמצעות רכזת מתנדבים ארצית בהנהלה, הוועדה לענייני התנדבות בשירותי בריאות כללית משתפת פעולה עם המועצה הלאומית להתנדבות ומשתתפת בכנסיה הארציים.

תהילה עופר - יו"ר הוועדה למתנדבים, מועצת שירותי בריאות כללית

 

עבור לתוכן העמוד